KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Technologie inteligentního opláštění budov v praxi

Technologie inteligentního opláštění budov v praxi

Publikováno: 11.3.2011
Rubrika: Opláštění a fasády

Tento unikátní, univerzálně použitelný a nadčasový systém opláštění budov, určený prioritně pro novostavby, je založený na dvou základních energeticky proaktivních komponentech: pohyblivých funkčních vrstvách (tepelně izolační, stínicí, fotovoltaické) a na termoaktivních stěnových prvcích. Novinka bude již brzy k vidění například na dokončované novostavbě bytového domu v německém Schleswigu.

Adaptabilita jednotlivých funkčních vrstev vůči vnějšímu a vnitřnímu prostředí vede k maximální energetické efektivnosti budovy. Multifunkční systém 2º ztělesňuje následující funkce: tepelnou izolaci, chlazení a ventilaci s akumulací tepla, zastínění, zajištění bezpečí a soukromí i produkci energie. Vůbec první referenční objekt, městský dům se šesti apartmány, založený na technologii Schüco systém 2º, je právě dokončován u jezera Schlei nedaleko severoněmeckého města Schleswig. V návaznosti na uvedení inteligentního opláštění budov Schüco systém 2º do praxe byla zahájena i sériová výroba. Detailně byl celý systém 2º představen na veletrhu BAU, který se ve druhé polovině ledna 2011 uskutečnil v Mnichově.

Označení systém 2º pramení z celosvětového úsilí spočívajícího v zamezení globálního oteplování o více než 2º C, cíl stanovený na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v Kodani. Ve prospěch tohoto přístupu hovoří také odhady, které uvádějí, že budovy spotřebovávají více než 40 % celosvětově vyprodukované energie. Schüco systém 2º naplňuje všechny klíčové požadavky týkající se energetické bilance budov i moderního a sofistikovaného designu, aktivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů spojených s výstavbou a provozem budov, konkrétně plynu CO2. V souladu s ustanoveními uvedenými v Nařízení o úspoře energie EnEV 2009, které zdůrazňuje především zpětné získávání tepla a dobré izolační vlastnosti fasád, bude navíc referenční objekt schopen uspořit přibližně 80 % energie požadované na vytápění, chlazení či klimatizaci.

Vývojový tým Schüco se při návrhu technologií inteligentního opláštění budov Schüco systém 2º nechal inspirovat přírodou, neboť příroda sama se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám podnebí v průběhu dne a noci i v rámci jednotlivých ročních období. A právě na schopnosti přizpůsobit se měnícím se externím i interním podmínkám byl založen průkopnický Schüco systém 2º. Systém nabízí řešení pro každý nový komerční i soukromý projekt, jednotlivé funkční vrstvy se naprojektují tak, aby odpovídaly lokálním externím i interním podmínkám a požadavkům konkrétního prostředí i investora. Možnost výběru z mnoha rozměrů, povrchů i jednotlivých mobilních vrstev otevírá dveře k realizaci řady staveb, od kanceláří, přes rezidenční budovy až po nové formy urbanistického bydlení. Výjimkou není ani uplatnění Schüco systému 2º při kvalitativně náročných rekonstrukcích prestižních objektů.

Konstrukční a materiálové řešení
Systém pohyblivých funkčních vrstev je v projektu navržen tak, aby co nejlépe čelily externím a interním klimatickým podmínkám a aby naplnily požadavky uživatele budovy. První zmiňovaná, izolační vrstva, se vysouvá před skleněný profil v případě zvýšeného požadavku na tepelnou izolaci, bezpečí a soukromí. Je-li stínicí element otevřený, dosahuje hodnota propustnosti tepla U panelem Schüco systém 2º o rozměrech 2 500 × 2 500 mm 0,60 W/m2K. Je-li izolační vrstva zavřená, resp. aktivní, dosahuje hodnota propustnosti tepla U hodnot
nižších než 0,5 W/m2K. Za teplých slunečných dní zase vysoce výkonná stínicí vrstva zajistí nižší požadavky na chlazení vzduchu a klimatizaci. Hliníkové, konvexně a konkávně zaoblené mikro žaluzie tohoto panelu navíc do interiéru propustí dostatek difuzního světla a zajistí tak kvalitní osvětlení. 35% transparentnost stínicí vrstvy navíc poskytne dobrý průhled do exteriéru, takže i když je zavřená, je skrze ni vidět ven. Aktivována může být i při povětrnostních podmínkách dosahujících až 30 m/s. Poslední, fotovoltaická vrstva, je založena na technologii tenkovrstvé fotovoltaiky Schüco ProSol TF, která kromě možnosti instalace vertikálně na všechny světové strany, neboť je schopna efektivně využívat i difuzní světlo, přináší přirozený vzhled a homogenní strukturu. Vyprodukovaná energie může být následně využita přímo v objektu, nebo ji lze prodat do distribuční sítě. V návaznosti na typu použitých fasádních elementů (otočné a výklopné, nebo posuvné) pak koncept umožňuje volit 2–3 posuvné vrstvy (skleněnou, stínicí, izolační či fotovoltaickou), avšak fotovoltaická vrstva je předurčena spíše pro instalaci na pevno.

Druhý nejdůležitější energeticky efektivní prvek konceptu Schüco systém 2º reprezentuje termoaktivní stěna/termoaktivní stěnové prvky. Role termoaktivní stěny spočívá jednak v hybridní ventilaci se zpětným získáváním tepla a v nočním chlazení, dále pak v pasivní ventilaci založené na materiálech s fázovou změnou. Integrované ventilační zařízení se zpětným získáváním tepla snižuje požadavky na vytápění a chlazení interiéru. Materiály s fázovou změnou jsou látky schopné uchovávat tepelnou energii s využitím tzv. latentního tepla. Díky schopnosti těchto materiálů akumulovat teplo a zároveň ochlazovat vzduch je snížen požadavek na dodatečnou klimatizaci. Funkčnost jednotlivých vrstev i termoaktivní stěny je řízena a kontrolována elektronicky jednak přes centrální kontrolní panel anebo prostřednictvím dílčích panelů nainstalovaných přímo u jednotlivých elementů. Systém umožňuje výběr z několika nastavitelných režimů provozu, vždy s důrazem na naplnění individuálních požadavků uživatele a přizpůsobení se vnějším klimatickým podmínkám.

Významné snížení energetických požadavků
První referenční objekt realizovaný s využitím modulů Schüco systém 2º, který je v současné době dokončován v severoněmeckém městě Schleswig v příjemném prostředí jezera Schlei, byl výzvou jak pro architekty, projektanty, stavaře, tak také pro společnost Schüco, neboť tento průkopnický projekt městského domu byl naprojektován a uveden do výstavby ještě před zavedením nové technologie Schüco systém 2º do sériové výroby. Adaptabilní a pohyblivé funkční vrstvy u realizovaného projektu tvoří: skleněná, tepelně izolační a stínicí vrstva. Fotovoltaické elementy přírodní barvy s vysokým leskem a bílé panely termoaktivní stěny jsou na fasádě nainstalovány na pevno. Kombinace pevných a pohyblivých elementů, které jsou navíc různobarevné s rozdílnou strukturou, vytváří zajímavý dynamický vzhled zapadající do přirozeného životního prostředí u Baltského moře. Městský rodinný dům přináší výrazné snížení energetických požadavků na topení, chlazení a klimatizaci. Při průměrné roční spotřebě energie na vytápění 15 KWh/m2 se referenční objekt v podstatě dostává na hodnoty uváděné u pasivních domů, avšak tento projekt navíc značně snižuje náklady na primárně spotřebovanou energii. Dům bude díky velkému množství prosklených panelů umístěných především na jižní, západní a východní straně vybaven dostatkem přirozeného denního světla a navíc bude schopen generovat více energie, než kolik sám spotřebuje, a to pomocí tenkovrstvých fotovoltaických panelů umístěných na fasádě i prostřednictvím 36 panelů nainstalovaných na střeše. Přebytek vyprodukované energie bude odváděn do lokální sítě. Z ekonomických i environmentálních důvodů bude objekt napojen na městský topný systém.

Technology of Intelligent Sheathing of Buildings Schüco in Practise
This unique, universally usable and timeless concept of building sheathing especially for the new constructions is based on two basic energy proactive components: dynamic functional layers (thermally insulated, screening, photo-voltaic) and thermally active wall elements. You can now see this news as an example on the newly built residential house in the German town of Schleswig.

Z podkladů Schüco International KG

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Novostavba bytového domu v německém Schleswigu – vizualizaceDetail opláštěníDetail rohového spoje

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (88x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice