KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Háša Pavel

Ing. Háša Pavel

Články tohoto autora:

Normalizace v oboru ocelových konstrukcí

Publikováno: 26.4.2016

Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....

Celý článek zde

Současný stav a výhledy v normalizaci ocelových konstrukcí

Publikováno: 25.3.2015

V roce 1975 se Evropské společenství usneslo na programu v oblasti konstrukcí, založeném na článku č. 95 Římského protokolu. Cílem tohoto programu bylo omezení technických překážek ve vzájemném obchodu formou harmonizace technických předpisů. To vedlo k vydání první úvodní sady Eurokódů v roce 1980....

Celý článek zde

Konečné řešení náhrady ČSN 73 2601 – provádění kontrol konstrukcí jeřábových drah po zavedení ČSN EN 1090-2

Konečné řešení náhrady ČSN 73 2601 – provádění kontrol konstrukcí jeřábových drah po zavedení ČSN EN 1090-2
Publikováno: 7.4.2014, Aktualizováno: 14.4.2014 08:08

Staré normy pro provádění ocelových konstrukcí [1], [2] byly v nedávné minulosti zrušeny a nahrazeny přejatými evropskými normami. Podobný proces proběhl i v normách pro navrhování jeřábů – byly zrušeny normy řady ČSN 27 xxxx a nahrazeny normami evropskými....

Celý článek zde

Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. oslavil životní jubileum

Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. oslavil životní jubileum
Publikováno: 29.6.2012

Osmdesát let oslavil 24. června 2012 člen redakční rady časopisu KONSTRUKCE , odborník na ocelové konstrukce a nezlomný propagátor metody SBRA, prof. Ing. Pavel Marek, DrSc....

Celý článek zde

Aplikace SBRA při posouzení mezního stavu použitelnosti haly v Elektrárně Počerady

Publikováno: 13.10.2011

V souvislosti s přechodem českých návrhových norem na normy evropské byly vydány i normy pro návrh jeřábových drah mostových jeřábů. Pro výpočet zatížení v současnosti platí norma [6], pro vlastní návrh nosníků jeřábových drah platí norma [5]. Zavedení obou těchto norem znamená značné zkomplikování statického výpočtu pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a mezní stav únavy. Další komplikací je skutečnost, že ve stadiu projektování oc...

Celý článek zde

Elektrárna Maritza – „Detail Engineering“

Publikováno: 12.6.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:38

Zvyšující se poptávka po elektrické energii v Evropě a současný tlak na snižování emisí vyvolaly velké investice do výroby elektrické energie, ať už do rekonstrukcí nebo rozšíření stávajících elektráren, či do výstavby nových. Jedním z příkladů je výstavba dvou nových bloků v elektrárně Maritza v Bulharsku. Současné možnosti komunikace a přenášení dat umožnily, aby se na projektu a výrobě a montáži ocelových konstrukcí podílely společnosti z něko...

Celý článek zde

Aplikace Eurokódů v projekční praxi ocelových konstrukcí

Publikováno: 2.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:24

V roce 1966 byla v Československu zavedena pro návrh ocelových konstrukcí polopravděpodobnostní metoda parciálních součinitelů, nazývaná „metoda mezních stavů“. Pro návrh ocelových konstrukcí dle této metody byla zpracována kolektivem inženýra Chalupy nová norma ČSN 73 1401, „Navrhování ocelových konstrukcí“. Norma navazovala na základní normu ČSN 73 0031 „Výpočet stavebních konstrukcí a základů - Základní ustanovení...

Celý článek zde

Havárie střechy kotelny elektrárny Opatovice nad Labem

Publikováno: 26.7.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:49

Havárie v Opatovické elektrárně znamenala úplnou destrukci střechy kotelny. Katastrofa se stala na začátku listopadu 2002 v průběhu topného období. Měla za následek výpadek dodávky tepla pro široké okolí Hradce Králové a Pardubic a ovlivnila život několika set tisíc obyvatel. Současně s intenzivní činností na přípravě náhradního energetického zdroje a odklízením trosek v elektrárně probíhaly práce na zjištění příčin havárie....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice