KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Elektrárna Prunéřov II    Technologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov II

Technologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov II

Publikováno: 12.6.2013
Rubrika: Elektrárna Prunéřov II

Firma Freyssinet SC, a. s. se na obnově Elektrárny Prunéřov podílí hned v několika oblastech a na více objektech. Jednou z akcí je napojení potrubí odsíření na chladící věže. Pro toto propojení je nutno vybourat prostup v plášti chladící věže a zesílit lem tohoto prostupu dodatečně vybetonovaným prstencem. Tento prstenec je s pláštěm věže propojen soustavou 240 předpínacích tyčí průměru 32 mm, které se po vytvrdnutí prstence napnuly. To bylo předmětem dodávky firmy Freyssinet CS. Práce na jedné z chladících věží byly dokončeny podle plánu na konci roku 2012, a v jarních měsících 2013 si to Freyssinet CS zopakuje na další z věží. Další oblastí činnosti Freyssinetu CS v areálu elektrárny jsou sanace betonových konstrukcí na velkém počtu technologických objektů. Nejnáročnější a technicky nejzajímavější prací na obnově Elektrárny je demontáž a následná montáž tří elektrárenských parních kotlů v objektu kotelny.

HYDRAULICKÉ SPOUŠTĚNÍ A ZVEDÁNÍ KOTLŮ
Každý kotel představuje obrovský technologický celek s půdorysnými rozměry 12 × 30 m a hmotností téměř 4 000 tun, který je zavěšen na pomocném ocelovém roštu a soustavě nosných tyčí v téměř 70 m výšce nad podlahou kotelny. Každý z těchto tří kotlů byl před demontáží rozdělen na dvě části a potom postupně spouštěn pomocí 26 závěsů vytvořených ze svazků předpínacích lan a hydraulických válců na podlahu kotelny, kde byl postupně demontován a odvážen do šrotu. Práce Freyssinetu CS započaly na sklonku léta 2012, kdy na základě projektové dokumentace pro spouštění a zvedání kotlů, ve které byly uvedeny předpokládané síly v jednotlivých závěsech a kterou předal Metrostav, a.s. Freyssinet CS přizval ke spolupráci na tomto projektu švýcarskou firmu Hebetec, která je ve skupině Freyssinet a která se zabývá těžkým zvedáním a manipulacemi s konstrukcemi. Společně navrhli celou sestavu hydraulických zařízení pro spouštění a zvedání kotlů a nadimenzovali jednotlivé závěsy. Pro závěsy byly použity svazky předpínacích lan 15,3 mm pevnosti 1 860 MPa v celkovém množství přesahujícím 100 tun, neboli více než 90 km lana. Každé jednotlivé lano v závěsu je schopno přenést sílu velikosti 100 kN při zachování bezpečnostního součinitele 2,2. Jako zdvihací a spouštěcí zařízení jsou použity hydraulické lisy pro svazky od 4 do 37 lan a tomu odpovídající síly od 400 do 4 000 kN. Na takto připravené závěsy byla celá konstrukce kotlů včetně závěsného roštu převěšena a poté postupně spouštěna a na podlaze kotelny demontována Hydraulické lisy jsou vybaveny dvojím systémem kotevních čelistí a postupným pobíráním lan je dosaženo spouštění či zvedání břemene. V některých případech pracovalo současně až 20 lisů na jednom břemeni a tato sestava lisů musela být ovládána synchronně tak, aby se celé břemeno neodchylovalo od své polohy a jeho pohyb byl pouze svislý. To je zajištěno čerpadly s elektronickou regulací výkonu a pečlivým sledováním posunů v jednotlivých závěsných bodech. Celá demontáž probíhala u všech tří kotlů současně a trvala celkem čtyři měsíce, což je považováno všemi zúčastněnými za velmi krátkou dobu. Práce probíhaly takřka nepřetržitě a během této doby bylo nutno vyřešit nejeden složitý technický či organizační problém.

Po snesení a demontáži kotlů bylo nutno celý prostor kotelny vyklidit od zbytků nepotřebných konstrukcí a technologických zařízení a upravit nosné konstrukce roštu pro zavěšení nových kotlů. Na konci února začala druhá etapa prací, která spočívá v postupné montáži a zvedání nových kotlů do stejné výšky jako byly kotle původní, to je do výšky 67 metrů nad podlahou. Pro zvedání jsou použity stejné závěsy i hydraulická zařízení a i zde budou v některých závěsech síly přesahující 3 000 kN. Přitom je třeba dbát na vysokou přesnost polohy břemene tak, aby mohli montéři připojovat na spodní části zavěšené konstrukce další díly kotle. Celá tato akce, která je v Čechách svým rozsahem, množstvím nasazeného zařízení i technologií provádění unikátní je rozplánována do konce letošního roku, kdy by měly být všechny tři kotle zavěšeny opět na tyčích v definitivní poloze pod střechou kotelny.

Technology for Exchange of Boilers of the Prunéřov II Power Station
Company Freyssinet SC, a. s. has been taking part in the renovation of the Prunéřov II Power Station in several spheres and on several objects. Connection of desulphurisation piping to cooling towers represents one of the activities. Works on one of the cooling towers were completed at the end of 2012 in line with the plan and the Freyssinet CS is to repeat it on another tower during spring moths of 2013. Redevelopment of a great number of concrete structures embodies other spheres of the Freyssinet CS activities in the Power Station premises. Disassembly and subsequent assembly of three power station steam boilers in boiler room premises is the most demanding and technically most interesting work on the renovation of the Power Plant.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Miloš ŠimlerProvizorní příhradové konstrukce PPK, uzel s hydraulickým lisemHydraulický lis

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny PrunéřovElektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny Prunéřov (20x)
Společnost ZVVZ MAC HINERY, a. s. je společností, která vyrábí strojní zařízení více než 60 let, byla založena v roce 19...
Technologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov IITechnologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov II (20x)
Firma Freyssinet SC, a. s. se na obnově Elektrárny Prunéřov podílí hned v několika oblastech a na více objektech. Jednou...
Statika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov IIStatika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov II (15x)
Pro zajištění statických výpočtů, posouzení a dozoru nad konstrukčními úpravami si zvolil projektový tým Metrostav a.s. ...

NEJlépe hodnocené související články

Ocelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov IIOcelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov II (5 b.)
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II je jednou z největších investic v České republice v současné době. Rekonstrukce ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice