KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2014    ČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v Paříži

ČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v Paříži

Publikováno: 8.8.2014
Rubrika: 2014

V polovině letošního června proběhla kolaudace objektu Nadace Louis Vuitton umístěného v zeleni Bouloňského lesíku v Paříži. Plánovanému otevření pro veřejnost muzea na podzim 2014 předcházela dlouhá cesta, kterou musel od roku 2001 tento projekt „skleněného mraku“ absolvovat, kdy se poprvé francouzský mecenáš umění Bernard Arnault (LVMH) setkal s kanadsko-americkým architektem Frankem Gehrym (Gehry Partners) a započali spolupráci na extravagantním díle. Oficiální model stavby byl prezentován pro veřejnost v roce 2006 a v roce následujícím byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace stavby bylo zrušeno stavební povolení na základě námitek místního občanského sdružení na ochranu parku, které bylo po několikaměsíčním projednávání a změně zákona opětovně obnoveno.

3D PROJEKTOVÁNÍ
Nadace Louis Vuitton byla projektována kompletně ve 3D pomocí softwaru Digital Project umožňujícího práci s velmi složitými a objemnými numerickými modely. Software Digital Project byl vyvinut společností Gehry Technologies pro komplexní projekty ve stavebnictví jako nástavba softwaru CATIA, který byl původně používán v leteckém průmyslu a následně komerčně rozšířen společností Dassault Systemes do jiných odvětví.

Pro účely Nadace Louis Vuitton byl průběžně aktualizovaný centrální model v Digital Projectu uložený na serveru v Los Angeles. Samotnému modelu předcházely prvotní skicy architekta Franka Gehryho, následované 30 – 40 fyzickými modely, kde finální model byl naskenován do 3D modelu, který sloužil jako podklad pro realizační firmy na definování vnějších referenčních prostorových ploch. Detailní modelování konstrukcí probíhalo od vnější referenční plochy směrem do interiéru objektu. Projekční fázi průběžně provázely v několika etapách extrémně složité statické výpočty, které zpracovávaly data získaná z testování modelu stavby ve větrném tunelu a hlavně vyhodnocovaly vliv chování plachet na ostatní konstrukce včetně fasád. Na stavbě působila tzv. buňka syntézy, kde byly zastoupeny jednotlivé realizační společnosti a řešily detaily rozhraní profesí a jejich provedení.

Na realizaci projektu se podílelo přibližně 200 inženýrů a architektů. Na projekčních pracích se strávilo cca 1,5 milionu projekčních hodin, z toho ve společnosti SIPRAL v Praze řešilo prosklené fasádní konstrukce 40 projektantů (v rozsahu cca 150 tisíc hodin).

4D PLÁNOVÁNÍ
Software Digital Project byl taktéž používán pro účely plánování postupu prací na stavbě, kde 3D model byl napojen na aktuální harmonogram stavby a výsledkem byla animace vývoje 3D modelu stavby v čase. Tímto způsobem bylo možno prověřit posloupnost montážních postupů s ohledem na bezpečnost práce, využití stavební mechanizace, dostupnost stacionárních jeřábů a detailně plánovat práce na rozhraních profesí.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ VÝROBKŮ „TRACK & TRACE“
Původně se systém Track & Trace začal plošně používat jako interní nástroj pro řízení logistiky ve společnosti Sipral od roku 2006 pro účely sledování dodávek prefabrikovaných modulových fasád na zakázky do Velké Británie. Klient a realizační tým mohl pomocí tohoto nástroje sledovat on-line přes webové rozhraní průběžné informace o postupu výroby, dopravy a montáže jednotlivých prvků přes tabulkové rozhraní a 2D pohledy na fasády. Každý modul byl opatřen jedinečným čárovým kódem pro jednoznačnou identifikaci výrobku, který byl při každé události načten do systému.

Pro účely projektu Nadace Louis Vuitton již tento systém sledování výrobku ne zcela odpovídal potřebám. Proto bylo nutné provést zásadní vylepšení stávajícího systému zohledňující tvarovou členitost a složitost, vysoké požadavky na logistiku a jedinečné montážní postupy. Systém Track & Trace byl rozšířen o další funkce jako například dynamickou 3D vizualizaci konstrukcí a jednotlivých prvků, plánování montážních dávek a balení, sledování jednotlivých prvků v balení, plánování závozů materiálu na stavbu, sledování neshodných výrobků a rozšíření nástroje pro práci externích subdodavatelů (např. ocel, sklo, kotvení).

ZVLÁDNUTÁ LOGISTIKA = KLÍČ K ÚSPĚCHU PROJEKTU
Staveniště v Paříži bylo jedním velkým labyrintem národů skoro z celé Evropy. V montážní špičce bylo v rámci celého staveniště na různých výškových úrovních rozmístěno přibližně 400 montážníků používajících 80 montážních plošin rozdílných typů a velikostí. Veškeré práce byly prováděny s maximálním důrazem na bezpečnost práce. Celková složitost projektu nás vedla k maximalizaci prefabrikace fasád ve výrobním závodě v ČR s cílem minimalizovat logistické a montážní činnosti na stavbě.

Celkem bylo pomocí systému Track & Trace z výroby na místo montáže dodáno 60 tisíc tvarově jedinečných prefabrikovaných výrobků, u kterých byly průběžně sledovány a vyhodnocovány termíny plnění oproti plánu.

V prostředí neustálých změn byl systém sledování výrobků jednou z mála jistot, na kterou se bylo možno v průběhu realizace fasád takto jedinečného projektu spolehnout. Je třeba však připomenout, že je postaven na absolutní průhlednosti, aktuálnosti dat a důvěře všech zúčastněných.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Období realizace obvodového pláště: 2009 – 2014
  • Umístění stavby: Avenue du Mahatma Gandhi, Paříž, Francie
  • Klient: Fondation Louis Vuitton (www.fondationlouisvuitton.fr
  • Architekt: Frank Gehry, Gehry Partners
  • Generální dodavatel: Vinci Construction France – Enterprise PETIT
  • Dodavatel proskleného obvodového pláště: SIPRAL, a. s.
  • Partneři: DT mostárna (ocelové konstrukce), Saint-Gobain Glass Solutions CZ (sklo), FK servis (systém OTK), Termetal (nerezové dveře), PARS Building (statika)

Společnost SIPRAL a. s. je členem České komory lehkých obvodových plášťů

Implementation of a Glass External Cladding for the Museum of Contemporary and Modern Art of the Louis Vuitton Foundation in Paris
In the first half of this year’s June, a final building permit of the object of the Louis Vuitton Foundation situated in the Boulon Forest in Paris took place. A planned opening of the museum for public in the Autumn 2014 was preceded by a long journey that this project of a “glass cloud” had had to take since 2001, when the French art patron Bernard Arnault (LVMH) met together with the Canadian-American architect Frank Gehry (Gehry Partners) for the first time, and they began cooperation on the extravagant work of art. An official model of the building was presented to public in 2006., Construction works were commenced in the following year. During the implementation of the building, the building permit was cancelled on the basis of objections of a local civil association for park protection, which was renewed after monthly negotiations and change of laws.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Fyzický model Nadace Louis Vuitton42 prosklených konstrukcí realizovaných společností SIPRAL (značeno modře)Zadání referenčních ploch fasádStatické schémaModel severního vstupu a konstrukcí „kafé a kónu“Detail propojovacího uzlu komplexní fasády4D plánování v software Digital ProjectSystém sledování výrobků (Track and Trace)Pohled na staveniště z kabiny nejvyššího jeřábuPohled na staveniště z kabiny nejvyššího jeřábuPohled na staveniště z kabiny nejvyššího jeřábuPůdorys stavby – výšková úroveň +59,20 m

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Provádění a klasifikace ocelových konstrukcí výrobků dle EN 1090-2 (204x)
Požadavky na provádění ocelových konstrukcí musí zajistit úroveň mechanické únosnosti a stability použitelnosti a trvanl...
Téměř 3 900 pracovních míst mohou Jihomoravskému kraji přinést energeticky úsporné renovace budov (196x)
Vládní strany se v koaliční smlouvě zavázaly k masivní podpoře zateplování veřejných i soukromých budov. Pokud se nové v...
5. odborná konference KONSTRUKCE 20145. odborná konference KONSTRUKCE 2014 (56x)
Ostravský Clarion Congress Hotel hostil ve čtvrtek 6. listopadu pátý ročník odborné konference KONSTRUKCE kterou pořádá ...

NEJlépe hodnocené související články

Huisman spustil nový talentový program pro zaměstnance (5 b.)
Společnost Huisman ze Sviadnova, vyrábějící jeřáby, vrtné soupravy nebo systémy pro pokládku potrubí na mořské dno, vytv...
ČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v PařížiČKLOP – Realizace proskleného obvodového pláště pro muzeum současného a moderního umění Nadace Louis Vuitton v Paříži (5 b.)
V polovině letošního června proběhla kolaudace objektu Nadace Louis Vuitton umístěného v zeleni Bouloňského lesíku v Pař...
„PORR staví nejen v České republice, ale také v Kataru,“ říká Karl-Heinz Strauss, generální ředitel rakouské stavební společnosti PORR AG (5 b.)
O opravě Štěrboholské radiály, o podnikání v arabském světě i o vlivu situace na Ukrajině na stavební trh hovoří Karl-He...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice