KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Svařování patinujících ocelí

Svařování patinujících ocelí

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:17
Rubrika: Svařování a dělení

Kvůli snížení nákladů na povrchovou ochranu ocelové konstrukce se stále častěji používají oceli odolné atmosférické korozi, tzv. Atmofix. Tyto oceli vyžadují určitá opatření, která zajistí vysokou jakost svarových spojů.

OCELI SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI

Podstata zvýšené odolnosti proti atmosférické korozi je v přítomnosti malého množství mědi, fosforu, chromu a niklu v oceli. Oceli typu Cor-Ten A, B a C, Mayary R 50 a 60, Republic 50 a 60 a Steelcoloy 50, 60 a 70 se uplatňují na konstrukcích mostů, stožárů, průmyslových staveb a budov. V České republice jsou tyto oceli označovány nebo známy pod obchodním názvem Atmofix a patří do sortimentu řady hutí. Patří mezi ně např. Vítkovice Steel. Zvýšení korozní odolnosti zajistí vznik nepropustné vrstvy korozních produktů – patiny. Zvýší-li se agresivita prostředí, má patina trvale šupinatý až vrstevnatý charakter. Současný sortiment konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi je uveden v tabulce 1.

VLIV SVAŘOVÁNÍ A DOPORUČENÉ PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY

Prvky podporující odolnost proti atmosférické korozi zvyšují uhlíkový ekvivalent, který ovlivňuje svařitelnost ocelí. Tento vliv je částečně kompenzován sníženímobsahu uhlíku v závislosti na daném typu oceli. Měď zvyšuje náchylnost ke vzniku krystalizačních a likvačních trhlin. Fosfor snižuje houževnatost spoje a jeho odolnost proti vzniku trhlin za tepla. Dále může způsobit vznik bublin a jejich shluků v důsledku vypařování. Protože jsou výše zmiňované oceli legovány i mikrolegujícími prvky (Ti, Nb, V, příp. Zr), je nutné eliminovat jejich nepříznivé důsledky na svařitelnost. Precipitace sulfonitridů nebo tenkých karbonitridických filmů na hranicích primárních zrn může vyvolat vznik trhlin za tepla, zvýšenou náchylnost na lamelární štěpení, nárůst tranzitní teploty a snížení plasticity vznikem krystalizačních trhlin. Proto je nutné limitovat množství vneseného tepla a v případě mikrolegování Nb použít přídavné materiály s 0,3–0,5 Mo. Při svařování je snížena rychlost ochlazování předehřevem, který působí příznivě nejen na tvorbu rozpadových struktur v tepelně ovlivněné oblasti, ale i na snížení zbytkovéhopnutí a množství difuzního vodíku.
 


Savřování patinujících ocelí má svá specifika

Při volbě přídavných materiálů u jednovrstvých svarů je možné volit nelegované přídavné materiály stejné pevnostní třídy. Svarový kov má obdobné vlastnosti jako základní materiál. Vzhledem k nižšímu obsahu legujících prvků ve svaru však lze očekávat, že v počáteční fázi působení atmosférické koroze bude světlejší, barevná různorodost se srovná teprve po 1–3 letech. Je-li stejná barevnost požadována již od počátku, doporučuje se používat přídavné materiály odpovídající svým legováním základnímu materiálu.
 
U vícevrstvých svarů je možné výplňové vrstvy realizovat nelegovanými přídavnými svařovacími materiály, pro krycí vrstvy pak použít legované, vyvinuté speciálně pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. V praxi se však běžně používají přídavné materiály se zvýšenou odolností i pro výplňové vrstvy. Ty vybrané jsou uvedeny v tabulce 2. Hrozí-li, že v kořenových oblastech vzniknou trhliny, je možné použít materiály s nižší pevností a vyšší plasticitou.
 
Kromě doporučení vhodného typu přídavného materiálu pro různé technologie svařování mohou specialisté na svařování poradit při stanovení předehřevu pro konkrétní tloušťky, typ spoje, tuhost spoje a měrný tepelný příkon. Měli by být schopni konzultovat i hodnocení rychlosti korozního napadení v atmosférických podmínkách (základního materiálu i svarového spoje podle platných norem). Aby byla zajištěna vysoká jakost svařené ocelové konstrukce, je vždy dobré prohloubit spolupráci všech stran na projektovém, statickém a konstrukčním řešení, výrobě a montáži.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (225x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (212x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (135x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice