KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    River City Praha – nepřehlédnutelný administrativní komplex pod drobnohledem

River City Praha – nepřehlédnutelný administrativní komplex pod drobnohledem

Publikováno: 9.3.2010
Rubrika: Opláštění a fasády

Dunaj, Nil a Amazonka. Jmény tří světových veletoků se pyšní trojice architektonicky velice zdařilých staveb, které stojí na břehu tekoucí Vltavy v pražském Karlíně. Všechny budovy jsou odpovědí na otázku, kde a jakým způsobem by se mělo rozšiřovat centrum Prahy, jehož administrativní kapacity již dnes nestačí uspokojovat rostoucí poptávku po moderních, energeticky úsporných budovách. O jednotlivých stavbách jsme již na stránkách časopisu Konstrukce psali. Podívejme se ale nyní na projekt River City komplexněji. Nevznikal totiž chaoticky, ale měl od prvopočátku jasnou vizi, jejíž realizace s sebou nesla celou řadu úskalí, problémů, ale i výzvy, se kterými se dodavatelé dokázali vypořádat.

River City Praha – nepřehlédnutelný administrativní komplex pod drobnohledem

Proč?
Projekt River City Prague vznikl v polovině 90. let minulého století, kdy bylo jasné, že se centrum Prahy musí rozšířit. Nelehkého úkolu se ihned zhostili bystří developeři, kteří vytipovali pozemky na pravém břehu Vltavy v Praze 8, se kterými si dlouho nikdo nevěděl rady. V roce 1997 se projekt River City poprvé dostal na stůl architektům a následně na papír. Následovala výstavba administrativních budov Danube House (2003), Nile House (2005) a Amazon Court (2009). „Již u první budovy – Danube House bylo jasné, že chceme vytvořit co nejkvalitnější prostředí pro práci za dosažení nízkoenergetického konceptu budovy. U všech tří budov byly kladeny požadavky na maximalizaci denního světla, rekuperaci přírodních energií a po povodních v roce 2002, které projekt zdržely, i na vysokou úroveň protipovodňové ochrany,“ vysvětluje Petr Urbánek, ředitel společnosti Europolis Real Estate Asset Management s. r. o., která do projektu vstoupila v roce 1998, aby nakonec klíčové stavby projektu River City převzala pod svá křídla.

Jak?
Na projektech všech tří budov spolupracovala celá řada architektů a inženýrských  kanceláří. Jmenujme například SHL Kodaň, KPF Londýn. Speciální ocelové konstrukce, střešní a fasádní konstrukce měla na starost francouzská společnost RFR Paris. „Například u Amazon Courtu je zcela zřejmá inspirace renesančními zgrafity a českým kubismem. Je to patrné například na fasádních vertikálně členěných žulových deskách. Stejné motivy ale nacházíme i na podhledech, dlažbách, stínění nebo v parkové úpravě,“ uvádí Ing. arch. Jiří Koukolík z architektonické kanceláře ATREA spol. s r. o., která se zahraničními architekty na stavbách spolupracovala. Zcela zásadní jsou pro všechny tři stavby jejich atria, která fungují jako nárazníková a akumulační zóna. V atriu Amazon Courtu je navíc podstatným prvkem například voda, kterou můžete najít v deseti bazéncích takřka splývajících s rovinou podlahy. Netradiční prvky ale lze najít rovněž na stěnách a volně v prostoru nad hlavami návštěvníků. Doslova jako poletující sochy působí „stínicí mraky“ ze speciálních fólií.

Zcela samostatnou kapitolou budovy Amazon Courtu zůstávají konstrukce. Velmi náročná byla realizace železobetonových konstrukcí křídel budovy, na které byly kladeny enormní nároky. Při realizaci konstrukcí bylo třeba sladit problémy dilatace, zatížení a rozpon. Za zmínku zcela jistě stojí rovněž ocelové mosty, které jednotlivá křídla stavby spojují a tvoří komunikační jádra. Jsou rozděleny na vnitřní a vnější. Vnitřní mosty tvoří prostý příhradový nosník, jehož horní pásnici tvoří madlo zábradlí. Obrys atria budovy potom rámuje pět vnějších mostů.

Samostatnou kapitolou je rovněž konstrukce střechy atria. Mnozí ji na stavbě Amazon Courtu považují za opravdovou lahůdku. Experti z RFR Paris se na jejím návrhu opravdu vyřádili. Základem celé střechy je pneumatická konstrukce tvořená třívrstvými polštáři z ETFE fólie. Celkový kubistický koncept dotváří kombinace ocelových táhel a vzpěr, který se opakuje rovněž na štítových stěnách atria, kde tvoří podporu obřím skleněným tabulím.

AMAZON COURT V DETAILECH ANEB CO SE JINDE NEDOČTETE
O nejmladší ze všech tří budov – Amazon Courtu, se toho napsalo už opravdu hodně. Jak ale vypadala samotná stavba z pohledu jejich realizátorů? Co výstavba takovéhoto typu budovy obnáší a jaké problémy s sebou nese?

„Stavbu jsme realizovali ve stylu Design and Build, což znamená, že jsme byli zodpovědni za vše od jejího převzetí až po kolaudaci,“ vysvětluje Ing. Karel Wolf, MBA, vedoucí divize 3 společnosti Metrostav, a. s., která realizovala stavbu Amazon Courtu.


Ing. Karel Wolf, MBA

Metrostav, a. s. převzal stavbu v dubnu roku 2007. Přesně za dva roky a měsíc jí předal investorovi. „Během zkušebního provozu jsme zaznamenali na osm tisíc závad, které se nám během dvou měsíců podařilo zredukovat na osmdesát jednu v době předání stavby. V roce 2009 už jsme řešili pouze poslední závadu a sice propad vrtů tepelných čerpadel,“ vysvětluje Wolf. Jeho tým byl během stavby postaven před celou řadu nelehkých úkolů. Montáží vnějších ocelových mostů (800 tun) počínaje, přes montáž a sepnutí monolitických věží až po montáž tzv. Gable walls, specifických fasád objektu. „Například venkovní mosty se na staveniště vozily po dílech, následně byly zavěšeny na ocelových konzolách a po smontování podpůrných ocelových konstrukcí byly usazovány na své místo a následně svařovány. Pro montáž bylo nutné stavět prostorové lešení a teprve po jeho odstrojení se mohlo přistoupit k montáži fasád.

Co stavaře zaskočilo?
„Především velké množství fasádních detailů, u kterých jsme doslova ‚honili‘ tolerance. Dále komplikovaný technologický postup montáže dlouhých fasád nebo stavební tolerance uvnitř kancelářských prostorů. Zaskočil nás rovněž velký rozsah poškození prosklených konstrukcí při montážních pracech nebo návrh a realizace „motýlků“ střešní ocelové konstrukce. Samostatnou kapitolou potom byla realizace barevných motivů na interiérových žaluziích kdy, jen pro představu, šest výkresových dokumentací a čtyři prototypy skončily v koši. Nebylo to jednoduché, protože se bavíme o obrazech 50 × 20 metrů v tiskové kvalitě 100 dpi. V neposlední řadě bych zmínil i pracnost provedení bazénků v atriu a jejich napojení na kamennou mozaiku,“ líčí svízele stavby vedoucí divize 3.

Co příjemně překvapilo?
Kladně hodnotí realizátoři například rychlou a jednoduchou montáž prefabrikovaných fasádních železobetonových dílců nebo přesnost fasádních kamenných dílců, řezaných v Číně. „Překvapila nás rovněž přesnost provedení ocelových konstrukcí mostů a práce odborníků, kteří spočítali jejich vibrace. Ty byly po celou dobu stavby mostů dosti vysoké, ale po dokončení a demontáži podpůrných OK významně klesly na přijatelné hodnoty. Zmínil bych ještě jednoduchost a rychlost, se kterou byla provedena montáž ETFE fólie. Realizace 2.500 m2 během jednoho týdne nás opravdu příjemně zaskočila,“ dodal Ing. Karel Wolf, MBA.

FASÁDY SVĚTOVÝCH MĚŘÍTEK V PROJEKTU RIVER CITY PRAGUE
Snad nejmarkantnějším symbolem všech tří budov jsou jejich fasády. Zaujmou nejen barevným provedením, ale především širokou škálou materiálů a v Česku doposud nepříliš často užívaných složitých struktur. Obvodové pláště všech budov projektu River City realizovala společnost SIPRAL a. s., která na trhu s fasádami působí již osmnáctým rokem a má za sebou celou řadu realizací nejen v Česku, ale i ve Velké Británii, Francii nebo Německu.


Ing. Leopold Bareš

Společnost SIPRAL je podepsána na fasádách takových staveb jako Digital Park II v Bratislavě, Corso 2B v Praze, Marina office centre, Filadelfie a mnoho dalších. Realizace fasád na projektu River City a spolupráce s francouzskými odborníky ze studia RFR Paris otevřela dveře těmto génium skla oceli a hliníku i na zahraniční trhy. V zemích, kde se nebojí moderní architektury mohla firma z Prahy naplno ukázat, čeho všeho je v oblasti obvodových plášťů schopna. Zakázky jako například zastřešení muzea archeologických vykopávek ve Francii, modulová fasáda v Manchesteru nebo složité prosklené fasády Muzea moderního umění v Paříži znamenaly pro SIPRAL a. s. obrovský skok vpřed oproti konkurenci a přinesly celou řadu neocenitelných zkušeností.

Ředitel společnosti SIPRAL a. s. Ing. Leopold Bareš je si dobře vědom toho, že právě fasády projektu River City jsou viditelným podpisem jeho firmy. Co se ale skrývá za výrobou a dodávkami tak náročných prvků opláštění doopravdy?

Proč můžeme vaše fasády nalézt na stavbách, o kterých se mluví a jsou ve středu zájmu?
Sázíme na dlouhodobou spolupráci se zákazníky, propagujeme týmovou spolupráci, používáme moderní technologie a snažíme se o teritoriální rozdělení trhu.

Jakým způsobem vaše často velmi originální fasády vznikají?
Na všech projektech zajišťujeme kompletní vývoj obvodového pláště ve 3D systémech. Kvůli některým velmi složitým zahraničním zakázkám jsme navíc zavedli zcela nový systém vývoje, výroby a logistiky Trace and Tracking, který jsme již několikrát inovovali. V našem oboru jsou klíčovou otázkou včasné dodávky a klient často přichází s požadavkem mít přehled o jejich celém průběhu. Toto mu náš systém umožňuje.

Jak tedy Trace and Tracking funguje?
Klient má k dispozici webové rozhraní, ve které si může nepřetržitě monitorovat průběh dodávky. Každý fasádní prvek má již od své výroby svůj kód a statuty. Lze přesně zjistit, zda již byl vyroben, jestli je naložen v kamionu a putuje na stavbu nebo jestli je už namontován na svém místě. Čárový kód každé části opláštění je snímán při určitých klíčových událostech. Tento systém jsme aplikovali již při stavbě Amazon Courtu. Celý systém je naší interní aplikací a při našem objemu prací je již pro nás nepostradatelný.

Několikrát jste již systém inovovali, co všechno dokáže?
Ve druhé fázi vývoje jsme aplikaci rozšířili o systém subdodávek. Třetí fáze již poskytla klientovi plánování závozů, sledování nedostatků a uložiště záznamů o kontrole. Zatím poslední fáze umožňuje i 3D vizualizace a plánování montážních dávek. Velmi se osvědčil na dodávkách skleněných částí Nadace Louis Vuitton ve Francii, která obsahuje velmi složité komponenty, a vzhledem ke vzdálenosti dodávek si nemůžeme dovolit jakékoliv prodlevy, způsobené dodávkou nevyhovujících komponent.

Stavby River city Prague nesou díky fasádám rukopis SIPRALu. Co ale znamenají pro Vás osobně?
Především obrovskou zkušenost a práci se zahraničními partnery. Architekti z RFR Paris jsou velmi nároční a jednoduše řečeno vlastně neprojektují „normální“ stavby. Zřejmě jsme se osvědčili, protože právě stavby komplexu River City nám otevřely dveře na zahraniční trhy a mohli jsme se dostat k tak prestižním zakázkám, jaké jsme realizovali například ve Francii.

Projekt River City představuje celou řadu atypických, ojedinělých a speciálních konstrukcí lehkých obvodových plášťů. „Statické spolupůsobení jednotlivých prvků fasád je velice provázané a složité a poměrně dlouho jsme objevovali závislosti, na kterých je statika postavena,“ nastiňuje podmínky za kterých fasády projektu River vznikaly specialista společnosti SIPRAL a. s. Ing. Martin Fučík.

Například na budově Danube House jsou poprvé v Česku použita jako konstrukční prvky skleněná žebra. V budově Nile house jsou zase interiérové fasády řešeny modulově a na budově Amazon Courtu se statici „vyřádili“ na štítových stěnách, interiérových fasádách a vnějších oknech.

„U budovy Danube House existují tři druhy fasádních konstrukcí. Skleněná žebra zde musí zajistit jak fasádní tak konstrukční funkci, kdy přenáší síly od větru do hlavní nosné konstrukce.

Musela u nich proto být zaručena únosnost spoje za každých podmínek. Jejich návrh musel brát v potaz jak montážní a manipulační možnosti, tak tolerance a dilatace. Během vývoje celý systém absolvoval 15 testů v různých podmínkách, jejichž výsledky byly statisticky vyhodnoceny a podléhají schválení zadavatelem. Na testech jsme spolupracovali s Kloknerovým ústavem ČVUT, kde probíhaly všechny testy nejen skel, ale i nerezových táhel a kotvení,“ vysvětluje Fučík.


Ing. Martin Fučík

Opravdovou zkouškou potom byla samotná realizace fasád, kdy musela přijít na řadu nová řešení a montážní postupy. Ke slovu se dostal i trénink nanečisto a použití speciálních přípravků. „Montáž byla původně plánována na srpen, ale kvůli povodním byla posunuta na leden, únor a březen. Během montáže jsme proto museli započítat vliv nízkých teplot, aby výsledný tvar fasády byl podle projektu,“ pokračuje Fučík.

Stejné konstrukční principy hlavní fasády a střechy jako u Danube House nese i budova Nile House. Celá fasáda je zavěšena na střešních hranách. Táhla byla předepnuta na váhu skel a s postupným zasklíváním se tlak zmenšoval. Nile House má rovněž atypické řešení interiérových fasád, které prošly specifickým vývojem.

Jestliže u dvou předchozích staveb projektu River city byla realizace fasád složitá, projekt Amazon Courtu představoval pomyslnou třešničku na dortu. Největším oříškem byla instalace štítových stěn – Gable walls. „Jedná štítová stěna je 30 m dlouhá a 14 m široká a celá je zavěšena na horním ocelovém mostu. Gable wall představuje pět nezávislých konstrukcí, u kterých bylo nutné zajistit statické fungování a nezávislý pohyb na okolních konstrukcích. Vlastní skla jsou zde podepřena po dvou stranách a detail vložení skel musel být schopen vyrovnávat nezávislé pohyby konstrukcí přilehlých mostů. Další lahůdkou byla vnější okna. Těch je na budově Amazonu celkem 32 typů, což představuje 836 oken, z nichž každé je tvořeno třemi různými skly,“ dodává Ing. Martin Fučík.

Neotřelých prvků zde ale naleznete daleko více. Ať už půjde o atypické otočné dveře, které se otevírají synchronizovaně nebo interiérové fasády nepravidelných tvarů či japonské stínící stěny. SIPRAL a. s. pracoval na všech třech projektech River City devět let, což společnosti umožnilo výrazný prostor pro vývoj a zdokonalení ve 3D modelování.

River City Prague – an eye-catching administrative complex under the microscope
The article takes a closer look at the construction of three buildings of the River City Prague project, formed by administrative complexes Danube House, Nile House and Amazon Court. It focuses on the history of the project, individual stages of construction. Those responsible for construction as well as contractors of external cladding, characteristic for the Prague complex, speak about their experiences.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Administrativní komplex River City je nepřehlédnutelný.Vnější komunikační mosty a část velkoformátové Gable wall – Amazon CourtBazénky, z pod květináčů proudí chladný vzduch od Vltavy a v pozadí jeden z vnitřních komunikačních mostů – Amazon CourtDetail ocelové střešní konstrukce a ETFE fólie – Amazon CourtFasáda Danube House s velkoformátovým skleněným prvkemPohled z atria – Danube HouseAtrium s kancelářemi – Nile HouseVnější fasáda Nile House.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (89x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice