KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby

Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby

Publikováno: 14.2.2014
Rubrika: Povrchová ochrana

CIC international BV získala zakázku na výstavbu nové linky žárového zinkování v Rusku, ve městě Shadrinsk. Zcela nový koncept velké zinkovací linky o rozměrech 13 × 1,6 × 3,2 m byl integrován s linkou pro zinkování malých částí vybavenou odstředivkou. Toto nové pojetí je revoluční a přináší řadu výhod. Kompletní linka zahrnuje ty nejmodernjší technologie a celkové emise provozu takové linky jsou nulové.

Tak velký project vyžaduje mnohaleté zkušenosti a know‑how. Zároveň je takový velký project vystaven mnoha překážkám. V této přednášce bychom se rádi s vámi podělili o zkušenosti dodavatele a chtěli bychom vám umožnit získat další znalosti.

PROJEKT
Základní údaje tohoto projektu jsou následující:

 • Umíštění: S hadrinsk, Rusko
 • Typ linky: Běžná linka s 13 m vanou a s integrovanou automatizovanou linkou s odstředivkou pro zinkování malých částí
 • Výkon: 70 000 t/rok velké části 7 500 t/rok malé části
 • Vybavení: 45 plně naložených kamionů
 • Doba dodání: 7 měsíců
 • Transport: duben 2012
 • Podmínky smlouvy: dodávka 16. dubna 2012 1 měsíc transport
 • U vedení do provozu 30. září 2012

STAV
Na fotografiích, které jsou v prezentaci použity můžete vidět v jakém stavu se nyní projekt nachází. Zinkovna je v současné době hotova z 90 %. Jak je vidět z fotografií, budova má velmi velké rozměry: 50 × 150 m.

Použitá technologie je nejmodernější s cílem dosáhnout vysoké kvality při velmi nízkých provozních nákladech a nulových emisích.

PŘEKÁŽKY V PROJEKTU
Níže v bodech je uveden stručný přehled řady překážek, které se vyskytly a kterým jsme museli čelit během realizace projektu.

 • Plánování výstavby a dodávka zařízení
 • Transport
 • Celní dokumenty
 • Jazyk & tlumočníci
 • Uskladnění zařízení
 • Projektový management
 • Management výkresové dokumentace
 • Know how & zkušenosti
 • Zaškolení pracovníků
 • Kvalita místní výroby
 • Dokumentace a legislativa
 • Plyn & Zinek

Plánování výstavby a dodávka zařízení
Celkový objem dodaného zařízení byl 45 plně naložených kamionů. Kvůli dodržení platebních podmínek musel být náklad transportován najednou. Den 16. 4. 2012 se pro nás stal magickým datem.

Přeprava nákladu se prováděla od 16. dubna do 1. června. V tuto dobu již měla být zcela dokončena výstavba budovy pro umístění zařízení a materiálu na jejich konečné pozice.

Toto je velmi klíčový moment a téměř nikdy není realizovatelný. Výstavba budovy včetně veškerého vybavení je vždy podceňována. Během naší dlouholeté praxe jsme zatím nikdy nezažili project, který by probíhal podle naplánovaného harmonogramu. Stavba budovy se vždy opozdí. Pro výstavbu takové stavby se uvádí běžná doba 6–8 měsíců, ale praxe je zcela odlišná a doba je většinou dvojnásobná.

Výsledkem toho je, že dopravené zařízení na místo není uloženo na svých konečných pozicích, ale je 2–3 krát přemísťováno, což způsobuje řadu poškození během manipulace s ním.

Transport
Jak už bylo uvedeno výše, celkový přepravovaný objem představoval 45 plně naložených kamionů. Kvůli dodržení platebních podmínek musel transport proběhnout během krátkého období, které začalo 16. dubna 2012.

Celý projektový tým byl pod tlakem data dodání. Bylo nutné přesně naplánovat, který kamion poveze které zařízení. Některé kamiony musely splňovat podmínky rozměrů zařízení.

Při expedici je nezbytné důsledné označování kamionů a jednotlivých zabalených pozic. Zpětné dohledání pozice, které nebylo správně označeno, je nesmírně obtížné. 

Nesmí se ani podcenit to, že může nastat situace, kdy kamiony neodjedou společně a nebo dorazí na místo neočekávaně. Je nezbytné mít velmi schopného dopravce.

Celní dokumenty
Když konečně kamiony opustily Holandsko, nastaly další problémy. Balící listy musí být pečlivě vyplněny a to v místním jazyce.

Celní úřady většinou nerozumí tomu, co vidí, a tak zadávají mnoho dotazů a někdy vyžadují celní popisy s fotografiemi každé přepravované položky individuálně. Na to je třeba být připraven již předem. Balící list, proforma faktura, dokument původu zboží, hmotnosti zboží – označení colli a colli-číslování, s razítky exportující země a další by měly být považovány za nezbytné. Celodenní práce, která zabere téměř 3 měsíce.

A pak nastává samotný proces proclení, které přináší mnoho dalších obtíží, zejména také kvůli skutečnosti, že celnící „cítí“ velký projekt. Někdy je kamion odmítnut a nesmí vstoupit do země, jen kvůli tomu, že v dokumentech nebyla zmínka o elektrickém spínači: je nutno uvést všechny podrobnosti. Náklady ale stále nabíhají. Jeden den zpoždění představuje náklady okolo 1 000–1 500 EUR na kamion.

Jazyk & tlumočení
Jazyk je největší překážkou. Dokonce ani nejlepší tlumočník není schopen vyřešit problém. Lidé většinou tvrdí, že rozumí, že chápou, aby byli zdvořilí. Překladatelé, aby se nestyděli vytváří svá vyjádření a to podstatné zůstává nepřeloženo. Vždy nechejte tlumočníka přeložit úplně všechno a přesně, i když je to nezdvořilé.

Projektový management
Projektový management projektu, jako je tento, představuje enormní běh. Potřebujete mít mnohaleté zkušenosti a vědět něco o podnikání. Pro takový velký projekt potřebujete 2 plné úvazky, aby bylo zajištěno řádné řízení a průběh projektu.

Management výkresové dokumentace
Management provedení výkresové dokumentace je klíčový. V mnoha případech lidé stále používají staré výkresy. Jazykové problémy a osobní důvody, jako jsou např.
„Nechci se ptát, protože nechci vypadat hloupě“ jsou hlavním bodem zájmu. Jen jeden telefonát nebo e-mail může pomoci vyhnout se problémům.

Během takového projektu se vždy musí provádět úpravy. Některé výkresy mohou být provedeny až později po příjezdu zařízení na místo.

Know how & zkušenosti
Jestliže se firma rozhodne postavit novou zinkovnu, ve většině případů nikdo ve firmě neví, co obdrží a musí zcela spoléhat na dodavatele. Vřele doporučejeme podívat
se na mnoho dostupných videoklipů nebo přímo navštívit některé závody, aby bylo dosaženo správného know how.

Nedostatek znalostí a zkušeností je velkým problémem během instalace zařízení a uvádění do provozu.

Zaškolení pracovníků
Zaškolení personálu by mělo probíhat několik měsíců před tím, než se zinkovna uvede do provozu. Takovým způsobem se zaměstnanci zinkovny mohou podívat na zařízení, jak vypadá a jak s ním zacházet. Co je nejdůležitější, jsou technicky zdatní lidé, které je v mnoha zemích velmi obtížné najít.

Ze zkušeností víme, že mnoho pracovníků přijde do zinkovny jen pár dní před začátkem výroby. Toto je příliš nebezpečné. Firma provede se zaměstnanci velmi krátký intenzivní zaučovací proces, který se týká několika základních kroků: navěšování, zinkování, před-úprava.

Mělo by se vždy počítat s problémy, které se vyskytnou při zaškolování lidí v cizím jazyce a s odlišnou kulturou. Taky by se mělo vzít na vědomí, že 30 % tohoto personálu opustí zinkovnu do 1–2 měsíců.

Kvalita místní výroby
Kvalita lokálně vyrobených částí pro instalaci zařízení je take velkým problémem a může být příčinou zpoždění. Velmi často místní firmy mají k dispozici starou nebo nesprávnou výkresovou dokumentaci, která je způsobena nesprávným řízením projektování.

Procesy svařování mají často velmi špatnou kvalitu a to může být příčinou vzniku nebezpečných situací, jestliže jsou části nesprávně svařeny, rozměry nejsou dodrženy a části nejsou svařeny kolmo. Zejména v případě ocelových konstrukcí pro před-přípravu materiálu to může představovat mnoho problémů. Nejsou-li ocelové konstrukce vyrobeny přesně podle daných rozměrů, pak svařování polypropylenových van může být dvojnásobně nákladnější.

Dokumentace a legislativa
Dokumenty jsou velmi důležité v mnoha zemích a zejména pak v Rusku. Musí být dodáno mnoho dokumentů a to vyžaduje hodně času. Někdy je nutno dodat dokumenty, které mohou být vyhotoveny až po instalaci zařízení. Toto způsobuje zpoždění uvedení do provozu a obrovskou frustraci. Někdy jsou požadovány nesmyslné dokumenty, které se v zemích západní Evropy vůbec nevyskytují.

Návody k obsluze, technické pasporty, zprávy o provedení zkoušek musí být dodány v jazyce, země, od které je zařízení dodáváno, podle norem GOST. Někdy to může trvat déle než rok, než jsou vydány certifikační dokumenty na dané zařízení.

Plyn & Zinek
V mnoha případech je zinek předmětem financování. Naplnění vany představuje množství a částku, které zcela jistě záleží na velikosti zinkovací vany, až do 750 tun, což se rovná částce 1,2–1,5 mil. Eur, v závislosti na cenách zinku. Toto by nemělo být opomíjeno při tvorbě rozpočtu / investic pro výstavbu žárové zinkovny.

Nelze podceňovat ani aspekty kvality zinku. V mnoha případech je vyhledáván levnější zinek, ale cena je vždy spojena s kvalitou a chemickým složením. Vyšší obsah Fe, stopové prvky a/nebo Al snižují cenu. Pokud se používají slitiny, cena slitiny také klesá, jestliže je obsah legujícího prvku vyšší. Toto je nežádoucí. Způsobuje to obtížné míchání a rozpouštění.

Plyn a jeho kvalita je také velmi důležitá, zejména v Rusku. Z hlavního přívodu plynu by mělo být vedeno speciální plynové potrubí do zinkovny. Toto je proces, do kterého jsou zahrnuty plynárenské firmy, instituce a tzv. specializované firmy. Nikdo nezná přesně daný mechanismus, ale je to velmi dlouhý proces, který může být také příčinou zpoždění.

ZÁVĚR
Výstavba, instalace a uvedení do provozu žárové zinkovny je odbornou a specializovanou prací pro vysoce zkušené lidi a takový projekt by měl být připravován velmi pečlivě a včas, zejména kvůli výskytu všech překážek.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Moření v HCl (141x)
Na povrchu oceli jsou přítomny oxidické vrstvy, vytvořené vzájemnou interakcí oceli a okolního prostředí. Utváření vrste...
Výroba zinku v minulosti a dnes (105x)
Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storoč...
Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (74x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...