KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. oslavil životní jubileum

Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. oslavil životní jubileum

Publikováno: 29.6.2012
Rubrika: Zajímavosti

Osmdesát let oslavil 24. června 2012 člen redakční rady časopisu KONSTRUKCE , odborník na ocelové konstrukce a nezlomný propagátor metody SBRA, prof. Ing. Pavel Marek, DrSc.

Po ukončení studií v letech 1950 – 1955 na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT nastoupil jako asistent na Katedru mechaniky Vysoké školy železniční. Na této katedře působil do roku 1960. Měl zde vynikající učitele a spolupracovníky, prof. J. Ducháčka, prof. V. Kolouška a prof. J. Němce. Praktické zkušenosti získával při spolupráci s Ing. Pavlíkem na projektech ocelových konstrukcí pro tehdy budovaný těžký průmysl na Ostravsku.

Po přemístění školy do Žiliny byl prof. Marek zaměstnán jako projektant v podniku Kovoprojekta Praha. Všestranná odborná činnost, podepřená znalostí jazyků vytvořila předpoklady k jeho vyslání do Indie na výstavbu závodu strojírenské metalurgie v Búšehru. V Indii působil jako projektant a poradce pro výstavbu v letech 1960 – 1964. Cenné praktické zkušenosti získané při výstavbě pak uplatňoval ve své další odborné činnosti.

Po návratu v dubnu 1964 působil na Katedře ocelových konstrukcí Stavební fakulty ČVUT, kde v roce 1967 za vedení svého školitele prof. Faltuse dokončil a obhájil kandidátskou disertaci věnovanou působení ocelových konstrukcí na poddolovaném území. Výsledky jeho vědecko-výzkumného působení na katedře zaujaly prof. L. S. Beedla z Bethlem University v USA, kam byl pozván k dvouletému pracovnímu pobytu. Zapojil se zde do výzkumných a publikačních aktivit v oblasti svarových pnutí, mechaniky lomu a plasticity ocelových konstrukcí.

Po návratu na ČVUT v roce 1970 pokračoval ve vědecké, výzkumné, pedagogické práci a činnosti v technické normalizaci. V roce 1973 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor ocelové konstrukce. Těžištěm jeho odborné činnosti v té době byla problematika únavy a šíření únavových trhlin (významně se podílel na posouzení tramvajového mostu v Praze poškozeného únavou, následkem bylo jeho snesení).

Po nešťastném odchodu z ČVUT v roce 1982 prof. Marek působil jako expert ve Sportovních stavbách. I tam se však zabýval vědeckovýzkumnou činností zaměřenou na únavu ocelových konstrukcí a na rozvoj metody mezních stavů (téma jeho doktorské disertace).

V letech 1989 – 1996 prof. Marek hostoval na několika zahraničních universitách (University of Alberta, Universita SJSU, SCU v Kalifornii). Zabýval se zde obecnými otázkami spolehlivosti ocelových konstrukcí a stál u zrodu pravděpodobnostního přístupu v posuzování konstrukcí metodou SBRA.

V letech 1987 – 1990 působil na Stavební fakultě Technické univerzity Košice a v roce 1996 se zúčastnil založení nové Stavební fakulty při VŠB Ostrava. Zde se jeho odborný zájem soustředil zejména na rozvoj metody SBRA. Od roku 1996 do roku 2010 prof. Marek působil v ÚTAM ČVUT AV ČR, věnoval se zde rozvoji simulační techniky při navrhování ocelových konstrukcí. Profesorem byl jmenován v roce 1997.

V současné době se věnuje pedagogické činnosti a výchově doktorandů na ZČU v Plzni.

Prof. Marek během svého působení publikoval stovky odborných statí, je autorem či spoluautorem šestnácti skript, vysokoškolské učebnice a osmi monografií. Byl a stále je organizátorem a vůdčím duchem četných odborných seminářů. V oboru ocelových konstrukcí vždy přinášel nové podněty – připomeňme, že byl iniciátorem změny přístupu norem při posuzování na únavu či v poslední době ve změně přístupu v posuzování konstrukcí od metody parciálních součinitelů k metodě plně pravděpodobnostní.  Pro nás, jeho žáky, je vzorem neutuchající aktivity a pracovitosti. Přejme prof. Markovi do dalších let vše nejlepší.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
prof. Ing. Pavel Marek DrSc.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (312x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice