KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Přímá montáž usnadní návrh i realizaci opláštění ocelových konstrukcí

Přímá montáž usnadní návrh i realizaci opláštění ocelových konstrukcí

Publikováno: 6.2.2015
Rubrika: Opláštění a fasády

Přímá montáž, tedy technologie vsazování ocelových hřebů do oceli byla již v polovině minulého století patentována firmou Martina Hiltiho. V návaznosti na tento patent bylo do dnešních dnů vyvinuto firmou Hilti mnoho dalších aplikací a produktů používaných v segmentu ocelových konstrukcí. Namátkou např. X-BT – revoluční technologie kotvení do oceli, X-HVB spřahovací konektory pro kompozitní – ocelobetonové konstrukce, které jsme vám již letos v rámci časopisu Konstrukce představili. Další aplikací, kterou bychom vám dnes rádi ukázali, je efektivní oplášťování ocelových konstrukcí pomocí technologie přímé montáže.

Jak již bylo řečeno, metoda přímé montáže spočívá v osazení ocelového hřebu do základního ocelového materiálu (profilu), v případě oplášťování i přes přídavný materiál, který představuje trapézový plech nebo kazeta opláštění (obr. 1). Hilti k těmto účelům vyvinula systémové řešení s dvěma typy hřebů X-ENP a X-ENP2K.

Hřeby X-ENP i X-ENP2K mají kónický plně rýhovaný dřík, který zajišťuje bezchybný vnik do základního ocelového materiálu (obr. 2). Hřeb X-ENP má střední průměr dříku 4,5 mm a je určen k osazování do ocelových profilů s tloušťkou stěny min. 6 mm. Tento hřeb lze však vsazovat i do podstatně tlustších profilů – až do plného materiálu, čímž jeho aplikační limit přesahuje veškeré dosud dostupné samovrtné šrouby nebo jiné hřeby na trhu. Hřeb X-ENP2K má střední průměr dříku 3,7 mm a je určen k osazování do ocelových profilů s tloušťkou stěny 3 až 6 mm. Oba hřeby jsou osazeny dvěma profilovanými podložkami průměru 15 mm, které zajišťují optimální přítlak a ochranu proti přetažení upevňovaného plechu přes hlavičku hřebu. V případě oplášťování se hřeby aplikují přes trapézový plech nebo plech kazety s max. tloušťkou do 2,5 mm, v případě styku a překrytí více vrstev plechu pak do celkové tloušťky plechů 4 mm (obr. 3). Podložky rovněž zajišťují odolnost spoje vůči vodě, která je pak garantována po dobu šesti měsíců, kdy by během výstavby mělo dojít k překrytí hřebů izolační vrstvou a dalšími vrstvami opláštění. V případě trvalého vystavení hřebů povětrnostním vlivům je nutné hřeby opařit těsnícími nerezovými čepičkami SDK2, které se na kónický hřeb narážejí mechanickým osazovačem.

Oba typy hřebů se aplikují pomocí prachem poháněného vsazovacího přístroje Hilti DX 76 MX. Tento vsazovací přístroj je opatřen zásobníkem s automatickým posuvem na páskované hřeby po 10 ks. Stejným způsobem po 10 ks jsou pak páskovány i prachové nábojky, které představují zdroj energie pro samotné vsazení hřebu do ocelového profilu. Lze tedy říci, že tato metoda je opět nezávislá na vnější energii na staveništi.

Vsazení hřebů je možné provádět do široké škály standardních nebo i vysokopevnostních konstrukčních ocelí (obr. 4), kdy právě regulací energie nábojky na stroji DX 76 MX lze docílit správného osazení hřebu. Kontrola správného osazení (hloubky vniku) hřebu do základního materiálu je pak velmi jednoduchá a provádí se buď posuvným měřidlem, nebo kartičkou (měrkou) přiloženou k balení hřebů (obr. 5). Při nízkých hodnotách vniku hřebu do ocelového profilu dochází k nedostatečnému ukotvení hřebu a nízkému přítlaku podložek, v opačném případě dochází k deformaci podložek či upevňovaného materiálu.

Tento typ kotvení se stává čím dál tím oblíbenějším u velké řady zhotovitelů zejména z důvodu rapidní časové úspory při montáži opláštění oproti tradičním metodám. Výsledkem použití metody přímé montáže je pak snížení celkových nákladů na aplikaci, které je navíc podtrženo variabilitou jednoho systému s ohledem na různé podkladní materiály (různé typy ocelí) vyskytující se na stavbě. Hilti vsazování s použitím pístu na „zatlučení“ hřebu je velice bezpečné a je opatřeno značkou CE. Není třeba žádné licence nebo průkazu.

Stejně jako každá Hilti technologie, tak i tento systém hřebů je schválen dle několika světových předpisů např. ETA schválení, ABS, LIoyd´s Register, FM 3021719, UL R13203 atd. Samozřejmě pro návrh hřebů do projektu je k dispozici řada podrobných návrhových materiálů včetně návrhového softwaru PROFIS DF. Specifikací hřebů v projektu se navíc může předejít případným chybám při velmi častých záměnách tradičního kotvení za přímou montáž zhotovitelem ve fázi realizace. Veškeré podklady může projektant nalézt na webových stránkách www.hilti.cz  v sekci Technické popradenství, nebo může využít pomoc při návrhu hřebů od technických poradců Hilti včetně zaškolení na návrhový software PROFIS DF.

Direct Fastening Facilitates Design and Execution of Sheathing of Steel Structures
Direct fastening, thus technology of mounting steel nails to steel was patented by company of Martin Hilti in the middle of the last century. As a continuation of this patent, Hilti company has developed to this day several other applications and products used in segment of steel structures. Randomly, for example X-BT – revolutionary technology of anchoring that we have already presented this year in Konstrukce magazine. Another application that we would like to show you today is effective sheathing of steel structures by technology of direct fastening.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Příklady aplikací opláštění s hřeby X-ENP a X-ENP2KObr. 2 – Svaření hřebu se základním materiálem při jeho vsazeníObr. 3 – Tloušťky plechů a typy styků pro hřeb X-ENPObr. 4 – Diagram aplikačních limitů hřebu X-ENP pro konstrukční oceliObr. 5 – Kontrola správného osazení X-ENP hřebů pomocí měrky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Provětrávané fasády – chyby při realizaciProvětrávané fasády – chyby při realizaci (59x)
S rozvíjející se bytovou i průmyslovou výstavbou se stále častěji můžeme setkat s provětrávanými fasádami. Tyto konstruk...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (49x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...
Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střechTechnologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech (45x)
Návrh skladby ploché strechy je dnes pro projektanty poměrně dobře zvládnutelná operace. Skladbu volí s ohledem na nosno...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice