KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace

Publikováno: 15.1.2013
Rubrika: 2012

Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Každý z nás si na otázku:„Co jsou strojírenské technologie?“ odpoví podle toho, jak má blízko k těmto technologiím, či jak je jeho profesi blízké strojírenství. Strojírenské technologie jsou všude kolem nás. Tváření, slévání, svařování, obrábění a řada dalších technologií to jsou jen ty nejznámější ze způsobů zpracování materiálů. Vlivem pokroku ve vědě a technice i vzhledem k mnoha praktickým zkušenostem a rozvoji nových strojírenských materiálů dosáhli strojírenské technologie značných kvalitativních změn a zasahují svým významem do všech oborů lidské činnosti. Nejde jen o význam pro strojírenství, ale i pro elektrotechniku, stavebnictví a i zcela nové obory mikroelektroniky, biomedicíny a nanotechniky.

Obecně strojírenské technologie rozhodující měrou přispívají k růstu efektivity a dalších ekonomických ukazatelů výroby i celé společnosti. Aplikace klasických i nových progresivních technologií prokazatelně dokazují svůj význam na výrobcích všude kolem nás.

Měřítkem úrovně každého oboru, průmyslu i společnosti je technická a technologická vyspělost. Investice a zakázky v současné době již nepřitahuje levná pracovní síla, ale kvalifikované pracovní týmy a nové progresivní technologie. Vyrábět stejnou kvalitu za nižší cenu, získat trhy a udržet se na nich to vše vyžaduje nejnovější informace a znalosti.

Jen rozšiřováním vědecko‑výzkumné základny s podporou výzkumu a vzdělávání, se celosvětově daří udržovat dobrou technickou úroveň a zajišťovat udržitelný rozvoj strojírenství.

Obor strojírenské technologie svými aplikacemi zasahuje do všech oblastí lidské činnosti a jeho úkolem je být v dostatečném předstihu, aby nedocházelo k omezování konstrukčních i projekčních záměrů a potřeb výroby. Toho lze dosáhnout nejen vývojem a zaváděním nových technologií, ale zároveň zabráněním technologickému zaostávání, udržováním kvalitního vzdělání na technických školách ve všech formách studia s důrazem na studium celoživotní.

Provázanost akademické a výrobní sféry v oboru strojírenských technologií je podložena dosaženými společnými výsledky na bázi vzájemné potřebnosti. Tato vzájemná spolupráce je dnes důležitá obzvláště při nedostatku finančních prostředků, ale i nedostatku absolventů s touto specializací.

Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zabývá pedagogickou a vědecko-výzkumnou prací především v oblasti tváření, slévání, svařování a povrchových úprav. V rámci ústavu jsou zde též řešeny a vyučovány další progresivní technické disciplíny – zpracování plastů a kompozitů, metalografie, technická diagnostika, problematika tribologie, počítačová podpora strojírenských technologií a problematika normalizace a managementu kvality.

Vzhledem k novým ekonomickým podmínkám a potřebám strojírenských podniků je snahou kolektivu Ústavu za podpory vedení Fakulty strojní, vytvořit špičkové technologické pracoviště pro výuku a výzkum strojírenských technologií s podporou kvalitního technického vybavení.

Ve své pedagogické činnosti pracoviště zajišťuje výuku ve všech formách studia od bakalářského studijního programu „Výroba a ekonomika ve strojírenství“, navazujícího magisterského studijního programu „Výrobní a materiálové inženýrství“, až po doktorský studijní program „Strojírenská technologie“. Účelem těchto studijních programů je vychovávat mladé a perspektivní absolventy v oblasti strojírenských technologií, kteří budou k dispozici firmám požadujících odborníky s tímto potřebným a požadovaným technickým zaměřením.

Při Ústavu strojírenské technologie, FS ČVUT v Praze pracuje Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV. Smyslem a cílem CTIV je volně a neformálně sdružit progresivní firmy v oblasti technologií a strojírenství za účelem vrácení strojírenství v naší zemi na tradiční úroveň a prestiž. Za tímto účelem CTIV pořádá a zajišťuje odborné semináře, přednášky, kurzy a školení v rámci celoživotního vzdělávání a to i včetně vzdělávání v rámci U3V – univerzity třetího věku. Cílem je poskytování informací potřebných pro rozvoj strojírenských výrobních technologií. V rámci CTIV zajišťuje Ústav rovněž odborná školení pro pracovníky strojírenských firem, které požadují zvýšení vzdělání svých zaměstnanců.

V roce 2009 bylo na Ústavu vytvořeno Centrum průmyslové normalizace – CPN. Založením CPN se Ústav strojírenské technologie věnuje velmi důležité problematice normalizace a managementu kvality.

Na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze bylo za poslední tři roky řešeno více jak 150 diplomových a bakalářských prací, přičemž počet bakalářských a magisterských studentů je vyrovnaný.

Ústav strojírenské technologie spolupracuje s řadou firem na výzkumu a řešení výrobních problémů, ale mnoho firem se také podílí na zabezpečení a zajištění kvalitní výuky. Bez provázání s praxí nelze dnes kvalitní výuku zabezpečit ani v oblasti strojírenských technologií. Technické univerzity jsou totiž podfinancovány, a proto jen obtížně mohou udržovat kontakt s dynamickým rozvojem výrobních technologií. Proto úzký kontakt s průmyslem je nezbytný pro další zkvalitňování výuky. Mezi spolupracující firmy patří nejvýznamnější podniky Evropského strojírenství, výzkumné organizace i řada středních a menších firem (Škoda Auto a. s., Strojmetal Kamenice s. r. o., Kovolis Hedvikov a. s., UJP Praha a. s., Valeo Žebrák, AČSZ, SVÚM a. s., SVÚOM s. r. o., Kovofiniš a. s., ZVVZ a. s., VZLÚ a. s., ESAB a. s., SIEMENS, PILSEN STEEL, RONAL CR s. r. o. a další).

Vzhledem k rozvíjející se strojírenské výrobě v Evropě i ve světě lze očekávat, že zájem o absolventy strojních fakult, zejména v oblasti technologických procesů, dále poroste. Podaří-li se udržet současné tempo inovace výuky na Ústavu strojírenské technologie, věříme, že zájem posluchačů studovat v tomto oboru se bude nadále zvyšovat, zvláště při kritickém nedostatku absolventů technologického zaměření na trhu práce.

Sustainable Development of Engineering Technologies at the Faculty of Mechanical Engineering of CTU in Prague
Everyone of us answers a question “What are mechanical engineering technologies?” according to their relation to these technologies or relation of their occupation to mechanical engineering. The mechanical engineering technologies are everywhere around us. Pressing, alloying, welding, working and a plenty of other technologies represent the best known ways how to treat materials. Due to progress in science and technology and also due to plenty of practical experience and development of new mechanical engineering materials, the mechanical engineering technologies have gone through a substantial change of quality and thanks to their significance they have impact on every field of human activity. It is not only of their importance for the mechanical engineering but also for electrical engineering, civil engineering and as well for completely new fields microelectronics, biomedicine and nanotechnology.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (39x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (20x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (19x)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice