KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Elektrárna Prunéřov II    Statika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov II

Statika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov II

Publikováno: 17.5.2013
Rubrika: Elektrárna Prunéřov II

Pro zajištění statických výpočtů, posouzení a dozoru nad konstrukčními úpravami si zvolil projektový tým Metrostav a.s. ověřené statiky Ing. Vladimíra Janatu a Ing. Davida Jermoljeva z firmy Excon, a. s., se kterými tvořil v první řadě zadání pro výběr dodavatele hydrauliky. Následně, v koordinaci s hlavním technologem stavby, navrhoval statické úpravy stávající konstrukce, jakož i konstrukce nové, které umožnily proveditelnost hlavní myšlenky – staré kotle na lanech spustit a nové na lanech zvednout.

PPK je tvořena dvojicemi příhradových šroubovaných nosníků na které jsou doprostřed osazeny hydraulické lisy a vnitřní mezerou prochází nosné svazky lan. V nejnižší části střechy, kde již není dostatek místa pro osazení lisů na horní hranu nosníků, byly tyto oddáleny tak, aby se lisy mohly osadit na příčníky při úrovni spodních pasů.

Pro montáž PPK a osazení lisů byl každý kotel vybaven podvěsným mostovým jeřábem o nosnosti 3,2 tuny s drahami zavěšenými do střešní konstrukce. PPK je uložena na příčných nosnících hlavní nosné konstrukce a na podélnících po stranách roštu kotle. Pro spouštění byly podélníky vytvořeny zesílenými vnějšími dříky rozpálených obvodových PI profilů, které zůstaly v pozici, zatímco vnitřní dřík byl spolu se zbytkem roštu spuštěn. Pro zdvih nového kotle byly dříky původního roštu dozesíleny a rozsunuty směrem od sebe, aby se mezi ně vešel širší nový nosný rošt.

Část prvního tahu (mezi osami D – E) byla spouštěna na šesti lisech o nosnosti 400 tun, část mezitahu a druhého tahu (mezi osami E – G) společně na celkem dvaceti lisech o nosnosti 40, 140, 200 a 400 tun. Pro zdvih byl pro část mezitahu a druhého tahu počet lisů zredukován na čtrnáct díky příznivějšímu uspořádání prvků nosné konstrukce roštu kotle.

Horní hrana nosného roštu kotle je umístěna na úrovni +67,500, membránový strop kotle je podvěšen cca 8,35 m pod ním. Celková délka spuštění a zdvihu nosného roštu prvního tahu a mezitahu je cca 65 m, druhý tah byl spouštěn a je montován na patře +14,0, délka spuštění a zdvihu této části je tedy cca 51 m.

Tab.1 – Rekapitulace hmotnosti částí jednoho kotle použité pro návrh
  Stávající Nový
tun tun
1. tah 1 255 1 765
Mezitah 986 785
2. tah 728 843
Celkem 2 969 3 393

Stávající nosná ocelová konstrukce budovy není výměnou kotlů dotčena vyjma demontáže části plošin úrovní +22,2, +28,8 a +42,0 v prostoru pod kotlem. Tyto části OK, u kterých je zapotřebí odstranění pro umožnění průchodu kotle, byly dočasně demontovány a po dokončení montáže kotlů budou navráceny.

Příhradové vazníky jsou navrženy z válcovaných profilů HEA, HEB a UNP. Svařované celky jsou navrženy z důvodu montáže do hmotnosti 1 500 kg, tlačené prvky jsou stykovány šroubovaným stykem přes čelní desku, tažené prvky šroubovaným stykem pomocí příložek. Uložení prvků na hlavní konstrukci je vždy kloubově přes centrovací blok, umístěný nad stěnu hlavního prvku aby nevzniklo namáhání kroucením. Výška nosníků je osově 2 000 mm, spodní pas má osu 700 mm nad horní úrovní roštu kotle +67,500 a je tedy zapuštěn pod úroveň hlavních nosníků nosné konstrukce na úrovni +68,750. Vzdálenost jednotlivých rovinných příhradových vazníků, tvořící dvojici je pro prvky diagonální a ve středu kotle 500 mm osově, pro prvky kolmé na osu kotle 350 mm osově, resp. 740 mm osově u rozšířených nosníků nad 2. tahem.

Lana závěsů jsou ke konstrukci roštu kotle uchycena pomocí objímek nosníků roštu, spojených tyčemi pevnosti 1 050 MPa. Do horního dílu je zachycen kotevní prvek lana. Nosníky roštu stávajících i nových kotlů jsou v místech objímek závěsů vyztuženy svislými výztuhami.

K datu vydání tohoto příspěvku je dokončena demontáž stávajících kotlů v plném rozsahu, dokončeno přesunutí podélných nosníků v úrovni roštu do pozice pro zdvih, kompletace OK nových roštů kotlů 23, 24 a 25 včetně závěsů a započata montáž tlakových celků.

Inovativní přístup k demontáži a montáži kotlů elektrárny Prunéřov umožnilo využití moderních technologií „heavy lifting“ místo použití těžkých mobilních jeřábů a kreativní přístup k využití stávajících konstrukcí. Značnou výhodou použitého postupu oproti standardní montáži shora je zachování zastřešení nad pracovištěm v průběhu zimního období, z hlediska montáže je příznivé statické působení všech prvků ve všech stavech odpovídající působení v provozním stavu.

Statics of Auxiliary Lattice Structures during Exchange of Boilers in the Prunéřov II Power Station
The project team Metrostav a. s. chose acclaimed structure engineers Ing. Vladimír Janata and Ing. David Jermoljev from company Excon a. s. with whom it primarily created instructions for the choice of supplier of hydraulic systems for performance of static calculations, assessment and supervision over structural modifications. Subsequently, in coordination with the main engineer of the structure, it designed static modifications of the existing and as well new structure which enabled the main idea to be performed – to lower the old boilers and raise the new ones on ropes. Application of modern technologies – “heavy lifting“ instead of heavy mobile cranes and creative approach to use the existing structures enabled an innovative approach to disassembly and assembly of the Prunéřov Power Station boilers. Preservation of a roof above a workplace during the winter period represents a significant advantage over standard assembly from a top. Static effect of all elements in all states identical with the ones during an operation process is advantageous from the point of view of assembly.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. David JermoljevDiagonální nosník PPK s lisemVizualizace PPK a lisů pro spouštění stávajícího kotlePPK po spuštění roštu s kotlemCharakteristické síly v lisech pro spouštěníCharakteristické síly v lisech pro zdvihPůdorys geometrie PPKPodélný řez v ose kotlePohledy na nosníky 1. tahuPohledy na příčné nosníky mezitahu a 2. tahuNosník ve středu kotle s lisem na převislém konciNosníky kolmé na osu kotleHorní část objímky uchycení lanNosníky 1. tahu směrem k mezitahuNosníky 1. tahu směrem k mezitahu – modelMontáž nové spalovací komory – současnostMontáž nového roštu a závěsů II. tahu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny PrunéřovElektrofiltry, kouřovody, ventilátory a regulační klapky pro technologii kotlů Eletrárny Prunéřov (21x)
Společnost ZVVZ MAC HINERY, a. s. je společností, která vyrábí strojní zařízení více než 60 let, byla založena v roce 19...
Technologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov IITechnologie výměny kotlů Elektrárny Prunéřov II (20x)
Firma Freyssinet SC, a. s. se na obnově Elektrárny Prunéřov podílí hned v několika oblastech a na více objektech. Jednou...
Statika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov IIStatika pomocných příhradových konstrukcí při výměně kotlů v Elektrárně Prunéřov II (15x)
Pro zajištění statických výpočtů, posouzení a dozoru nad konstrukčními úpravami si zvolil projektový tým Metrostav a.s. ...

NEJlépe hodnocené související články

Ocelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov IIOcelové konstrukce a technologie výměny kotlů při obnově Elektrárny Prunéřov II (5 b.)
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II je jednou z největších investic v České republice v současné době. Rekonstrukce ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice