KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Renovace fasády průmyslových objektů systémem Lindab Coverline

Renovace fasády průmyslových objektů systémem Lindab Coverline

Publikováno: 6.10.2009
Rubrika: Opláštění a fasády

Díky dlouholeté průmyslové tradici České republiky se na našem území nachází velké množství původních objektů, které jsou nebo budou stále využívány jako výrobní či skladové prostory. Budovy, často výrazně starší 20-ti let, byly stavěny při použití tehdy dostupných a běžných materiálů. Převáženě se jedná o plné nebo duté cihly a železobetonové panely. V minulosti bezpochyby splnili to, co se od nich očekávalo. Nicméně v současné době, kdy je kladen velký důraz na snižování spotřeby energií, již nevyhovují svými vysokými náklady na provoz a údržbu a často také nesplňují estetické požadavky majitele.

Snížení nákladů na vytápění na prvním místě
Renovace fasády je ve většině případů nutno provést současně s instalací tepelné izolace. Nejlepších výsledků bývá dosaženo při montáži izolace z vnější strany budovy. Tento postup využívají všechny systémy opláštění Lindab.

RFLEX – je systém vytvořený speciálně pro renovaci stávajících fasád. Vodorovné vymezovací latě RFLEX jsou na stěny připevněny pomocí konzol UK. Latě i konzoly jsou vyrobeny z vysoce žárově zinkované oceli tl. 1,2 resp. 2,0 mm. Šikmé oválné otvory v latích i konzolách umožňují kompenzovat nerovnosti opravovaných stěn. Rozsah kompenzace je do 30 mm a dalších 25 mm lze získat otočením konzoly UK. Jako fasádu lze použít nejen ocelové profilované plechy, ale i jiné materiály jako třeba kovové kazety, impregnovaný sádrokarton nebo dřevěné desky. Tím získávají architekti volnost ve výběru materiálů a mohou dosáhnout sladění fasády renovovaného objektu s okolím či naopak jej výrazně odlišit. Maximální rozteče pro latě RFLEX a konzoly UK jsou závislé na uvažovaném obkladu fasády. Pro profilovaný plech by neměla být vodorovná a svislá vzdálenost konzol větší jak 1000 resp. 1200 mm. Pro 9 mm silný vnější sádrokarton jsou tyto hodnoty 1200 resp. 600 mm. Je důležité věnovat pozornost i výběru kotev pro uchycení konzol UK do stávající fasády. Minimální únosnost kotev musí být 1,43 kN na každou kotvu. Pro jednu konzolu uvažujeme 4 kotvy. Výběr kotev musí být proveden individuálně a konzultován s jejich dodavatelem. Bývá zvykem provést tahové zkoušky. Samotné latě RFLEX jsou ke konzolám uchyceny jedním metrickým šroubem M6 6x16 s matkou M6. Vodorovné napojení latí je nutné provést přesazením 100 mm nad konzolou a sešroubovat dvěma šrouby. Pro celkový dojem fasády je důležité věnovat zvýšenou pozornost řešení detailů a kvalitě montáže. Společnost Lindab má systém vypracován včetně řešení všech detailů (viz. obrázek) použití profilu KPL na lemování otvorů.

Systém RFLEX je určen pro instalaci tepelné izolace do 150 mm – v závislosti na jejím způsobu kotvení. Příklad zvýšení součinitele prostupu tepla skladby původní fasády naleznete v následující tabulce.
 

nové U tl. přídavné izolace
stávající U 100 120 140 160 200 220 240 260 300
0,60 0,24 0,21 0,19 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
0,55 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
0,50 0,22 0,20 0,18 0,17 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11
0,45 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
0,40 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10
0,35 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10
0,30 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09

Hodnoty vychází z vlastností níže uvedené minerální izolace.

Hodnoty součinitele prostupu tepla izolace s λ = 0,04 W/mK
tl. ( mm ) 100 120 140 160 200 220 240 260 300
U ( W/m2K) 0,40 0,33 0,29 0,25 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13

 

V tabulce jsou záměrně uvedeny i příklady při použití izolace tloušťky větší jak 150 mm. Pro tyto případy nelze použít systém RFLEX, ale je nutné nahradit jej systémem stěnových vaznic a paždíků typu Z a C. Paždíky jsou na stěny opět připevněny pomocí konzol například tvaru L, avšak konzoly jsou vyrobeny z válcované oceli nejčastěji tl. 5 mm. Hlavním nosným prvkem opláštění jsou vaznice Z, jejichž pásnice mají rozdílnou šířku, což umožňuje vaznice spojovat přesazením a zvýšit tak jejich únosnost v místě podpor. Paždíky C se používají jako orámování otvorů případně jako krajní nosné profily opláštění. Vaznice i paždíky jsou dodávány o výškách 100 až 300 mm a tloušťkách materiálu 1,0 až 3,0 mm. Tyto hodnoty společně se silnějšími konzolami dovolují aplikaci nosného roštu opláštění na výrazně větší rozpony nežli systém RFLEX. Běžná rozteč rámů 6 m není pro tento systém problém. Pro navržení vhodné výšky a tloušťky nosných profilů kontaktujte Lindab. Vaznice a paždíky jsou kotveny ke konzolám pomocí samořezných šroubů např. SDT14. Spojování profilů Z, jak již bylo uvedeno, se provede zasunutím Z profilů do sebe nad konzolou s přesahem minimálně 10% délky vaznice. K spojování profilů C se používají výztužné profily C-I vložené mezi paždíky nad nosnou konzolou. Spoj je nejčastěji proveden samořeznými šrouby např. SDT6. Počet šroubů a jejich umístění musí být navrženo dle konkrétního zatížení. Systém je opět vhodný pro renovaci – posunem vaznic a paždíků na nosných konzolách lze vyrovnat nerovnosti původní fasády.

Exkluzivní vzhled s fasádními kazetami Lindab Premium
Pro dosažení výjimečné fasády vyvinula společnost Lindab nové fasádní kazety řady Premium, které lze aplikovat na výše uvedené nosné konstrukce opláštění. O jejich jedinečnosti svědčí mnoho odlišností od ostatních podobných výrobků. Kazety jsou dodávány v takřka libovolných velikostech, čímž není nutno přizpůsobovat fasádu a otvory kazetám. Volnou ruku mají architekti i při volbě odstínu. Na výběr jsou 2 povrchové úpravy – PVDF 20 µm se čtyřmi základními odstíny nebo práškové lakování 60 µm, kde lze zvolit jakýkoli odstín dle kódu RAL či NCS. Součástí systému jsou i rohové kazety, standardní i netradiční lemovací profily, speciální šikmé kazety do štítů atd., to vše je navrženo s maximální pečlivostí a citem, dodávající fasádě elegantní vzhled.

Kazety jsou vyrobeny z vysoce kvalitní švédské oceli tl. 1 mm. Montáž se provádí na ocelové latě pomocí samořezných šroubů s roztečí 600 mm. Jedná se o skryté kotvení, kdy jsou šrouby zakryty další kazetou. Každá kazeta je opatřena vlastním identifikačním číslem, což výrazně usnadňuje montáž kazet na fasádu dle kladečských plánů. Pro přípravu montážní dokumentace vyvinula společnost Lindab unikátní software, který umožňuje rychlý a přesný návrh opláštění. Díky tomu lze již od prvotního zpracování poskytnout architektovi a investorovi velmi přesnou představu o finálním vzhledu fasády. Součástí nabídky je i 3D model fasády. Po odsouhlasení návrhu software zpracuje kompletní výpis materiálu včetně všech doplňků, jako jsou ocelové latě, lemovací profily, spojovací materiál.

Více informací na www.lindab.cz
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (88x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice