KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI    Náročné rozvody centrálního vakua v ELI Beamlines

Náročné rozvody centrálního vakua v ELI Beamlines

Publikováno: 25.4.2016
Rubrika: Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Na realizaci ELI Beamlines – mezinárodního laserového centra v Dolních Břežanech se podílela svoji dodávkou také společnost BSJ group. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší podtlakový systém, realizovaný v takovémto rozsahu a dimenzích v České republice.

Úkolem bylo zřízení kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, areálové rozvody stlačeného vzduchu a plynného dusíku. Dále se jednalo o zakončení rozvodů stlačeného vzduchu a plynného dusíku v laserových a experimentálních halách, rozvody technických plynů v laserových a experimentálních prostorech. A posledním obtížným úkolem bylo pro BSJ group zhotovení centrálních rozvodů vakua (CRV) v laserových a experimentálních halách.

KOMPRESOROVÁ STANICE A HOSPODÁŘSTVÍ PLYNNÉHO DUSÍKU
Požadavkem u části zakázky, která se týkala kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, bylo dodání bezolejových kompresorů BOSF 15 a úpravné jednotky stlačeného vzduchu. Ty zaručují bezvadnou kvalitu dodávaného stlačeného vzduchu. Jako zásoba upraveného stlačeného vzduchu slouží dva stojaté zásobníky o celkovém objemu 8 000 l. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů zajišťuje nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu i v případě havárie jednoho, či druhého kompresoru.

Jako zdroj plynného dusíku, je zde odpařovací stanice kapalného dusíku. Zásobník plynného dusíku o objemu 2 000 l zaručuje dostatečnou zásobu. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů garantuje odstavení celého systému v případě poruchy či požáru na ELI.

AREÁLOVÉ ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU A PLYNNÉHO DUSÍKU – NEREZOVÉ POTRUBÍ A ARMATURY
Od stanice stlačeného vzduchu a plynného dusíku je potrubí rozděleno do dvou okruhů. Jeden zásobuje laboratorní místnost a druhý experimentální a laserové haly. Do laboratorní a laserové budovy je potrubí vedeno podzemním kolektorem. V objektu samotném jsou vedeny v podhledech a jednotlivé svody klesají po povrchu stěn. Celkový počet odběrných míst stlačeného vzduchu a plynného dusíku je 635 ks. Celková délka rozvodů představuje 4 500 m.

NEREZOVÉ POTRUBÍ A ARMATURY
Na laserových a experimentálních halách byly zhotoveny rozdělovače, kde byla každá odbočka ukončena kulovým kohoutem a rychlospojkou specifickou pro další technologie připojené k tomuto systému.

ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ…
Zde byly zhotoveny potrubní rozvody a systémy připojení ke zdroji technických plynů (tlaková lahev) až k ukončovací rychlospojce. I zde byl kladen důraz na použité materiály a to s ohledem na speciální technické plyny, které se budou při laserovém výzkumu využívat.

CENTRÁLNÍ ROZVODY VAKUA
Pro rozvody CRV bylo použito nerezové potrubí leštěné, kdy je vnitřní povrch potrubí a tvarovek o drsnosti povrchu 0,8 mikronu. Tyto rozvody jsou vedeny od tzv. strojoven jednotlivých laserových a experimentálních hal, kde jsou umístěny suché bezolejové vývěvy pracující v podtlaku 1 × 10–2 mbar. Potrubí pokračuje do prostor, kde jsou zhotoveny odbočky, které budou připojeny do laserových systémů. Zde slouží potrubí CRV k prvotnímu rychlému podtlaku těchto systémů.

Z tohoto hlediska, byl při realizaci kladen velký důraz na kvalitu materiálu a jeho čistotu. Potrubní rozvody byly svařovány orbitální technologií, která zaručuje perfektní kvalitu svarů.

Celý systém byl nejprve, v projekční části realizace, rozdělen na tzv. podsestavy. Ty byly zhotoveny mimo stavbu a byly postupně naváženy a spojovány do kompletních sestav.

„Realizace samotná probíhala během výstavby. Vzhledem k tomu, že jsou tyto rozvody doslova propleteny mezi ostatní profese, byla koordinace prací velmi náročná. Při montáži byl kladen nesmírný důraz na čistotu veškerých materiálů, ale také okolního prostředí,“ uvedl Martin Přibáň, projektový manažer této zakázky za společnost BSJ group.

Veškeré segmenty, potrubní části a podsestavy byly několikráte čištěny a kontrolovány před procesem závěrečné montáže. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, kde se pohybujeme v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší systém v České republice. Celková délka rozvodů představuje 3 200 m. Realizace BSJ group na projektu ELI Beamlines Mezinárodní laserové centrum trvala dva roky. Náklady na projekt tohoto rozměru, který vyžadoval přístup na úrovni laboratorních podmínek, byl několikráte větší, než je obvyklá praxe.

Demanding Central Vacuum Distribution Systems in ELI Beamlines
Company BSJ group has also contributed with its supply to the execution of ELI Beamlines – international laser centre in Dolné Břežany. Considering the distribution of central vacuum in underpressure of 1 × 10–2 mbar, it is the largest underpressure system carried out in such extent and dimensions in the Czech Republic.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na instalované potrubí CRV (foto/vizualizace BSJ group)Pohled do rozvodů v experimentální hale – vizualizace (foto/vizualizace BSJ group)Vizualizace – detail rozvodů CRV (foto/vizualizace BSJ group)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzkumné centrum ELI Dolní BřežanyVýzkumné centrum ELI Dolní Břežany (23x)
Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu...
Těžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGROTěžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGRO (19x)
Společnost “A L L E G R O“ s. r. o. se již několik let zabývá výrobou kovových podhledových systémů. Pro mezinárodní las...
„Klíčem k vytváření velmi komplikovaných staveb je to, aby byly co možná nejjednodušší a čitelné,” (16x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ian Bogle, výkonný ředitel studia Bogle Architects....

NEJlépe hodnocené související články

Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (1 b.)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...