KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Hala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově

Hala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově

Publikováno: 16.10.2009
Rubrika: Realizace

Cromodora Wheels je italská firma, která se zabývá výrobou litých hliníkových autokol. V průmyslové zóně Mošnov získala pozemek, na  němž vybudovala nový výrobní závod. Hutní projekt Frýdek-Místek a. s. byl generálním projektantem stavby. Stavební části projektu si u něj objednala firma Vamoz – servis a. s. Ostrava, která byla generálním dodavatelem stavební části. Technologickou část projektu objednal přímo italský investor a na základě jeho zadání byl projekt zpracován. Technologické dodávky strojního zařízení byly vesměs zahraniční.  Zpracování stavebního projektu bylo kompletní včetně terénních úprav, všech přípojek, vlastní haly, všech rozvodů, vzduchotechniky stavební i technologické, vrátnice, silniční váhy, komunikací atd.

Hala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově

POPIS HALY
Vlastní výrobní hala je sedmilodní o celkovém půdorysu 184 × 170 m. Rozpětí jednotlivých lodí je 19 + 3 × 26 + 2 × 34 + 19 m. V podélném směru jsou hlavní sloupy rozmístěny po 12 m. Vnitřní prostor je rozčleněn na jednotlivé výrobní celky oddělené podle potřeby vnitřními stěnami se sloupy po 6 m. V jedné lodi je umístěna administrativní část včetně sociálního zázemí výrobní haly, v ostatních částech haly jsou tyto provozy: slévárna, mechanické obrábění, lakovna, finální kontrola a balení, údržba licích forem a dílna, laboratoře, chladící systém, výroba stlačeného vzduchu, trafostanice, rozvodna, vnitřní potrubní rozvody a silnoproudé a slaboproudé rozvody.

Základní nosný systém je železobetonový prefabrikovaný skelet, všechny doplňující nosné konstrukce jsou ocelové. Střešní betonové prvky – vazníky a průvlaky jsou z předpjatého betonu. Střešní prvky byly dimenzovány na stálá zatížení, klimatická zatížení a na předběžná technologická zatížení v různých částech haly. Střešní plášť je složen z trapézových plechů s tepelnou izolací a vrchní fólií, stěnový plášť je ze zateplených sendvičových panelů. Podlahy v hale jsou dimenzovány na různá zatížení podle provozu a osazených technologických zařízení.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Doplňkové ocelové konstrukce jsou různorodé. Celková tonáž ocelových konstrukcí byla v konečné fázi cca 175 tun. V obvodových stěnách jsou to paždíky a nosné prvky pro vrata. Uvnitř haly je řada vnitřních dělících stěn s nosnou ocelovou konstrukcí a sendvičovými nebo jen plechovými stěnami. V jedné lodi je navržena jeřábová dráha pro mostový jeřáb s nosností 1 tunu. Jeho rozpětí je 32,75 m. Nad střechou haly je umístěna řada ocelových plošin pro vzduchotechnická zařízení, konstrukce pro chladící věže a u jedné stěny jednoramenné schodiště pro výstup na střechu. Pod střechou je mnoho ocelových výměn mezi betonovými prvky. Na nich jsou uloženy plošiny nad střechou, zavěšena různá zařízení a rozvody, uloženy vzduchotechnické komíny, které procházející střechou. Na všech betonových sloupech jsou umístěny patrové konzoly pro technologické rozvody vody, plynu, stlačeného vzduchu, elektrorozvody všeho druhu. V trafostanici, v kompresorovně a ve slévárně jsou rozmístěny podpěry a mosty pro kabely a potrubí. Venku je postavena hala odpadového hospodářství a přístřešek pro kola. Nosné prvky OK jsou z oceli pevnostní třídy S235 se zaručenou svařitelností.

KOTVENÍ OK DO PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ
Kromě pracnosti všech těchto doplňkových konstrukcí bylo nutno respektovat fakt, že výsledné rozmístění technologických zařízení není v souladu se statickým systémem haly. Jak je již pravidlem, stavební část stavby je realizována ve velkém předstihu před technologickou částí a je na technologická zatížení v podstatě navrhována odhadem co do umístění a často i velikosti. Z toho vyplývá, že v době, kdy je konečně známo přesné rozmístění a zatížení od technologie, je často třeba provádět nová posouzení a případně i návrhy na úpravy již postavených konstrukcí. V našem případě byla tato situace řešena doplňkovými ocelovými konstrukcemi umístěnými v potřebných místech z hlediska technologie, ale málo vhodnými umístěními z hlediska předpjatých betonových konstrukcí. Statik projektant předpjatých betonových konstrukcí proto vydal pokyn, ve kterých místech těchto konstrukcí lze ocelové prvky kotvit. Tato dvojkolejnost požadavků často vedla k dosti pracným detailům ocelových konstrukcí.

Pro představu uvádím příklad možnosti kotvení do prefabrikovaných prvků:

Vazníky – nebylo možné kotvení v oblasti spodního okraje, dále nebylo povoleno kotvení do horní příruby z boční strany a také nelze kotvit ve vzdálenosti menší než 1.000 mm od konce prvku. Zde všude je velká koncentrace armovací výztuže a hrozí její porušení při vrtaní kotev.

Střešní krokve – kotvení nelze provádět z boční strany v oblasti spodního a horního líce, do spodního povrchu po celé délce a v oblasti blíže jak 1.500 mm od konce prvku. Také bylo třeba respektovat povolené tolerance betonových konstrukcí a jejich případné deformace při připojování ocelových prvků.

ZÁVĚR
Kombinace železobetonového skeletu s ocelovou konstrukcí umožňuje investorovi do poslední chvíle měnit nebo přizpůsobovat uspořádání technologie výroby, projektantovi sice přináší komplikace, ale výstavba probíhá rychle a výroba je zahájena cca do roka od prvního výkopu na stavbě. Betonový skelet je také výhodný z hlediska nároků na požární ochranu nosného systému. Nakonec byla tato stavba oceněna, když získala čestné uznání v soutěži Stavba moravskoslezského kraje v kategorii průmyslové stavby.

The Hall Cromodora-New Production Plant in Mošnov
Cromodora Wheels is an Italian company dealing with production of cast aluminium car wheels. In the industrial zone of Mošnov it obtained a land where it has built a new production plant. The main designed of the construction was the company Hutní projekt Frýdek-Místek a. s. The article deals with construction of a precast hall and usage of steel structures. Due to numerous technological equipment of the hall, the labour-intensive details of steel structures had to be considered, mainly their anchorage into precast elements.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Prefabrikovaný skeletKotvení sloupů vnitřních stěn do střešních prvkůPrefabrikovaný skeletOpláštění a schodiště na střechu halyTolerance zabetonovaných patních desek pro vnitřní stěnové sloupy (v téhle míře naštěstí ojedinělý případ)Nosná konstrukce pro VZT jednotky na střeše – rámy uložené na střešní vazníkyDetail kotvení ocelových výměn ve střeše

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (45x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...
Nové ústředí ČSOB (38x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Projektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v BratislaveProjektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave (29x)
Pôvodný železobetónový skelet objektu štadióna s pôdorysnými rozmermi 70 × 100 m bol postavený v rokoch 1943 až 19...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice