KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Crystal    Řešení modulové fasády

Řešení modulové fasády

Publikováno: 3.8.2015
Rubrika: Crystal

Na plášť budovy Crystal byla použita modulová fasáda, která se ve světle různorodých požadavků, ukázala být jediným a vlastně též ideálním řešením. Tento typ fasády rovněž nekolidoval s dalšími podmínkami projektu: tvarovou členitostí objektu, maximálním využitím pozemku pro samostatnou budovu (nemožnost stavby lešení), termínem, fyzikálními vlastnostmi a samozřejmě architektonickým zadáním.

Je ale také třeba dodat, že často protichůdné požadavky bylo nutno řešit zcela individuálně a funkční řešení, které uspokojilo všechny zúčastněné strany, bylo možné jen díky otevřené, přátelské spolupráci investora s generálním dodavatelem, generálním projektantem, zhotovitelem fasády a neposledně též dodavatelem systémových profilů.

STRUČNÝ POPIS VYBRANÉ PROBLEMATIKY
Technologie montáže
Uzlový termín byl vázán na uzavření prvních čtyř pater objektu. V té době však probíhala naplno betonáž a nebylo tudíž možné využití věžového jeřábu. Montáž modulů proto probíhala velmi specificky: díky kombinovanému využití speciálních minijeřábů, autojeřábů, pomocného provizorního lešení, plošin a lávek. Uzlový termín byl splněn na den a další montáž již probíhala standardně pomocí věžových jeřábů.

Odvodnění modulů ve střeše
Modulový systém je koncipován na použití ve svislé rovině. Pro použití v šikmých plochách jsme museli spolu se společností Reynaers vyvinout řešení, které dokázalo zajistit odvod vody z modulů.

Tvarové řešení
Tvar objektu nebylo možné kopírovat pomocí standardních systémových profilů, proto jsme museli doplnit fasádní systém Reynaers CW 86 EF o 16 atypických profilů. Tvar těchto profilů vznikl až na základě vytvořeného 3D modelu objektu. 3D elementy různých tvarů (nároží, úžlabí atd., viz obr. 1).

Použitá technologie
Projektování probíhalo na několika úrovních, při čemž každá vyžadovala jiný software, aniž byla přerušena návaznost. První úroveň tvořila standardní dokumentace ve 2D, která sloužila pro odsouhlasení technického řešení. Druhá úroveň projektování se přenesla do 3D prostoru a na základě 2D detailů a výkresů tvaru betonu vznikl 3D modul celého objektu i jednotlivých modulů.

Další úrovní byl pak software výrobních technologií (obráběcí centrum, pila), který musel umět komunikovat s 3D modelem. Tvary byly tak složité a náročné na přesnost, že je jednoduše nešlo programovat ručně. Objekt byl projektován v rámci standardních stavebních tolerancí bez doměrků.

Realizace modulové fasády klade mnohem vyšší nároky na logistiku a tok materiálu než je tomu u standardních sloupko-příčkových fasád. Jeden pozdě anebo nekvalitně dodaný komponent může zastavit montáž celé fasády i na několik dní. Takto tvarově náročné a různorodé moduly požadavky na zásobování samozřejmě ještě násobí. Jen díky dlouholetým nadstandardním vztahům s kvalitními partnery jsme byli schopni zvládnout i tuto disciplínu.

Module Façade Solution
Module façade was used to build the skin of the building, which appeared to be the only and ideal solution in the light of various requirements. This type of façade did not collide with other, even though boundary, conditions of the project: shape segmentation of the object, maximum usage of land for the building itself (impossibility of scaffold structure), deadline, physical properties and of course architectural assignment.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Výroba 3D elementů různých tvarůObr. 2 – Tvary byly tak složité a náročné na přesnost, že je jednoduše nešlo programovat ručně.Atypický modulMontáž Alucobondových modulů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (25x)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...
Administrativní budova Crystal – klenot pražských VinohradAdministrativní budova Crystal – klenot pražských Vinohrad (18x)
Administrativní budova Crystal v těsné blízkosti stanice metra Želivského nabídne celkem 14 400 m2 pronajímatelných kanc...
Nosné konstrukce Administrativní budovy Crystal pohledem statikaNosné konstrukce Administrativní budovy Crystal pohledem statika (11x)
Převést tvar vybroušeného diamantu dle návrhu architekta do reálné podoby stavby Administrativní budovy Crystal bylo úko...

NEJlépe hodnocené související články

Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (5 b.)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...