KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2014    „PORR staví nejen v České republice, ale také v Kataru,“ říká Karl-Heinz Strauss, generální ředitel rakouské stavební společnosti PORR AG

„PORR staví nejen v České republice, ale také v Kataru,“ říká Karl-Heinz Strauss, generální ředitel rakouské stavební společnosti PORR AG

Publikováno: 29.7.2014
Rubrika: 2014

O opravě Štěrboholské radiály, o podnikání v arabském světě i o vlivu situace na Ukrajině na stavební trh hovoří Karl-Heinz Strauss, generální ředitel rakouské stavební společnosti PORR AG, která loni dosáhla stavebních výkonů ve výši více než 3,4 miliardy Eur a v anketě TOP Stavební společnost roku 2013 v ČR obsadila druhé místo.

Jak vlastně začaly vaše aktivity na českém stavebním trhu?
V České republice jsme začali s pozemním stavitelstvím, postavili jsme několik luxusních pražských hotelů, ale měli jsme i další cíle. Hovořím hlavně o stavebním boomu od roku 2000 do roku 2008. Součástí toho byla i naše akvizice Pražských silničních a vodohospodářských staveb. Oběma firmám se dařilo, ale nyní se musíme zaměřit na trvale udržitelný růst. Společnosti fúzovaly a vznikla jediná firma PORR a. s. Je to mnohem průhlednější struktura. V oblasti vodohospodářských staveb jsme se rozvinuli především plošně, disponujeme vlastním zařízením na míchání asfaltu a opatrně expandujeme i na Moravu. Portfolio stále doplňujeme a posilujeme v oblasti budování železnic, kanálů,  mostů a elektráren. 

Jak vypadá struktura Vašich zakázek v Česku ve srovnání s ostatními domácími trhy?
Spektrum našich zakázek inženýrských staveb je naprosto srovnatelné s jinými domácími trhy. Zde bych chtěl vyzdvihnout zejména pozemní stavitelství, kde máme v Česku strukturu podobnou jako v Rakousku. V České republice prozatím převládají malé a střední zakázky a přiznávám, že velké zde zcela absentují. Určitě bylo velmi vhodné vytvoření plánu komplexní infrastruktury České republiky. Ten definuje velké infrastrukturní projekty. Teď jde jen o jeho naplňování. Snad to pomůže tomu, aby se mnohé firmy vyhnuly nejistotě. V oblasti inženýrských staveb dochází ke změně a mě to naplňuje optimismem. I když vím, že tento plán bude účinný až za rok či rok a půl.

Jsou nějaké rozdíly při vypisování veřejných zakázek v různých zemích?
V samotném způsobu vypsání veřejné zakázky nevidím rozdíl. Ten je ve specifikaci konkrétních smluv. Stále častěji jsme svědky snahy u velkých projektů přesunout rizika od investora ke stavební firmě. To platí na všech trzích. Hlavní je kvalita plánování a dotažení zakázky do zdárného konce. Pokud u veřejných zakázek rozhoduje
pouze cena, jak je tomu v ČR, je to složité. Ale již cítíme tlak na hledání nejlepší nabídky, která v sobě zahrnuje cenu, technologii, kvalitu i formu placení.

Pokud by státní úředník nevybíral podle nejnižší ceny, mohl by čelit vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení…
To mohu jenom potvrdit, ale toto myšlení se již začalo trochu měnit. Jde o posouzení ceny a kvality. Když musíte jenom šetřit, pak je dominantní cena. U střednědobých plánů, kam patří silnice, dálnice a železniční koridory, tam se již začíná prosazovat i kvalita. Je zapotřebí změnit kritéria hodnocení. Cena pochopitelně zůstane, ale na stejnou váhu je nutné položit i technologii. Zde musí dojít k jejímu podrobnému popisu výhod i nevýhod. Záleží na nezávislých znalcích, kteří pro úředníka připraví podklady pro jeho rozhodnutí. Součet všech posudků pak vyústí ve stanovení nejlepšího účastníka soutěže. Musíte být schopen uspět nejen cenou, ale i kvalitou nabízené technologie. K tomu již existují mezinárodně uznané postupy, které si postupně razí cestu do jednotlivých států. Nejsem ale idealista a je mi úplně jasné, že to bude chvíli trvat. Zvláště tam, kde jsou našponované rozpočty.

Ovlivňují vaše podnikání sankce proti Rusku a situace na Ukrajině?
Naše podnikání to nikterak neovlivňuje, protože působíme pouze na takových trzích, které mají stabilní ekonomické a legislativní prostředí a mají patřičnou bonitu. Koncentrujeme se na pět trhů, které považujeme za domovské: Rakousko, Švýcarsko, Německo, Polsko a Česká republika. Všechny tyto trhy kromě České republiky již významně rostou. Ostatně v současné době se i v České republice stavební trh začíná korigovat směrem nahoru.

Stavíte i v arabském světě. Co je zvláštního na tamějších zakázkách po stránce technické a personální?
Stavebnictví je vždy lokální business a práce s lidmi. Jednáme stále podle hesla „Poznej svůj trh a poznej svého zákazníka“. Z toho důvodu jsme se téměř tři roky připravovali na vstup na katarský trh, poznávali jsme zemi a její obyvatele, sestavili jsme tým a navázali partnerské vztahy. Naše snahy byly loni odměněny největší samostatnou zakázkou v historii společnosti PORR, stavbou Zelené linky metra v hlavním katarském městě Dauha. Dauha se velice rychle rozvíjí, budují zde infrastrukturu a hlavně jde o solventní klienty. V létě již nastoupí šest razicích štítů, které začnou novou linku metra budovat. Míříme i do Saudské Arábie a hodláme využít i zkušeností a partnerů ze stávajícího konsorcia. Vždy ale půjde o tunely a železnice.

Obrat firmy PORR a. s., se během několika let zdesetinásobil. Co je příčinou takového ekonomického úspěchu?
Samotný obrat pro nás není hodnoticím kritériem, protože to, co se počítá, je zisk a příležitost k rozumnému růstu na daném trhu. Více než o obrat nám jde o marži, ta je velice důležitá.

Vyvinula společnost PORR nějaké vlastní technologie?
PORR investuje již desítky let hodně finančních prostředků do výzkumu a vývoje a za tímto účelem udržuje kromě vlastních laboratoří i dlouhodobé kooperační vztahy se vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Kromě kolejové techniky patří k nejdůležitějším nositelům inovací především oblast ražení tunelů (jak konvenčním způsobem, tak i strojním), vývoj materiálů (např. vylepšení vlastností asfaltu), fasádní technika, realizace staveb v pozici generálního dodavatele a technika na ochranu životního prostředí. Pokud jde o metro či vysokorychlostní koridory, o rychlost, o bezpečnost, o střednědobé cenové výhody, o náklady na údržbu
a servis a o rychlost výstavby, pak je dobré začít uvažovat o naší technologii pevné jízdní dráhy STA, která vydrží i značné zatížení. Tato patentovaná technologie již funguje v Rakousku, Švýcarsku a Německu. Většina nově postavených tunelů a linek metra v Rakousku má tuto technologii. Jde vlastně o společný patent firmy PORR a Rakouských státních drah. Již jsme získali i licenci pro Německo, kde se brzo začne stavět koridor pro vlaky s rychlostí 200 km/h. Zájemci o STA se už našli i mimo Evropu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Karl-Heinz Strauss

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Provádění a klasifikace ocelových konstrukcí výrobků dle EN 1090-2 (203x)
Požadavky na provádění ocelových konstrukcí musí zajistit úroveň mechanické únosnosti a stability použitelnosti a trvanl...
Téměř 3 900 pracovních míst mohou Jihomoravskému kraji přinést energeticky úsporné renovace budov (196x)
Vládní strany se v koaliční smlouvě zavázaly k masivní podpoře zateplování veřejných i soukromých budov. Pokud se nové v...
5. odborná konference KONSTRUKCE 20145. odborná konference KONSTRUKCE 2014 (58x)
Ostravský Clarion Congress Hotel hostil ve čtvrtek 6. listopadu pátý ročník odborné konference KONSTRUKCE kterou pořádá ...

NEJlépe hodnocené související články

Huisman spustil nový talentový program pro zaměstnance (5 b.)
Společnost Huisman ze Sviadnova, vyrábějící jeřáby, vrtné soupravy nebo systémy pro pokládku potrubí na mořské dno, vytv...
ČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v PařížiČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v Paříži (5 b.)
V polovině letošního června proběhla kolaudace objektu Nadace Louis Vuitton umístěného v zeleni Bouloňského lesíku v Pař...
„PORR staví nejen v České republice, ale také v Kataru,“ říká Karl-Heinz Strauss, generální ředitel rakouské stavební společnosti PORR AG (5 b.)
O opravě Štěrboholské radiály, o podnikání v arabském světě i o vlivu situace na Ukrajině na stavební trh hovoří Karl-He...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice