KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Tvorba profesionálních protokolů s přístroji Elcometer

Tvorba profesionálních protokolů s přístroji Elcometer

Publikováno: 19.8.2013
Rubrika: Povrchová ochrana

Se stoupajícími požadavky na kvalitu povrchových úprav a množstvím testovaných parametrů rostou i požadavky na zpracování protokolů, které doprovázejí výrobek na cestě k zákazníkovi. Kromě vlastních naměřených hodnot často nejsou výjimkou statistické údaje, grafy, části výkresů s naznačenými místy, kde bylo měřeno, ale také informace, za jakých podmínek byl povlak aplikován i měřen. Obecně lze říci, že s každým novým zákazníkem přicházejí nové požadavky na kvalitu i na tvorbu protokolů. Výrobce měřících přístrojů, společnost Elcometer, nabízí ke svým přístrojům detailně propracovaný software ElcoMaster 2.0, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky na obsah i formu profesionálního protokolu. Cílem softwaru ElcoMaster 2.0 je jednoduché intuitivní ovládání a maximální efektivita práce při tvorbě protokolů. Výstupem je profesionální protokol, který je vygenerován za pár minut.

Software je součástí dodávky všech přístrojů s pamětí, které Elcometer nabízí: tloušťkoměry povlaku, tloušťkoměry materiálu, teploměry/vlhkoměry, leskoměry, profiloměry apod. Software je volně šiřitelný, nejedná se o licencovanou verzi, a tudíž i bezplatný. Software pracuje přímo na počítači, není nutné mít počítač připojený k internetu. Připojení k internetu je nutné pouze v případě, že chce uživatel provést aktualizaci softwaru ElcoMaster 2.0, nebo konkrétního přístroje, neboť přes tento software je možné stáhnout i aktualizace (upgrade) přístroje. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že celý software je v českém jazyce, takže je uživatelsky přívětivý, ale zároveň umožňuje tvorbu cizojazyčných protokolů.

ElcoMaster 2.0 má systém zabudovaných šablon, snadný přístup k databázi naměřených dat, obrázkům a dalším souvisejícím souborům, umožňuje správu dat a profesionální tvorbu protokolů. Software pracuje v reálném čase, používá systém „drag and drop“ („táhni a pusť“). Samotný software je možné využívat v několika módech. Buď pouze jako databázi naměřených hodnot, které je možné vytisknout v PDF, JPEG, přetáhnout do tabulkového procesoru (např. Microsoft Excel), poslat e-mailem (přímo ze softwaru, pokud je dostupné připojení k internetu, při odeslání se otevře nové okno v poštovním klientu s protokolem ve formě pdf v příloze) nebo jako databázi naměřených hodnot, které je možné dále přetáhnout do speciálně vytvořeného vzoru protokolu, který bude splňovat přesně dané parametry dle požadavků zákazníka: graf, hodnoty, statistika, mezní hodnoty měřených hodnot, Vaše logo, logo zákazníka a také jakékoli matematické a logaritmické funkce, které je možné vypočítat ze statistiky, kterou přístroj zaznamenává. Software umožňuje svobodnou tvorbu protokolů, dle vlastních potřeb a představ uživatele a to jak po stránce grafické, tak i obsahové. Uživatel má svobodnou volbu v tom, jaká data v protokolu použije, jaké využije grafické prvky, ale i v tom, jak jednotlivé prvky v protokolu rozmístí.

Nespornou výhodou je také možnost prezentovat přímo na fotografii výrobku naměřená data (tzv. měření do obrázku). Přímo na fotografii je možné také vidět nastavení limitních hodnot (hodnoty označené červeně).

Komunikace přístrojů se softwarem ElcoMaster 2.0 probíhá prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Tento systém umožňuje také měření on-line, kdy jsou měřené hodnoty přímo zaznamenávány do databáze v softwaru (je vyžadováno připojení přístroje k PC).

Jednotlivé uživatelské módy, které software nabízí:

 • Mód Excel Link: stažení hodnot přímo do tabulkového procesoru
 • Mód Standardní nabídka: stažení hodnot do Elcomasteru 2.0, generování standardních protokolů, přizpůsobení protokolů, posílání protokolů e-mailem nebo přímo ze softwaru, export dat, obrázků apod. do tabulkových procesorů
 • Mód rozšířená nabídka: všechny funkce standardního módu a navíc tvorba vlastních protokolů a šablon, měření do obrázku

Možnosti komunikace Elcomasteru 2.0:

 • Z přístroje do PC do tabulkového procesoru (Excel);
 • Z přístroje do PC do ElcoMasteru 2.0;
 • Z přístroje do ElcoMaster Mobile App (mobilního telefonu) a odtud přes E-mail do PC;
 • Z přístroje do ElcoMaster Mobile App (mobilního telefonu) a odtud na Cloud na účet;
 • Z několika přístrojů v různých místech přes Cloud do PC (Elco-Master umožňuje monitorování kontrolních měřeních na různých místech v reálném čase).

CO JE CLOUD COMPUTING?


Uživatel si vytvoří Cloud účet přes Cloud zprostředkovatele (např. Google Drive, Dropbox, Skydrive nebo přes vlastní FTP server). Tato aplikace umožňuje sdílený přístup (chráněný heslem) i pro více uživatelů přes PC, tablet i mobilní telefon. Všichni schválení uživatelé budou mít okamžitý přístup pro všechny datové soubory a obrázky v reálném čase. Pomocí ElcoMasteru mohou být zasílány pracovní postupy a návody, které mohou být uloženy ve zvláštních pracovních souborech.

ELCOMASTER 2.0 PRO MOBILNÍ TELEFONY A TABLETY 

 
Software ElcoMaster je k dispozici také ve verzi pro mobilní telefony s operačním systémem Android a pro tablety pomocí softwaru ElcoMaster Mobile App.

Shrnutí výhod softwaru ElcoMaster 2.0:

 • české menu
 • rychlý a snadno použitelný i pro nejnáročnější požadavky na tvorbu protokolů
 • komunikace s různými typy přístrojů od Elcometeru
 • možnost vytváření protokolů obsahujících data z více přístrojů
 • jednoduché ovládání
 • software je volně šiřitelný a bezplatný
 • k používání softwaru není nutné trvalé připojení k internetu
 • přes software je možné nainstalovat poslední verzi firmwaru do přístrojů
 • verze ElcoMaster 2.0 také pro Android
 • možnost kopírování částí či celých protokolů z jiných reportů do ElcoMasteru 2.0
 • možnost on-line měření
 • automatická aktualizace softwaru s automatickým oznámením
 • komunikace s PC prostřednictvím Bluetooth nebo USB

Software ElcoMaster 2.0 si můžete zdarma stáhnout na: http://www.elcometer.com/en/main-menu/downloads

Creation of Professional Protocols with Elcometer Devices
With increasing quality requirements for surface treatments and plenty of tested parameters also requirements for processing of protocols accompanying a product on its
way to a customer raise. Except for own measured values, frequently also statistic data, parts of drawings showing a place where measuring took place and as well information under what conditions a film was applied and measured do not represent exception. It can be generally said that new requirements for quality and creation of protocols come with every new customer. The company Elcometer, producer of measuring devices offers their instruments also with ElcoMaster 2.0, elaborated software fulfilling also the most demanding requirements for content and form of professional protocols. Simple, intuitive control and maximum work efficiency when creating protocols represent the objective of ElcoMaster 2.0 software. The output is a professional protocol generated within several minutes.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Naměřená data v softwaru ElcoMaster 2.0Obr. 2 – Profesionální protokol vytvořený v softwaru ElcoMaster 2.0Obr. 3 – Měření do obrázku v softwaru ElcoMaster 2.0Obr. 4 – Příklady profesionálních protokolů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (126x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (112x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (81x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice