KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Climate Ribbon – zastřešení pasáže Brickell City Centre v Miami

Climate Ribbon – zastřešení pasáže Brickell City Centre v Miami

Publikováno: 29.9.2017
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

V srdci downtownu Miami bylo v minulém roce otevřeno multifunkční centrum, zahrnující kanceláře, byty, hotely a také obchodní pasáž. Zastřešení této pasáže je tvořeno prosklenou ocelovou konstrukcí s názvem Climate Ribbon.

Jedná se o unikátní dílo, vytvořené týmem předních světových odborníků z oblasti klimatologie, architektury a designu ocelových konstrukcí. Dle záměru architekta je úlohou konstrukce umělecké vyjádření symbiózy mezi přírodními sílami slunce, větru, deště, světla a člověkem. Její forma zde totiž podléhá funkci, a tou je zajistit klimaticky příjemné prostředí pro návštěvníky pasáže bez nutnosti použití jakékoliv další klimatizace. Tvar konstrukce zajišťuje proudění oceánského vánku ze zálivu v Miami.

  • Období výroby ocelové konstrukce: 02/2014 – 04/2015
  • Umístění stavby: 701 S Miami Ave, Miami, USA
  • Architekt: Hugh Dutton Associés
  • Výroba ocelové konstrukce: Signum spol. s r. o.
  • Celková hmotnost konstrukce: 1 100 t

Jedná se o dynamickou sérii střešních rovin se zavěšenými plochými lamelami nakloněnými v různých úhlech. Membránou potažené slunolamy – lamely, vytváří elegantní stínění a přitom umožňují maximální výhled na nebe. Úhel a pozice každé lamely je výsledkem pečlivé analýzy proudění větru a dopadu slunečních paprsků. Na východním konci Climate Ribbon se konstrukce zvedá a umožňuje tak zachycení pasátů od oceánu. Ostatní části konstrukce regulují proudění zachyceného větru na rychlost 3 – 5 metrů za sekundu a tím zajišťují příjemné klima v celé pasáži.

Zastřešení konstrukce lze rozdělit na sloupy, delta-nosníky, hlavní nosníky a lamely.

Delta nosníky, které jsou po celém obvodu střechy a tvoří nosnou páteř, jsou prostorové trojboké příhradové nosníky o proměnlivém průřezu, svařené z trubek 219,1 × 16 a 114,3 × 4 mm s přípoji pro hlavní nosníky na horním pasu. Delta nosníky jsou obaleny PTFE membránou.

Hlavní nosníky tvoří svařované truhlíkové nosníky o průřezu 250 × 550 mm v osové vzdálenosti 2 500 mm. Vzhledem k rozměrům, zejména délce 25 m a prostorové náročnosti, se musely hlavní nosníky transportovat ve speciálních přípravcích. Celkem bylo 150 ks nosníků uloženo do 40 ks přípravků. Sklo je uloženo na EPDM těsnění přímo na horním pase hlavních nosníků. Není zde použita žádná sekundární konstrukce, která by umožnila vyrovnat případné výrobní tolerance. Všechny šroubové spoje delta nosníků i hlavních nosníků jsou umístěny uvnitř profilů, aby nenarušovaly architekturu konstrukce a nekolidovaly s membránou.

Lamely jsou tvořeny prostorovým svařencem z trubek 108 × 8 mm, které se po montáži obalily PTFE membránou. Jejich funkcí není jen stínění, ale svým tvarem mají napomáhat odklánět vánek od oceánu směrem k návštěvníkům.

Sloupy podpírající delta nosníky, které se montovaly jako poslední, jsou uloženy kloubově na čepech a jsou vyrobeny z trubek 168,3 × 8, 244,5 × 8 a 323,9 × 10 mm.

Střecha byla kompletně po jednotlivých částech dílensky předmontována. Celkem se jednalo o 18 předmontážních etap.

Předmětem dodávek firmy Signum byla výroba a dílenská předmontáž a protikorozní a protipožární ochrana ocelové konstrukce Climate Ribbon. Konstrukce byla vyráběna dle EN 1090 v třídě EXC3 z materiálu S355.

Climate Ribbon – Roofing of the Brickell City Center Passageway in Miami
Last year, the heart of Miami downtown saw the opening of multifunctional centre including offices, apartments, hotels as well as a business passageway. The roofing of the passage consists of a glass-steel structure titled Climate Ribbon. According to architect’s intention, the structure expresses symbiosis between natural forces of sun, wind, rain, light and man in an artistic way. Its shape is subject to its function, which is to ensure climatically pleasant environment for visitors of the passage with no need to use air-conditioning units.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Dílenská předmontážVýroba lamelLakování deltanosníkůHlavní nosníky se přepravovaly v transportních přípravcíchMontáž konstrukcí a skel na stavběTvar konstrukce reguluje proudění zachyceného větru a tím zajišťuje příjemné klima v celé pasáži.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (108x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (63x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (58x)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice