KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Elektrárna Prunéřov II    Elektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny Prunéřov

Elektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny Prunéřov

Publikováno: 13.6.2013
Rubrika: Elektrárna Prunéřov II

Společnost ZVVZ MAC HINERY, a. s. je společností, která vyrábí strojní zařízení více než 60 let, byla založena v roce 1948 v Milevsku, kde je její působení dodnes. Je součástí holdingového uspořádání ZVVZ GROUP, což je seskupení vybudované na mnohaleté tradici ucelených systémů výroby pro větrání, odlučování a filtraci vzduchu a likvidaci škodlivin. Patří k předním evropským výrobcům vzduchotechnických zařízení. Výrobní program tvoří ucelené řady výrobků – klapky, filtry, uzávěry, ventilátory, tlumičové stěny, též různé typy potrubí, prvky pneumatické dopravy, cisternové návěsy, zásobníky, sila a kontejnery, významnou část též zařízení pro jadernou energetiku. Tradiční, dlouholetá a zřejmě nejznámější je výroba axiálních a radiálních ventilátorů, látkových filtrů, elektrických odlučovačů. Ty jsou součástí technologií zejména v energetice. Od samého počátku založení společnosti je výrobní program zaměřen na tyto dodávky technologií a to je důvod neustálého rozvoje a zkvalitňování výrobků.

Pro společnost ZVVZ MACHINERY, a. s. bylo velmi důležité podílet se na výstavbě energetických bloků elektráren, které se realizovaly v minulých letech v České Republice. Posledním projektem, jehož dodávky technologií se právě vyrábí, je projekt Komplexní obnovy elektrárny Prunéřov 3 × 250 MW. Tento projekt se skládá z několika samostatných částí pro různé zákazníky, ale všechny vyráběné komponenty v Milevsku mají společného jmenovatele – technologie zákotlí (pozn. – klapky jsou určeny pro kotelnu).

Pro bloky C, D a E se vyrábí elektrofiltry typu EKH, o hmotnosti více než 3 600 tun, jejich vstupní a výstupní kouřovody o celkové hmotnosti více než 1 000 tun. Tato výroba je pravidelně kontrolována zákazníkem dle inspekčních plánů, kontrola kvality je dokladována měsíčními přejímkami přímého zákazníka, generálního dodavatele i investora. Výroba elektrofiltrů dle požadovaného harmonogramu bude ukončena v červnu 2013, výroba kouřovodů v listopadu tohoto roku.

Další objemově významnou částí tohoto projektu je dodávka regulačních a uzavíracích klapek. Jedná se o 300 ks klapek kruhového a čtyřhranného průřezu různých velikostí pro kotle. Kruhové klapky od průměru 100 mm až do průměru 1 600 mm, rozměry čtyřhranných klapek jsou od 530 × 330 mm až do 2 800 × 2 800 mm. Tyto klapky jsou určeny do objektu kotelny. První skupina byla vyrobena před koncem minulého roku, v březnu 2013 byla výroba klapek kompletně dokončena. Průběžně byla výroba klapek kontrolována a kvalita dokladována zástupcům zákazníka i vyšších dodavatelů. Před zahájením výroby byl zpracován a odsouhlasen plán kontrol a zkoušek, podle kterého veškeré kontroly klapek probíhaly. Největší důraz byl kladen na provedení funkční zkoušky klapek, na kvalitu svarových spojů a povrchové ochrany. Výrobky jsou v současné době skladovány v krytém skladu a připraveny k expedici.

Zřejmě nejsložitějším výrobkem tohoto projektu jsou ventilátory. Dodávka ventilátorů pro každý ze tří bloků se skládá z kouřového dvoustupňového ventilátoru s natáčecími lopatkami za chodu stroje typu APJC 3550 určeného pro dopravu kouřových plynů za EO do odsiřovacího zařízení a návazně do chladících věží, vzduchového jednostupňového ventilátoru s natáčecími lopatkami za chodu stroje typu APJB 2650, který zajišťuje přísun vzduchu do spalovací komory kotle a recirkulačního ventilátoru typu RVM 2800 určeného pro recirkulaci spalin ve spalovací komoře kotle. V současné době byla ukončena kompletně výroba ventilátorů pro všechny tři bloky, podobně jako u předchozích výrobků se podle předem odsouhlasených inspekčních plánů a plánů kontrol a zkoušek kontrolovala kvalita. Přejímky se zákazníkem a dalšími vyššími dodavateli formálně ukončily výrobní činnosti v ZVVZ MACHINERY, a. s. Nyní se očekává dokončení základů na stavbě, aby bylo možno zahájit montážní práce na bloku C a dále pokračovat podle harmonogramu výstavby. Dodávku ventilátorů zajišťuje společnost ZVVZ MACHINERY, a. s. jako kompletovanou dodávku tj. včetně montáže a uvedení do provozu ukončeného provedením komplexní zkoušky.

Ke všem výrobkům je zpracována a kontrolována průvodní technické dokumentace, která je součástí přejímek jednotlivých výrobků.

Electric Filters, Smoke Flues, Fans and Regulation Flaps for Boiler Technology of The Prunéřov Power Station
The ZVVZ MACHINERY, a. s. is a company manufacturing engineering equipment for more than 60 years. It was founded in 1948 in Milevsko where it has been residing until nowadays. Its production of axial and radial fans, filters and electric filters is traditional, long time and probably the most famous. They are especially used in technologies for energetics. Since the very beginning of foundation of the company, the manufacturing programme has been focused on these supplies of technologies and that explains sustainable development and product quality improvement. Participation on construction of power plant energy blocks which were implemented during previous years in the Czech Republic represented a very important project for the ZVVZ MACHINERY, a.s. The latest project whose technology supplies are being manufactured is a project of Complex Renovation of Prunéřov Power Station 3 × 250 MW. This project consists of several individual parts produced for various customers but all components manufactured in Milevsko are part of – a boiler system technology.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Rotor ventilátoruKontrolní montáž ventilátoruKlapka čtyřhranná, čtyřlistá 2 800 × 2 800 mmKlapky připravené k expediciKlapka kruhová ∅ 1 100 mm

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny PrunéřovElektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny Prunéřov (21x)
Společnost ZVVZ MAC HINERY, a. s. je společností, která vyrábí strojní zařízení více než 60 let, byla založena v roce 19...
Technologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov IITechnologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov II (20x)
Firma Freyssinet SC, a. s. se na obnově Elektrárny Prunéřov podílí hned v několika oblastech a na více objektech. Jednou...
Statika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov IIStatika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov II (15x)
Pro zajištění statických výpočtů, posouzení a dozoru nad konstrukčními úpravami si zvolil projektový tým Metrostav a.s. ...

NEJlépe hodnocené související články

Ocelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov IIOcelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov II (5 b.)
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II je jednou z největších investic v České republice v současné době. Rekonstrukce ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice