KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Zásady pro optimální návrh opláštění ze sendvičových panelů

Zásady pro optimální návrh opláštění ze sendvičových panelů

Publikováno: 13.1.2015
Rubrika: Opláštění a fasády

Termín, cena. Na tyto dva faktory jsou s mírnou nadsázkou často redukovány veškeré požadavky na opláštění objektů. S ohledem na nejasné požadavky, minimální projektovou přípravu, neodbornou montáž a použití nekvalitních výrobků takovéto projekty zpravidla končí prodlužováním termínu dokončení stavby a vedou k vícenákladům, nehledě na výslednou kvalitu a životnost celého díla. Příčiny této situace bychom mohli hledat v aktuálním stavu českého stavebnictví, v investičním plánování pouze v krátkodobém či střednědobém horizontu a v tolerování neprofesionality a podprůměrné kvality jako standardu. Místo hledání příčin této praxe si raději položme otázku: Lze opláštění vyřešit kvalitně a přitom cenově efektivně? Na základě našich dlouhodobých zkušeností jsme přesvědčeni, že ano.

 

Jaké kroky tedy vedou ke kvalitnímu, optimálnímu a cenově efektivnímu opláštění? Nezbytným předpokladem úspěchu je společný návrh nosné konstrukce a opláštění, a to již od první fáze přípravy projektu. Rovněž je nutné hned na začátku přípravy projektu jasně definovat požadavky na opláštění, přičemž by měla být zohledněna i možnost odlišného způsobu využití objektu v budoucnu. Níže předkládáme přehled základních požadavků včetně normativních odkazů:

Statická únosnost

 • stanovení zatížení dle Eurokódů ČSN EN 1991-1 (zpravidla vítr, sníh, teplota)
 • posouzení únosnosti sendvičových panelů (ČSN EN 14509)

Tepelně-technické požadavky (obr. 1)

 • součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (požadované a doporučené hodnoty)
 • průměrný součinitel prostupu tepla dle vyhlášky 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov

Požární bezpečnost

 • požární odolnost nenosné konstrukce (nezajišťující stabilitu objektu) a druh konstrukce dle ČSN 730810, ČSN 730802, ČSN 730804, …, třída reakce na oheň, (ČSN EN 13501-1) chování střech při působení vnějšího požáru – klasifikace Broof(t1), Broof(t3), (ČSN EN 13501-5)
 • podmínky rozšířené aplikace požární odolnosti ČSN EN 15254-5 (maximální povolený rozpon, vertikální nebo horizontální kladení, ….)

Dále je třeba zohlednit specifické požadavky, kterými jsou:

Estetické požadavky

 • barevný odstín, typ mikroprofilace exteriérového plechu
 • volba horizontálního nebo vertikálního kladení panelů
 • typ kotvení (přiznané, skryté)

Technologické požadavky

 • šíře uložení panelu na nosnou konstrukci – určená na základě statického posouzení, u skrytého kotvení také na základě rozměru roznášecí podložky
 • specifické konstrukční zásady (řešení konstrukčních detailů a detailů návazností)

Stupeň korozní agresivity vnějšího i vnitřního prostředí

 • stanovení stupně korozní agresivity dle ČSN EN ISO 9223, zejména v provozech kde lze očekávat nadměrně agresivní prostředí

Akustika

 • Požadavky na akustiku – ochrana proti hluku a akustické vlastnosti stavebních výrobků dle ČSN 73 0532

Hygienické požadavky

 • hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy dle vyhlášky č. 38/2001 Sb., (požadavky na povrchové úpravy přicházející do styku s potravinami – přímý nebo nepřímý styk)

Neprůvzdušnost

 • požadavky na průvzdušnost obálky budovy dle ČSN 73 0540-2
 • doporučujeme požadovat od výrobce doložení zkoušek stavebních prvků dle ČSN EN 12114
 • v případě zvýšených požadavků na těsnost obálky budovy měření dle ČSN EN 13829 (Blower door test)

Na základě definice požadavků je možné navrhnout optimální typ opláštění. V praxi se bohužel často setkáváme s postupem, kdy je nejprve navržená nosná konstrukce a až následně se hledá vhodný typ opláštění.

Nosný skelet průmyslových hal je téměř ve všech případech navržen s konstantní osovou roztečí nosných sloupů (standardem je modul 6m). V případě horizontálního kladení panelů pak často řešíme problém s únosností panelu v nárožních oblastech objektu, kde se dle normy ČSN EN 1991-1-4 uvažuje s podstatně vyšší hodnotou sání větru v porovnání s předchozí normou. Výsledkem je pak navýšení tloušťky panelu nebo návrh doplňkové nosné konstrukce. Obě varianty posílení únosnosti budou pro investora znamenat nezanedbatelné náklady navíc, zejména v případech, kde je z důvodu požadované požární odolnosti nutné doplnění nosných sloupků z masivních profilů. Jednoduchým a hospodárným řešením uvedeného problému je přitom zmenšení modulu v krajních polích (obr. 2). S touto koncepcí, která je v západní Evropě zcela běžná, se u nás bohužel setkáváme spíše výjimečně. Přestože zde Eurokódy platí již více než pět let!

Kvalitní a cenově optimální opláštění nelze řešit na poslední chvíli. Úspěšná cesta k optimálnímu a efektivnímu opláštění začíná již v prvních fázích přípravy projektu. Pokud máte při řešení Vašeho projektu zájem o více informací, můžete se obrátit na naše technické konzultanty. Jejich působnost podle regionu a kontakty naleznete na webových stránkách www.panely.kingspan.cz, nebo požádejte o pomoc technické oddělení společnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e‑mail: techinfo@kingspan.cz.  

Rules for Optimal Design of Sheathing of Sandwich Panels
Deadline and price. With a bit of exaggeration, all requirements are often reduced to these two factors. Considering unclear requirements, minimal project preparation, amateur assembly, and usage of low-quality products, such projects usually end with prolonging of deadline and they lead to increased costs, not mentioning final quality and longevity of overall work. We may look for reasons of this situation in current state of the Czech building industry, in only short or medium-term horizon investment planning, and in tolerating amateurism and under average quality as a standard. Instead of looking for causes of these practices, rather ask question: Is it possible to design quality and cost effective sheathing? On the grounds of our longterm experience we are convinced so.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.kingspan.cz


Fotogalerie
Obr. 1 – Vývoj v oblasti tepelně-technických požadavků má zřetelný dopad na volbu optimální tloušťky opláštění. (Tloušťky dodávaných panelů s IPN jádrem v období 2009 – 2013, © Kingspan a. s.)Obr. 2 – Zatížení větrem v nároží objektu dle Eurokódu.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (89x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice