KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Doc. Ing. Janovec Jiří CSc.

Doc. Ing. Janovec Jiří CSc.

Články tohoto autora:

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1 100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1 100 MPa
Publikováno: 27.4.2016

Před zavedením nové výroby teleskopů pro druhého největšího světového výrobce autojeřábů TADANO FAUN (obr. 1) jsme zhotovili před zahájením výroby ověřovací zkoušky před provedením zkoušek WPQR. Zkoušky měly ověřit správnost zvoleného postupu svařování s použitím dvou metod svařování. Základní materiál je XABO 1100 (ekvivalent označení S1100QL)....

Celý článek zde

Korozivzdorné materiály – základní typy ocelí a doporučení pro jejich svařitelnost

Publikováno: 2.12.2014

Svařování korozivzdorných ocelí je náročné, neboť proti nízkolegovaným mají větší tepelnou roztažnost, vyšší elektrický odpor, ale naopak menší tepelnou vodivost. Z těchto důvodu musíme přistupovat ke každému typu oceli individuálně. Přesto však existují určitá pravidla a doporučení pro zlepšení svařitelnosti jednotlivých typů korozivzdorných materiálů....

Celý článek zde

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML
Publikováno: 24.11.2011

Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasické oceli S355NL (1.0546) novější ocel S355ML (1.8834). Dopravní zatížení mostu je vysoké a stejně jako u mostu APOLLO v Bratislavě [1] se odhaduje kolem 40 000 vozidel denně. Návrh na použití termomechanicky zpracované oceli  vycházel z předpokladu absence předehřevových teplot pro větší tloušťky a uzavřené profily [2]....

Celý článek zde

Svařování patinujících ocelí

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:17

Kvůli snížení nákladů na povrchovou ochranu ocelové konstrukce se stále častěji používají oceli odolné atmosférické korozi, tzv. Atmofix. Tyto oceli vyžadují určitá opatření, která zajistí vysokou jakost svarových spojů....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice