KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI    Technologie betonu multifunkčního centra ELI Beamlines

Technologie betonu multifunkčního centra ELI Beamlines

Publikováno: 22.4.2016
Rubrika: Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Centrum představuje cca 14 500 m3 obestavěného prostoru, přičemž velká část betonových konstrukcí není vidět. Nejrozsáhlejší částí jsou laserové haly v podzemí s tloušťkou stěn a stropů až 1 600 mm.

Na beton pro masivní konstrukce stěn a desek, jehož funkcí je zároveň stínění proti ionizujícímu záření, předložil investor tyto požadavky:

  • Pevnost betonu C 30/37 až C 40/50 hodnocená po 90 dnech, s minimální dávkou cementu 300 kg/m3 a max. vodním součinitelem 0,55.
  • Stupeň vlivu prostředí XA1 vzhledem k provedeným chemickým rozborům podzemní vody z vrtů z hloubky 4,3 – 7,2 m pod terénem.
  • Minimální zaručená objemová hmotnost ve vysušeném stavu neklesne pod 2 320 kg/m3 podle ČSN EN 12390-7 bez povolené tolerance – 100 kg/m3.
  • Na konstrukci je kladen požadavek na vysokou prostorovou tuhost a omezení vlivu vibrací z a do okolního prostředí, beton bude mít pro pevnostní třídu C 40/50 minimální hodnotu Ecm = 35 GPa.
  • Beton je určen pro masivní konstrukce o tloušťkách 0,8 – 1,6 m, které jsou ve většině případů vodotěsné, s povoleným max. průsakem 50 mm podle ČSN EN 12390-8.
  • Teplota v jádře masivních betonových konstrukcí nemá překročit 55 °C.
  • Do betonu budou přidávána polypropylenová vlákna v dávkách 0,6 – 1,5 kg/m3 a pro zvýšení vodotěsnosti bude aplikována krystalizační těsnící přísada.
  • Obsah chloridových iontů v betonu nesmí překročit 0,4 % hmotnosti cementu a v záměsové vodě nesmí být více než 500 mg Cl v 1 litru dle TP 124.

Jako rozhodující beton pro výstavbu a zkoušení byl určen beton C 40/50 – 90 dní s cementem CEM III/B – 32,5 N – LH/SV. V rámci zkoušek byl optimalizován obsah superplastifikátoru, vláken a event. těsnící krystalizační přísady pro zvýšení vodotěsnosti. Byly porovnávány různé křivky zrnitosti kameniva a jejich vliv na objemovou hmotnost v závislosti na zpracovatelnosti betonu na stavbě.

Před zahájením vlastní výstavby byl beton ověřován na čtyřech velkorozměrových vzorcích, které odpovídaly rozměrům vybraných částí konstrukce. Kromě ověření způsobu ukládání betonu do míst s prostupky se na dvou vzorcích měřila teplota od hydratace a poměrné deformace.

Během výstavby byla velmi pečlivě prováděna kontrola kvality betonu. Bylo odzkoušeno 1 488 odběrů betonu. Přestože byly některé technické požadavky projektu značně nadstandardní, podařilo se je s dostatečnou rezervou splnit a investor získal dílo, které svými parametry vysoce přesahuje běžnou produkci.

Concrete Technology of Multifunctional Centre ELI Beamlines
The centre represents approx. 14,500 m3 of built-up area. However, a great part of concrete constructions is hidden. Laser halls with wall and ceiling thickness of 1,600 mm form the largest part.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Graf 1 – Zastoupení jednotlivých druhů betonuGraf 2 – Objemová hmotnost čerstvého betonu v závislosti na použití vláken příměsiGraf 3 – Vodotěsnost betonu v závislosti na množství vláken a použití těsnící přísadyGraf 4 – Modul pružnosti betonu v závislosti na množství vláken a použití těsnící přísady

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzkumné centrum ELI Dolní BřežanyVýzkumné centrum ELI Dolní Břežany (23x)
Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu...
Těžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGROTěžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGRO (19x)
Společnost “A L L E G R O“ s. r. o. se již několik let zabývá výrobou kovových podhledových systémů. Pro mezinárodní las...
„Klíčem k vytváření velmi komplikovaných staveb je to, aby byly co možná nejjednodušší a čitelné,” (16x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ian Bogle, výkonný ředitel studia Bogle Architects....

NEJlépe hodnocené související články

Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (1 b.)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...