KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    Stavba roka 2012 na Slovensku

Stavba roka 2012 na Slovensku

Publikováno: 8.6.2012
Rubrika: 2012

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlásili 18. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2012.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2010 do 31. júla 2012. Podmienka: Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 18. ročníku tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, to je v SR 2010 či v SR 2011. Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jej etapy (stavby) od 1. apríla 2010 do 30. júla 2012 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na prvej etape stavby je najneskôr od 1. apríla 2009.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2012 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2012 (jej reinštalácia do konca júla 2013), t. j. výstavy všetkých prihlásených odbornou porotou posudzovaných stavieb.

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, stavebno-konštrukčné a technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

Ceny

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí: tri nomináciena hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2012.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:

  • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj

sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
  • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).

Súčasťou 18. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2012 je 4. ročník CENA VEREJNOSTI 2012. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2012).

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka prihlášok do súťaže: 15. máj 2012.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: 31. máj 2012.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2012 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - - ABF SLOVAKIA,
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4329 5525, Mo: +421 903 246 628,

resp. si ich stiahnuť z webovej stránky: www.stavbaroka.eu.sk v rubrice Hlavné dokumenty   
E-mail: abf@rainside.skmail@abfslovakia.sk, mail@stavbaroka.eu.sk
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (34x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
14. konference Ocelové konstrukce 2012 Karlova Studánka14. konference Ocelové konstrukce 2012 Karlova Studánka (22x)
Pouhé tři měsíce na přípravu měli v letošním roce, kvůli změně majitele společnosti SEKURKON, s.r.o., noví organizátoři ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (21x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice