KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Technologie    X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí

X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí

Publikováno: 25.4.2015
Rubrika: Technologie

Aktuální číslo časopisu Konstrukce je tematicky věnováno všem, kteří dělají technicky krásné stavby z oceli. Předpokládáme,¨že konstruktéři a stavitelé jistě neradi vidí, když jejich konstrukci poznamená neumělá ruka „elektrikáře-svářeče“. Ten se s letitými zkušenostmi z praxe pustí do zhotovení zemnícího bodu. Bod je pochopitelně vytvořen na nově natřeném nebo žárově zinkovaném povrchu ocelové konstrukce pomocí „svaru“ a kousku „ocelového plocháče“. Následně poškozenou konstrukci, podle starého a zaužívaného technologického postupu, očistí ocelovým kartáčem a natře předpisovou zelenožlutou barvou. Tímto udělá zadost elektro předpisům a také „ochrání poškozenou ocelovou konstrukci“… Taková je bohužel realita.

Rádi bychom Vám na následujících řádcích představili moderní alternativu, kde k výše uvedenému jevu zásadně nemůže dojít. Jedná se použití závitového hřebu Hilti X-BT M10 v ochranných uzemňovacích a kostřicích obvodech a pro ochranu před bleskem.

Technologie použití X-BT je založená na použití hřebu, který nemá klasickou špičku jako hřeb normální, ale válcový dřík ∅ 4,5 mm. Pro jeho vsazení do oceli je nutno do konstrukce vyvrtat malý otvor ∅ 4 mm a hloubky 7 mm. Správné rozměry vyvrtání jsou zajištěny pomocí kalibrovaného dvoustupňového vrtáku, který je součástí balení hřebů. Následné ukotvení X-BT v oceli je zajištěno pomocí vsazovacího přístroje Hilti DX 351 BT, který hřeb vsadí do otvoru.

Ukotvení hřebu X-BT v oceli vzniká v důsledku tření a fúze (sváření třením). Charakteristiky svaření třením: koncentrované vyvíjení tepla, zjemnění struktury v důsledku teplotních změn a lehká difuze na rozhraní svařených dílců.

Výhodou oproti dlouhodobě známému klasickému hřebu se špičkou je eliminace poškození nátěru ocelové konstrukce v místě průniku hřebu do materiálu nebo průniku skrz materiál. V případě použití technologie Hilti X-BT je v místě spoje dokonale zajištěná ochrana ocelové konstrukce pomocí podložky a gumového těsnění. Popsaný spoj má mnoho certifikátů, ale jako hlavní argument, můžeme uvést 40 letou životnost daného spoje v testovacích podmínkách zkušebního areálu v Severním moři.

Extrémně rychlý není jen samotný průnik hřebu do materiálu, ale hlavně celý proces. Jeden závitový spoj připevněný na ocelovou konstrukci je touto technologií možno provézt za cca 1 minutu! Pokud bychom porovnali tento proces s klasickou technologií svařování a následných oprav povrchové ochrany ocelové konstrukce, můžeme hovořit o poměru 1 minuta oproti minimálně 0,5 – 1 hodině, při předpokládaném dodržení všech technologických postupů.

Podle mnoha oslovených praktiků a konstruktérů přináší technologie X-BT jedinečnou ochranu ocelové konstrukce jak pro objednatele, tak i výraznou úsporu nákladů pro montážní firmy. Zde se naskýtá jedna důležitá informace a to, že pro použití technologie vsazování není nutný žádný průkaz a vystačí pouze zaškolení pro obsluhu u dodavatele.

Technologie je plně v souladu s normou IEC 60947-7-2 a EN 50164-1. Další technické informace naleznete na našich webových stránkách www.hilti.cz. Zde můžete následně zažádat o zaslání rozsáhlé technické brožury k aplikaci X-BT, v níž naleznete další přesné údaje.

Výše popsaný kotvící bod neslouží jen pro elektrické pospojování, ale lze jej využít na celou řadu aplikací, kde může dojít k poškození ocelové konstrukce:

  • kotvení montážních systémů, elektro kabelových tras,
  • přístrojů, rozvodných skříní, osvětlení,
  • zajištění elektro pospojování ocelových konstrukci včetně uzemňovacích spojů.

X-BT System of Hilti Company for Bonding and Grounding Steel Structures
The latest volume of KONSTRUKCE magazine is thematically dedicated to all those who create technically beautiful constructions of steel. We suppose that designers and builders certainly do not like to see that their construction was unfortunately marked by a clumsy hand of an “electrician-welder”. With his many years of experience, he would get down to making earth point. The point would be, naturally, made on a newly painted or galvanized surface of a steel structure, using “a weld” and a piece of “flat bar steel”. Then, the damaged structure, following an old and conventional technological process, would be cleansed, using a steel brush, and painted, by regulation, green-yellow. Doing this, he would do justice to the electrical regulations and “protect the damaged steel structure”...Unfortunately, this is how it goes. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Kalibrovaný vrtákHřeb X-BTPropojení ocelových prvků, povrchová ochrana ocelové konstrukce 120 mikronů.Detail spojeníCertifikovaná sestava nářadíDetail spojeníDetail spojeníOsazení hřebu na ocelovou konstrukci

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcíX-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí (94x)
Aktuální číslo časopisu Konstrukce je tematicky věnováno všem, kteří dělají technicky krásné stavby z oceli. Předpokládá...
Billboard V-2*8 × 18 mBillboard V-2*8 × 18 m (27x)
Autori článku spracovali projekty konštrukcií billboardov rozmerov 8 × 18 m, realizovaných pri diaľnici D1 pri vstupe do...
Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (24x)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

NEJlépe hodnocené související články

X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcíX-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí (5 b.)
Aktuální číslo časopisu Konstrukce je tematicky věnováno všem, kteří dělají technicky krásné stavby z oceli. Předpokládá...
Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (5 b.)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

NEJdiskutovanější související články

Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (1x)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice