KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Projekt psaný „do šuplíku“ rozhodně nepovažujeme za dobře odvedenou práci,“

„Projekt psaný „do šuplíku“ rozhodně nepovažujeme za dobře odvedenou práci,“

Publikováno: 27.10.2016
Rubrika: Zajímavosti

vysvětluje Martin Kvíz, projektovým manažer Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Jak dlouho působí CDP v rámci ČSOB Leasingu? Kolika klientům jste doposud pomohli k zafinancování investice s dotačním supportem?
Centrum dotačního poradenství vzniklo v létě roku 2015 a od té doby bylo v rámci jeho činnosti zpracováno přes 230 dotačních auditů. Smyslem existence CDP je podpora hlavního podnikání ČSOB Leasingu, kterým je financování movitých předmětů. Prostřednictvím pomoci se žádostí o dotaci se ocitáme na počátku procesu klientovy investice. Nabízíme mu tak komplexnější služby než konkurenční leasingové společnosti. Vznik CDP ČSOB Leasingu je vlastně odpovědí na zájem o tento typ služby ze strany velkých dodavatelů techniky, kteří nás svou poptávkou na myšlenku poskytování interního dotačního poradenství přivedli.

Co je dotační audit?
Dotační audit představuje posouzení šancí klienta na získání dotace ve vytipovaném dotačním titulu, slouží k identifikaci a volbě vhodného dotačního programu pro uvažovaný podnikatelský záměr. Audit je zpracováván na základě informací poskytnutých klientem. Jedná se zpravidla o údaje týkající se podnikatelského subjektu, který bude žadatelem, a informace o uvažované investici. Zpracování auditu je přitom zdarma.

Jaké další služby kromě zpracování dotačního auditu klientům v rámci dotačního poradenství poskytujete?
V první řadě bych zmínil bezplatný informační servis. Na základě preferovaného zájmu nebo vykonávané podnikatelské činnosti je klient v pravidelných intervalech informován prostřednictvím newsletteru o novinkách (např. vyhlašovaných výzvách) v dotačních programech.

Dotační audit už zmíněn byl, pouze doplním, že na jeho základě je možno přímo odhadnout pravděpodobnost úspěchu podávané žádosti.

Samozřejmě, logicky navazuje služba zpracování žádosti, včetně projektového záměru a příloh, a její vložení do systému IS KP14+ (jednotný systém pro administraci žádostí o podporu v rámci jednotlivých operačních programů).

Po schválení žádosti provázíme klienta realizační fází projektu prostřednictvím poskytování poradenství a konzultací.

Na podobném principu fungují poradenské společnosti zabývající se zprostředkováním dotací. Co je u vás tím bonusem, „třešničkou na dortu“, kterou klient jinde nedostane?
Důvěřujeme svým schopnostem, proto u nás probíhá první platba ze strany klienta za námi poskytované služby až v momentě, kdy je námi podaná žádost úspěšně schválena a klient je vyzván k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mnohé firmy podnikající v dotačním poradenství často odůvodňují platbu předem za zpracování projektové žádosti tím, že studie či projekt jsou použitelné i do budoucna. Tato argumentace je mnohdy neopodstatněná a u nás neobstojí. Projekt psaný „do šuplíku“ rozhodně nepovažujeme za dobře odvedenou práci.

Dále nabízíme klientům možnost rozšíření služeb v době realizace projektu a „zákaznickou slevu“, což je sleva z “variabilní části provize“ v případě financování předmětu dotace (resp. jeho alikvotní části) prostřednictvím ČSOB Leasingu.

Pro spolupracující dodavatele máme připravenu „partnerskou slevu“ a rozšířenou nabídku zpracování žádostí v rámci dotačních programů, které přímo nekorespondují s předměty financovatelnými prostřednictvím produktů ČSOB Leasingu.

Naši podstatnou výhodu oproti „běžným“ zpracovatelům dotačních žádostí vidím také v tom, že jsme schopni poskytnout klientovi nabídku na financování investice formou úvěru ještě před odevzdáním žádosti o dotaci; proces získání úvěru po schválení dotace jsme také výrazně zjednodušili.

Jaký dotační program je aktuální pro podnikatele ve zpracovatelském průmyslu? Co chcete prezentovat na MSV?
Rozhodně chceme klienty informovat o připravovaných podzimních výzvách MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jedná se především o IV. a V. výzvu podprogramu TECHNOLOGIE, v jehož rámci jsou dotační prostředky směřovány především do nákupu výrobních technologií, hlavně ve zpracovatelském průmyslu. Dotace je poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu, podporovány by měly být rozvojové projekty mikropodniků a malých společností. V říjnu by měly být zveřejněny podmínky výzev, příjem žádostí je plánován v průběhu listopadu 2016.

Zajímavé mohou být pro naše klienty i další podprogramy spadající pod OP PIK, namátkou bych uvedl např. INOVACE, které podporují zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), nebo POTENCIÁL, kde se mezi způsobilé výdaje projektů řadí pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení v rámci zakládaných nebo rozvíjejících se center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pokud je klientovým záměrem provádění průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, doporučil bych podprogram APLIKACE.

V čem se nejčastěji v žádostech v dotaci chybuje?
Když pominu chyby ve formálních náležitostech žádosti, například nesoulad s vyhlášenou výzvou, ke snížení výsledného počtu získaných bodů může vést už nejasný záměr a časový harmonogram předkládaného projektu nebo nesoulad mezi údaji uvedenými v žádosti a projektové dokumentaci. Problémem může být i to, když je popis projektu příliš obecný – není například dostatečně popsána pořizovaná technologie, chybí komentáře k výpočtům a výsledkům analýzy, nejsou doloženy povinné přílohy žádosti nebo jsou doloženy přílohy neúplné a s chybami. To vše významně komplikuje práci hodnotitele. Častým problémem bývá i nadhodnocený nebo naopak podhodnocený rozpočet projektu nebo prezentace nepodložených statistických údajů a dat.

Máte na závěr pro potenciální žadatele o dotace nějakou dobrou radu?
I když přísloví praví, že dobrá rada je drahá, pokud si vyberete toho správného rádce, nemusí tomu tak být. Osobní zkušenost je nepřenosná, proto radím zájemcům: Přijďte k nám na stánek, informujte se a vyzkoušejte, co nabízíme. Nepropásněte příležitost sáhnout si na evropské peníze s jedničkou na trhu financování strojů a zařízení.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (316x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice