KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Program AQUAS OL pro svařování potrubních systémů

Program AQUAS OL pro svařování potrubních systémů

Publikováno: 15.10.2012
Rubrika: Svařování a dělení

Při svařování potrubí různých průměrů, materiálů a legovaných zvlášť existuje problém, jak vyřešit krytí kořenové vrstvy svaru proti oxidaci a doprovodným náběhovým barvám v tepelně ovlivněné zóně. Mechanické ucpávky jsou dobrým řešením, ale ne vždy je lze s úspěchem použít, a to z pohledu následného odstranění nebo vyjmutí po svařování. Používané kořenové pasty jsou také dostatečně rozšířené, ovšem v současné době nejsou kořenové pasty, které by měly atesty a schválení pro použití, např. v potravinářském průmyslu. Tuto problematiku s úspěchem řeší část produktů AQUA SOL, a to konkrétně řada speciálních, vodou rozpustných papírových ucpávek a navazujících podpůrných produktů. Použití těchto prostředků výrazně sníží náklady na spotřebu formovacího plynu a zvýší kvalitu provedeného svarového spoje. 

UTĚRKY EZ WIPES 
Pro přípravu svarových ploch se s výhodou využívají utěrky EZ WIPES, které slouží k pro čištění svarových ploch před svařováním od nečistot a mastnoty. Jedna strana je utkaná jako hrubší, abrazivní a je určena pro první očištění od hrubých nečistot, druhá strana je jemnější a slouží na finální dočištění ploch. Zároveň je tato utěrka napuštěna odmašťující látkou, která spolehlivě rozpustí a odstraní mastnotu, např. po řezných emulzích. Je použita ekologická látka, která v procesu svařování negeneruje škodlivé splodiny jako u klasických odmašťujících látek. Utěrky EZ WIPES jsou dodávány v praktickém balení v uzavřených dózách po 30, resp. 70 ks.

DISTANČNÍ KROUŽKY SOLUGAP 
Tyto distanční kroužky (obr. 2) jsou vyrobeny z vodou rozpustných materiálů řady Disolvo, jedná se o speciálně upravenou celulózu, která se vodou rozpustí a v potrubním řádu nezůstávají žádné reziduální zbytky. Materiály z takto upravené celulózy jsou vhodné i pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Princip distančních kroužků SoluGap vyšel z požadavků pro potrubí dle ASME a to na jasně stanovenou šířku distanční spár.

LEPICÍ HLINÍKOVÁ FOLIE EZ TAPE 
Méně využívaná hliníková fólie s naneseným lepidlem po celé ploše. Slouží k utěsnění svarových ploch a zabraňuje úniku formovacího plynu. Dodává se v jednotné šířce 2,0“. Větší, nebo rozšířenější je použití hliníkových těsnících fólií EZ Zone Tape s naneseným lepidlem po okrajích fólie v rozsahu ¼ šířky. Polovina pásky uprostřed je bez lepidla. Tato část pásky zakrývá svarové plochy a zabraňuje úniku formovacího plynu.

Svarová plocha je tedy dokonale krytá a zároveň nedochází k znečištění svarových ploch lepidlem, jak se to stává při použití pásek s lepidlem naneseným po celé ploše. Samolepicí pásky EZ Zone Tape se dodávají ve dvou šířkách a to 2,5“ a 4,0“. Jedná se tedy o dostatečné šířky k pokrytí široké škály svarových ploch. V průběhu svařování
se páska postupně dle potřeby odstraňuje, viz obr. 3, tím se udržuje formovací plyn vně potrubí a nedochází ke kontaminaci vzdušným kyslíkem, který, jak bude dále uvedeno, tvoří v různém obsahu oxidaci kořenové vrstvy a tepelně ovlivněné zóny.

Právě ke změření zbytkového kyslíku v potrubí před zahájením svářečských prací slouží jednoduchý přístroj AQUASOL OXY-100X. Systém měření zbytkového kyslíku závisí na kalibraci. A v tom je právě ta jednoduchost. Přístroj se sám kalibruje, kdy využívá konstantní obsah kyslíku ve vzduchu. Na tento obsah se zkalibruje během cca 4 minut a až do výměny senzoru je toto nastaveno.

PAPÍRY UCPÁVKY A FLEXI PODLOŽKY 
Nedílnou součástí tohoto programu jsou produkty na bázi již popsané upravené celulózy. Jedná se o materiály, které tvoří samotnou bariéru proti úniku formovacího plynu a zabraňují kontaminaci kyslíkem. Volitelná je zde možnost mezi papíry DISOLVO, dodávané v arších, nebo v rolích po 50 metrech. Z těchto „papírů“ se vystříhávají a tvarují ucpávky na požadovaný tvar.

Připravená ucpávka se vloží do potrubí v určité vzdálenosti od kraje svarové hrany (závisí na průměru potrubí). Ucpávka se pak fixuje lepicí páskou, opět na bázi modifikované rozpustné celulózy. Rozpustné je i nanesené lepidlo. Takto připravené díly se kompletují do výsledné montážní sestavy, zakryjí se páskou EZ Zone Tape a díl je připraven ke svařování. Snadnější je práce s předlisovanými ucpávkami s naneseným lepidlem EZ PURGE.

Drobná nevýhoda oproti ucpávkám z archů je, že jsou lisovány pro dané průměry, které se dodávají v rozpětí od 2“ (51 mm) do 72“ (1 829 mm). Posledním zajímavým produktem je sklo-keramická flexibilní podložka pro svařování do podložky FIBACK.

Oproti klasickým keramickým podložkám, které jsou z cca 20 mm segmentů a hůře kopírují obvody na menších průměrech potrubí se FIBACK snadno přizpůsobí jakémukoliv tvaru a přesně kopíruje svařovaný profil. Výsledná kořenová vrstva je rovnoměrná.

AQUASOL Software for Welding of Pipeline Systems
When pipelines of various diameters, materials and especially alloyed materials are welded, there is an issue how to solve the cover of root layer of a weld against oxidation and accompanying start-up colours in the zone exposed to heat. Mechanical seals are a good solution, but they can’t be always used successfully because of difficulties with its removal after welding. Root pastes are also used, but there are no root pastes with certificates or licences for use in food or other industries. This issue is successfully solved by some of AQUASOL products, namely a line of special, water-soluble paper seals and additional supporting products. Use of these means significantly reduces the costs on forming gas and improves the quality of welded joint.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Utěrky EZ WipesObr. 2 – Distanční kroužky SoluGapObr. 3 – EZ Zone TapeObr. 4 – AQUASOL OXY 100XObr. 5 – Náběhové barvy v tepelně ovlivněné zóně v závislosti na obsahu kyslíkuObr. 6 – Papíry DisolvoObr. 7 – Ucpávky EZ PURGEObr. 8 – Flexibilní podložka FIBACK

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (206x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (193x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (182x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice