KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Technologie    Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU

Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU

Publikováno: 25.3.2014
Rubrika: Technologie

Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z offshore plošin (těžba ropy a zemního plynu mimo pevninu) a z obchodních plavidel. Byly využity naše rozsáhlé zkušenosti ze Severního moře pro vývoj našich výrobků, a proto v současné době patří tyto systémy k nejbezpečnějším ve své třídě.

Záchranný člun FF1200 je speciálně navržený tak, aby splňoval nejnovější předpisy pro oblasti norského kontinentálního šelfu v Severním moři, které jsou nad rámec pravidel úmluvy SOLAS (Safety Of Life At Sea) pro záchranné čluny. Od 26. května 2013 byl vytvořen nový světový rekord provedením úspěšného spuštění záchranného člunu FF1200S z výšky 65 m.

SPECIFIKACE ZÁCHRANNÉHO ČLUNU FF1200

  • Schválen ve shodě s DNV OS-E406/NORSOK R-002.
  • Vynikající prostor a pohodlí, na základě hmotnosti 100 kg na osobu.
  • Sedadla s pětibodovými bezpečnostními pásy, které poskytují vynikající komfort.
  • Konstrukční řešení dává záchrannému člunu maximální pevnost a bezpečnost.
  • Významně pozitivní světlá výška a minimální zrychlení g v extrémních podmínkách.
  • Vysoký výkon dieselového motoru.
Typ Počet osob

Výška spuštění dle schválení typu

D × Š × V (m)

Hmotnost prázdného člunu

Hmotnost plně zatíženého člunu

FF1200 70

DNV 33 m
Solas 46 m

16,16 × 3,93 × 4,53 21 000 kg 28 000 kg

KONSTRUKCE ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU LA1200 SU – MATERIÁLY
Duté profily byly dodány dle EN 10210 v jakosti S 355 NH a plechy dle EN 10225 v jakosti S 355 G10+N/+M. Všechny duté profily a plechy jsou válcované za tepla, profily ve stavu normalizačního žíhání a plechy termomechanicky zpracované. Požadované materiály jsou schválené pro offshore aplikace dle NORSOK M-120. Byly vyžadovány dokumenty kontroly dle EN 10204 – inspekční certifikáty 3.1.

VÝROBA
Provedení konstrukce bylo ve shodě s NORSOK M-101, verze 5 z října 2011 a dle doplňkových požadavků DNV Lifting Appliances (říjen 2008), které rozšiřovaly rozsah NDT zkoušek.

Duté profily a plechy, které byly namáhány kolmo k rovině válcování, bylo třeba kontrolovat ultrazvukovou zkouškou dle EN 10160 před i po svařování. Všechny dynamicky namáhané spoje dutých profilů byly připraveny pro plné provaření svaru kontrolované 100 % UT (zkouškou ultrazvukem). Na základě požadavků zákazníka pro projekt Visund č. 6 byly provedeny před zahájením výroby pracovní svářečské zkoušky vybraných konstrukčních uzlů.

Ocelová konstrukce záchranného systému je sestavena ze dvou skluzů, které jsou z dutých profilů obdélníkového průřezu o rozměrech 500 × 300 × 16 mm, které jsou osazeny po celé délce odklápěcím kluznými prvky, na kterých je usazen záchranný člun FF1200S. Další části konstrukce je připojovací příčník v horní části mezi skluzy a je určen k uchycení záchranného člunu. Součástí konstrukce jsou také zábradlí, schodiště, vetknuté výztuhy k přivaření k ropné plošině a platforma pro naviják, který slouží k vytažení člunu z hladiny moře po spuštění (skluz volným pádem) zpět do pohotovostní polohy.

SVAŘOVÁNÍ
Pro svařování konstrukce z jemnozrnných ocelí jsme poprvé použili metodu svařování 136/138 (FCAW) – svařování tavící se plněnou elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu. Přídavné materiály byly použity od firmy NST – plněné elektrody s kovovou náplní SM-3A – T 42 4 Z M M 1 H5 (ISO 17632-A), Ø 1,2 mm, certifikace DNV.

Tab. 1 – Chemické složení použitých jemnozrnných ocelí
EN 10210, EN 10225 C% max. Si% max. Mn% max. P% max. S% max. Ce% *) max.
S355G10+N 0,12 0,55 1,65 0,015 0,005 0,43
S355NH 0,20 0,60 1,65 0,035 0,035 0,43
*) Uhlíkový ekvivalent: Ceq = [C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15] %

 

Tab. 2 – Mechanické vlastnosti použitých jemnozrnných ocelí dle EN norem
EN 10225
EN 10210

Tloušťka plechu a stěn dutých profilů[mm]

Mez kluzu Re [MPa]

Mez pevnosti Rm [MPa]

Tažnost min., %

Zkoušky vrubové houževnatosti

S355G10+N 5 - 150 320 - 355 460 - 630 22 –40 °C/ 50 J
S355NH 3 - 16 355 470 - 630 22 –20 °C/ 40 J

Před výrobou této svařované konstrukce bylo nutné provést kvalifikaci postupů svařování dle ČSN EN ISO 15614-1, NORSOK M-101 a DNV pravidel – Lifting Appliances 2.22. Po úspěšných výsledcích nedestruktivního a destruktivního zkoušení svařovaných vzorků v mechanické laboratoři mohli být vystaveny WPQR nezávislým inspekčním orgánem a ověřeny DNV inspektorem a zákazníkem.

NDT KONTROLA DLE NORSOK M-101 A DNV PRAVIDEL
Dokončené konstrukční svary se upravily broušením pro zvýšení životnosti a únavové pevnosti svarových spojů a náš NDT personál za DNV inspekce provedl 100 % VT (vizuální kontrola) a 100 % MT (magnetická kontrola) u všech koutových a tupých svarů a 100 % UT (zkouška ultrazvukem) od tloušťky 10 mm a 10 % RT (zkouška RTG) u tupých svarů – inspekční kategorie „A“ dle NORSOK M-101 – viz tabulka 3.

Tab. 3
Inspekční kategorie Typ spoje Vizuální kontrola Rozsah zkoušek
UT/RT MT
A tupý svar 100 % 100 % / 10 % 100 %
T-svar 100 % - 100 %
koutový/částečný 100 % - 100 %
B tupý svar 100 % 50 % / 5 % 100 %
T-svar 100 % - 100 %
koutový/částečný 100 % - 100 %
C tupý svar 100 % 20 % 20 %
T-svar 100 % - 20 %
koutový/částečný 100 % - 20 %
D všechny typy 100 % - 2 - 5 %
E všechny typy 100 % - -

ZÁVĚR
Záchranný systém LA1200 našel uplatnění nejen na off-shore aplikacích v norském kontinentálním šelfu v Severním moři, ale i na kontejnerových a obchodních lodích.

ZDROJE INFORMACÍ:

  • NORSOK M-101, Edition 5, October 2011 – Structural steel fabrication
  • DET NORSKE VERITAS, Standard for Certification of Lifting Appliances, No. 2.22, 2011
  • Interní materiály firmy Harding Safety Czech, s. r. o.

WEBOVÉ STRÁNKY:

HARDING SAFETY CZECH, s. r. o. Slaný,
je společnost, která je spojena s historií a tradicí strojírenské výroby ve firmě ČKD Slaný, založené v roce 1872. Výrobní program byl postupně rozvíjen a měněn. Z počátku se vyráběly zařízení pro cukrovary, parní lokomotivy, zařízení a výtahy pro doly. Po 2. světové válce byla výroba rozšířena o rypadla, pásové jeřáby, automobilové jeřáby, ocelové mosty a konstrukce. V roce 1980 mělo ČKD Slaný 3 500 zaměstnanců a vyrábělo 600 mobilních jeřábů ročně. Po rozpadu komunistického režimu v roce 1989, byla společnost rozdělena do různých subjektů. Naše firma vznikla v roce 1997 jako Strojírenství Slaný s. r. o. S kvalifikovanými pracovníky, mající rozsáhlé znalosti a zkušenosti ve výrobě, jsme pokračovali s výrobou důlních zařízení pro německé a italské společnosti.V roce 2000 jsme začali spolupracovat s norskou společností UMOE SCHAT-HARDING AS Rosendal, Norsko. O rok později, mateřská společnost Umoe Schat-Harding AS založila svou dceřinou společnost nyní známou jako UMOE SCHAT-HARDING spol. s r. o. V roce 2003, USH spol. s r. o. zakoupila 100 % akcií společnosti SB Strojírna Bohemia s. r. o. Slaný a sloučení proběhlo1. ledna 2004. V červenci 2013 došlo k prodeji a sloučení mateřské firmy UMOE SCHAT-HARDING AS s firmou NOREQ a byl ustaven nový název firmy HARDING GROUP AS, a tím došlo k poslední změně názvu naší společnosti na HARDING SAFETY CZECH, s. r. o. Slaný.

Manufacture of a Welded Structure for a Rescue System of the Oil Platform LA1200 SU
The rescue system LA1200 SU (steel structure + rescue boat FF1200) was designed for lowering (evacuation) of 70 people from offshore platforms (oil and natural gas extraction outside a mainland) and commercial vessels. For development of our products we have applied our extensive experience from the North Sea, and therefore today, these systems are among the safest in its class.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU

Systém záchrany na ropných plošinách
 Má verze: během 1 minuti  obsazen, umístěn na místech ohrožení po odjištění oplouvá  z místa ohožení  200 m  od plošiny bez pohonu .Lze  ho...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 13.4.2021 16:07vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Obr. 1 – Prototypový test záchranného systému FF1200Obr. 2 – Konstrukce záchranného systému LA1200 SU – projekt VALEMONObr. 3 – Konstrukce záchranného systému LA1200 SU – projekt VALEMONObr. 4a – Pracovní zkouška svařování před zahájením výrobyObr. 4b – Makrovýbrus svarového spojeObr. 5a – Prototypový test záchranného systému LA1200 SUObr. 5b – Prototypový test záchranného systému LA1200 SUObr. 6 – Konstrukční uzel se svarovými spoji LA1200 SU – projekt VISUND no. 6

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcíX-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí (93x)
Aktuální číslo časopisu Konstrukce je tematicky věnováno všem, kteří dělají technicky krásné stavby z oceli. Předpokládá...
Billboard V-2*8 × 18 mBillboard V-2*8 × 18 m (27x)
Autori článku spracovali projekty konštrukcií billboardov rozmerov 8 × 18 m, realizovaných pri diaľnici D1 pri vstupe do...
Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (24x)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

NEJlépe hodnocené související články

X-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcíX-BT systém společnosti Hilti pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí (5 b.)
Aktuální číslo časopisu Konstrukce je tematicky věnováno všem, kteří dělají technicky krásné stavby z oceli. Předpokládá...
Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (5 b.)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

NEJdiskutovanější související články

Výroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SUVýroba svařované konstrukce pro záchranný systém ropné plošiny LA1200 SU (1x)
Záchranný systém LA1200 SU (ocelová konstrukce + záchranný člun FF1200) byl navržen pro spuštění (evakuaci) 70 osob z of...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice