KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2017    Central Jablonec – nové obchodní centrum v Jablonci nad Nisou

Central Jablonec – nové obchodní centrum v Jablonci nad Nisou

Publikováno: 26.7.2017
Rubrika: 2017

Obchodní centrum s celkovou plochou více než 13 000 m² nájemních jednotek nahradilo již nevyhovující objekt nákupního střediska OC Jabloň, dále provizorní stánky tržiště a objekt tělocvičny. Projekt svým umístěním v historické části centra města, mezi ulicemi Komenského, Generála Mrázka a ulicí Máchova nabízí výbornou dopravní dostupnost pro pěší i prostřednictvím MHD.

Architektonické zpracování nového obchodního centra plně respektuje a navazuje na stávající okolní výstavbu a svažitý terén území. Vlastní objekt je nepravidelného tvaru o půdorysných rozměrech cca 143 × 107 m, má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a tři vložené mezaniny. Jde o železobetonový skeletový systém, který je kombinovaný s železobetonovými obvodovými stěnami a stěnami komunikačních jader a výtahových šachet. Ve všech podlažích jsou umístěny nájemní jednotky, kdy v 1. NP převládají plochy krytých parkovacích stání, vnitřního zásobovacího dvora a supermarketu. V 2. a 3. NP se nacházejí další nájemní jednotky, přičemž ve 3. NP je umístěn food court s restauracemi. Technologické zařízení je umístěno zejména na střeše za akustickými zástěnami. Hlavní komunikační prostor pro vstup návštěvníků do jednotlivých obchodních jednotek tvoří galerie, která prochází všemi nadzemními podlažími. Vertikálně je pasáž propojena eskalátory, travelátory a výtahy.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Významu místa odpovídá i architektonické a výtvarné řešení objektu. Rozdílná modulace výšek atik dělá střešní krajinu různorodou a přizpůsobuje objekt měřítku okolí. Horizontálně a vertikálně členěné fasády s ušlechtilými omítkami na KZS jsou přerušené prosklenými akcenty vstupů. Fasády objektu se přizpůsobují okolí různorodým rytmem a zdánlivě náhodným prostřídáním různých typů povrchových úprav. V místech k tomu vhodných jsou pak umístěny prosklené plochy, a to zejména směrem do parku a z food courtu do stávajícího parku. Obecně se řešení snaží navázat na původní řešení a reflektovat nepravidelnost a členitost okolních objektů.

Velkorysost interiérového řešení je dána galeriemi, vytvářející otvory vedoucí vertikálně přes tři nadzemní podlaží. Přirozené světlo je jimi vedeno až do nejnižších podlaží, čímž vnáší kvalitu do vnitřního prostoru, umožňuje prosvětlení interiéru a snadnou orientaci v celé budově.

Nad částí podzemních garáží je umístěna zelená střecha s parkovou úpravou, která je přístupná z ulice Komenského a ulice Jugoslávská. Součástí parku je i dětské hřiště.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Svislé nosné konstrukce

Stěny obvodové
Suterénní obvodové stěny jsou všechny v tloušťce 300 mm a jsou navrženy jako vodostavebné. Vzhledem k využití vnitřních prostor pro garáže a technické prostory jsou stěny dimenzovány s ohledem na maximální šířku trhliny 0,25 mm v neizolované části, u izolovaných stěn 0,3 mm. Vnější krytí výztuže je 40 mm, vnitřní pak 25 mm. Veškeré prostupy jsou opatřeny chráničkami.

V horních podlažích jsou stěny tloušťky 250 mm. Krytí výztuže je zde navrženo 25 mm.

Pro bednění stěn se používalo nepoškozené systémové bednění. Všechny pracovní spáry jsou zatěsněny těsnícími plechy, případně bobtnajícími hadičkami.

Stěny vnitřní
Vnitřní stěny jsou optimalizovány podle namáhání a napojování konstrukcí v tloušťkách 200 ÷ 250 mm. K jejich stavbě se používalo oboustranné systémové bednění. Viditelné hrany jsou provedeny se zkosením trojúhelníkovými lištami 10 × 10 mm.

Sloupy
Sloupy jsou navrženy převážně čtvercové s rozměry 500 × 500 mm. Jsou provedeny do systémového bednění se zkosením pohledových hran trojúhelníkovými lištami 10 × 10 mm. Při stavbě byly vyztuženy předem připravenými armokoši z vázané výztuže.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce
Stropní desky jsou na rozpětí 8,1 × 8,1 m hřibové, lokálně podporované vnitřními sloupy. Tloušťky stropních desek jsou od 200 mm při zatížení garážovými stáními, případně lehkou střešní skladbou, přes 240 mm při zatížení od obchodních ploch, až po 280 mm pro venkovní terasu nad 1. NP. Výška hlavice je s ohledem na opakovatelnost bednění vždy o 200 mm větší než tloušťka stropní desky. Pod terasou byly navrženy s ohledem na velikost zatížení hlavice tl. 550 mm.

V místech s větším rozpětím, případně v místech, kde stropní deska vynáší podpory vyšších podlaží, jsou navrženy průvlaky. Nejvíce namáhané průvlaky jsou předepnuty pomocí systému dodatečně předpínaných kabelů v injektovaném ocelovém kanálku.

Všechny stropní desky splňují rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1. V dilatačních spárách jsou ve vyznačených místech osazeny smykové trny s možností pohybu v obou vodorovných směrech. Tam, kde je dilatační spára řešena ozubem (hlavice, průvlaky) bylo nutné dbát na provedení detailu uložení včetně okování hran a pečlivému vložení systému lepenek. 

Desky jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B500B, doplněnou při horním povrchu v poli o kari sítě. Smyková výztuž je navržena z armokošů, tvořených z uzavřených třmínků.

Prostupy stropními konstrukcemi
V celém objektu se vyskytují prostupy konstrukcemi pro jednotlivé druhy instalací. Prostupy stropní konstrukcí se řeší vynecháním otvorů v monolitických konstrukcích a po provedení instalací i požárním dotěsněním. Větší otvory byly řešeny dobetonávkami vynechaných otvorů v monolitu. Opatření prostupů z hlediska požární ochrany spočívá ve vytvoření typového prostupu s garantovanou požární odolností se štítkem v místě prostupu.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s nosnou konstrukcí ze železobetonu ve spádu. HI je tvořena fólií z měkčeného PVC na separační geotextílii, tepelné izolaci z EPS a parozábraně. Střešní fólie odolná UV záření. V místech světlíků a atik je fóliová HI přetažena i na svislé konstrukce.

Nad vstupy do centra jsou navrženy markýzy, tvořené ocelovou nosnou konstrukcí. Krytina je zde rovněž fóliová. Zespodu jsou opláštěny podhledem z lamel v imitaci dřeva.

Střecha nad garážemi je částečně tvořena pochozí terasou s občasným pojezdem vozidel údržby. Nášlapnou vrstvu tvoří betonová dlažba. Částečně tvoří zastřešení intenzivní vegetační úprava. Menší část střechy je vymezena pro herní prvky pro děti.

Z podkladů Arch.Design s. r. o.

Central Jablonec – a New Business Center in Jablonec nad Nisou
The business centre with an overall area of more than 13,000 m2 of rental units will replace the old building of OC Jabloň shopping centre, as well as temporary shopping market stalls and a gym that are not satisfactory any more. With its location in the historic part of the city centre, between Komenského, Generála Mrázka and Machova streets, the project offers an excellent transport accessibility – both for pedestrians and public transport passengers.


O GEMO OLOMOUC
Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. působí na trhu již 27 let a řadí se k předním firmám stavebního odvětví v ČR. Sídlo společnosti je v Olomouci, metropoli střední Moravy, její působnost však zahrnuje území celé České republiky a také Slovensko. V r. 2013 přešla společnost na koncernové uspořádání a stala se součástí holdingové skupiny GEMO.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na inženýrskou a developerskou činnost. Ve svém portfoliu má řadu významných zakázek. Výjimečnost těchto staveb a projektů dokazují mnohá získaná odborná ocenění.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Central Jablonec – nové obchodní centrum v Jablonci nad NisouCentral Jablonec – nové obchodní centrum v Jablonci nad NisouPohled na celou stavbu z protilehlého svahuBudoucí přímý vstup do supermarketuNájemci začali na interiérech svých jednotek pracovat již na začátku roku.Na stavbě trvající 700 dní postupně pracovalo celkem 1 100 lidí.Pohyb mezi podlažími zajišťují eskalátory, travelátory i výtahy.Hlavní vstup do Central Jablonec z pěší zóny po dokončení stavbyKe dni otevření nájemci obsadili 90 % plochy.Prodejní plocha je přes 13 tisíc m2.Díky prosklenému zastřešení pasáží je v interiéru i denní světlo.Výzdoba centra odkazuje na původní obchodní dům Jabloň.Před hlavním vstupem vzniklo prostranství se zelení, dětským hřištěm a lavičkami.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hardox® 500 Tuf - nová generace otěruvzdorného plechu Hardox® pro sklápěcí korby, drapáky a kontejneryHardox® 500 Tuf - nová generace otěruvzdorného plechu Hardox® pro sklápěcí korby, drapáky a kontejnery (24x)
Nová ocel Hardox® 500 Tuf přináší výjimečnou sílu, tvrdost a houževnatost v jediném produktu, který na trhu prakticky ne...
AČSZ – Nový přidružený člen AČSZAČSZ – Nový přidružený člen AČSZ (23x)
Jedním z oborů, v němž je Bochemie dlouhodobě úspěšná ve světovém měřítku, je povrchová úprava kovů. Stěžejním produktem...
V ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionůV ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionů (23x)
Jedna ze dvou provozovaných vysokých pecí v huti ArcelorMittal Ostrava prošla náročnou opravou. Ta trvala 45 dní a stála...

NEJlépe hodnocené související články

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5 (5 b.)
Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Cent...
Veleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF SystemVeleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF System (5 b.)
Stavební společnost HSF System staví novou budovu základní školy v obci Veleň ve Středočeském kraji. Výstavba proběhne v...
V ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionůV ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionů (5 b.)
Jedna ze dvou provozovaných vysokých pecí v huti ArcelorMittal Ostrava prošla náročnou opravou. Ta trvala 45 dní a stála...

NEJdiskutovanější související články

Lindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečnáLindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečná (1x)
Střechu obvykle vnímáme jako funkční objekt, který nám slouží a není třeba mu věnovat příliš pozornosti. To se ale může ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice