KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Používání WPS, WPQR při svařování i BPS, BPAR při pájení v praxi

Používání WPS, WPQR při svařování i BPS, BPAR při pájení v praxi

Publikováno: 10.12.2016
Rubrika: Svařování a dělení

Svařování a pájení jsou technologické procesy, kterými dále jsou lepení, tváření, lisování, slévání, obrábění, tepelné zpracování, povrchové úpravy (viz ČSN EN ISO 3834-1 až 6). Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy, které musí být navíc podrobovány kontrolám a zkouškám před, v průběhu a po provedení procesu.

Je to z důvodu dodržení požadované kvality těchto nerozebíratelných spojů, hlavně jejich celistvosti a tím následné mechanické pevnosti, včetně dostatečných plastických vlastností při cyklickém a rovněž dynamickém namáhání v provozních podmínkách konstrukcí, jejich dílců a technických zařízení. Cílem je dosažení požadované technické bezpečnosti, životnosti, trvanlivosti a také bezporuchovosti těchto spojů na provozně namáhaných výrobcích.

 • pWPS – předběžný postup svařování, který navrhuje a vystavuje svářečský dozor I/EWT nebo I/EWE (kvalifikace ČSN EN ISO 14731) podle ČSN EN ISO 15607 a ČSN EN ISO 15609
 • pBPS – předběžný postup pájení, který navrhuje a vystavuje svářečský dozor I/EWT nebo I/EWE (kvalifikace dle ČSN EN ISO 14731) podle ČSN EN ISO 13134
 • WPS – kvalifikovaný postup svařování na základě odzkoušení svarového spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu WPQR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020)
 • BPS – kvalifikovaný postup pájení na základě odzkoušení pájeného spoje NDT a DT zkouškami a poté vystavení kvalifikačního certifikátu BPAR inspekčním orgánem (ČSN EN ISO/IEC 17020)
 • WPQR – kvalifikační certifikát svařování odzkoušeného svařeného zkušebního kusu dle ČSN EN ISO 15614-1 aj. v souladu dle ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6
 • BPAR – kvalifikační certifikát pájení odzkoušeného pájeného zkušebního kusu dle ČSN EN 13134 v souladu s ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6.

Svařovací postupy WPS a pájecí postupy BPS se zhotovují, kvalifikují a dokladují u prováděných svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků a technických zařízení, kde může dojít ke ztrátě mechanické stability konstrukce výrobku, (stavebních, strojních, tlakových, plynových, topenářských, vodohospodářských, zdvihacích, elektrických, chemických, energetických, dopravních zařízení i prostředků a jiných) a při jejich opravách i montážích.

Postupy WPS a BPS musí být zpracovány, kvalifikovány a dokladovány u výrobků i pro jejich opravy, na které se vztahují požadavky: bezpečně odolávat v provozních podmínkách statickému, dynamickému, dilatačnímu, hydrostatickému, hydrodynamickému, event. termodynamickému zatížení (namáhání), včetně event. opotřebení korozí, abrazí, erozí nebo degradaci radiačním zářením, event. při požadavcích na těsnost svarových i pájených spojů.

Dle WPS (BPS) musí svarové (pájené) spoje provádět vždy kvalifikování svářeči, páječi i operátoři, kteří mají certifikát např. dle ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660 – 1 a 2, ČSN EN 13067, event. jiných harmonizovaných, technických, určených, event. výrobkových norem, tj. pro ruční, mechanizované a automatizované nebo robotizované svařování i pájení, také pro navařování. Dle WPS mohou provádět svary svářeči a dle BPS pájené spoje také páječi s kvalifikací dle ČSN 05 0705, pokud nemají k dispozici jiný prováděcí postup.

Specifikace postupu svařování WPS a pájení BPS jsou nutné pro zajištění podkladů k plánování svářečských operací, tj. pro výrobu a řízení jakosti (kvality) při svařování (pájení) výrobků i pro jejich opravy. Zpracovávají se na všechny tloušťky materiálu pro výrobky.

Požadavek norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-1 až 6 zní: provádět zvláštní procesy výroby – svařování i pájení dle písemných specifikací postupů WPS a BPS.

Výrobkové normy předepisují přesnou kvalifikaci postupů WPS i BPS a to protokoly WPQR event. BPAR, na základě prováděných ověřovacích NDT a DT zkoušek zkušebních kusů a zkušebních vzorků. Kvalifikace postupů WPS a i BPS probíhá dle předpisů, některým ze způsobů daných dle kvalifikačních norem, tj.: ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15611, ČSN EN ISO 15612, ČSN EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1 až 14, ČSN EN ISO 15620, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 13134, ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN  73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1999-1-1, ČSN EN15085, event. jiných výrobkových nebo technických norem.

Předběžné postupy svařování (pájení) pWPS a pBPS jsou zpracovány a stanoveny výrobcem, tj. pověřeným svářečským dozorem (koordinátorem) dle požadavku ČSN EN ISO 14731 i ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, na základě ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609 – 1 až 6, ČSN EN 13134, event. hormonizovaných i technických, určených a výrobkových norem.

Svarové a pájené spoje plní své funkční požadavky na bezpečné spoje, pokud jsou kvalifikovány postupy WPS a BPS a to protokoly WPQR a BPAR (predikce provozovaných bezpečných spojů).

Výrobce musí připravit předběžné pWPS (pBPS) před zahájením výroby na základě zkušeností z předchozí výroby a celkových znalostí procesu-technologie svařování (pájení).

Specifikace postupu svařování (WPS) a pájení (BPS) se provádí a používají pro tyto metody svařování a pájení, ev. termické i žárové stříkání (dle ČSN EN ISO 4063):

 • obloukové svařování (111, 114, 122, 123, 124, 125, 131, 135, 136, 137, 141, 151)
 • plamenové svařování (311, 312, 313)
 • elektronové svařování (511, 512)
 • laserové svařování (521, 522)
 • odporové svařování (21, 22, 221, 222, 225, 226, 23, 24, 25, 291)
 • přivařování svorníků (782, 783, 785, 786)
 • třecí (frikční) svařování (42)
 • pájení (912, 913, 916, 918, 919, 924, 942, 943, 946, 948, 949, 952, 97 aj.)
 • termické a žárové stříkání (311, 15) podle ČSN EN 15648, ČSN EN ISO 14921, ČSN EN 14616, ČSN EN 15520 aj.

Svařované a pájené spoje musí být zhotoveny tak, aby vždy vyhovovaly požadovaným rozměrovým tolerancím a úchylkám tvaru a polohy dle ČSN EN ISO 13920 – všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí, tj. délkové a úhlové rozměry, rovněž tvar a poloha (A, B, C, D, E, F, G, H), ČSN ISO 2768-1 jsou nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (f, m, c, v) a ČSN ISO 2768-2 jsou nepředepsané geometrické tolerance (H, K, L) výrobků (konstrukcí, dílců, technických zařízení aj.). Kvalita provedení svarových a pájených spojů je základem technické bezpečnosti výrobku.

Using WPS, WPQR When Welding and BPS, BPAR When Soldering in Practice
Welding and soldering are technological processes, as well as gluing, moulding, stamping, casting, machining, heat treatment and surface treatment (see EN ISO 3834-1 to 6). Welding and soldering are special technological procedures that also must be subject to inspections and testing before, during and after the completion of the process.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (226x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (208x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (135x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice