KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Požární zkoušky v Cardingtonu

Požární zkoušky v Cardingtonu

Publikováno: 29.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:29
Rubrika: Materiály, Povrchová ochrana

K prohloubení poznatků z kolapsu komplexu budov WTC 11. září 2001 byla uskutečněna požární zkouška na osmipodlažní spřažené ocelobetonové konstrukci objektu v Cardingtonu, Velká Británie [1]. Zkouška byla kromě zkoušky chování ocelobetonové desky zaměřena na konstrukční celistvost styčníků při mimořádné situaci. Tento příspěvek popisuje unikátní laboratoř na zkoušky na skutečných objektech v Cardingtonu a požární zkoušky na skutečných požárních úsecích. Následná pokračování se zaměří na popis přípravy, provedení a hlavních poznatků ze zkoušky konstrukční celistvosti a na moderní způsob ochrany ocelových konstrukcí tepelnou izolací tlačených prutů a využití velké požární odolnosti ocelobetonové desky.

ZKOUŠKY NA SKUTEČNÝCH OBJEKTECH
V posledních letech umožnily výsledky zkoušek s prvky a styčníky a jejich teoretické zobecnění přípravy Evropských návrhových norem na zvýšení požární spolehlivost konstrukcí jejich návrhem. Kromě poznatků ze skutečných požárů je ale experimentální popis chování skutečné konstrukce omezen na několik zkoušek, viz tab. 1.

LABORATOŘ V CARDINGTONU
Laboratoř na zkoušky velkého rozsahu (LBTF) v Cardingtonu je unikátní zkušební prostor o rozměrech 48 m x 65 m x 250 m, umístěný v bývalém hangáru pro vzducholodě, viz obr. 1 [3]. V hale je kromě řady menších experimentálních staveb šestipodlažní dřevěný sedmipodlažní železobetonový a osmipodlažní ocelobetonový objekt. Zkoušky na budovách ve skutečném měřítku jsou zaměřeny na poznatky, které na částech konstrukce nelze získat: na spolupůsobení prvků, na konstrukční celistvost při výbuchu, na zkoušky požární spolehlivosti a na problematiku demolice objektů. Na obr. 2a je zobrazen dřevený objekt, postavený v čele haly. Fasáda nese známky využití pro požární experimenty, obr. 2b. Jednou z řady zkoušek byla i zkouška celistvosti konstrukce schodiště, zobrazená na obr. 2c. Na železobetonovém skeletu, viz obr. 3a, byly uskutečněny požární zkoušky desky a sloupu, obr. 3b a 3c. Ocelobetonový skelet byl postaven v roce 1993 jako typická moderní administrativní budova o užitné ploše 945 m2, viz [4] a obr. 3d. Objekt je vysoký 33 m o půdorysných rozměrech 21 m x 45 m se třemi trakty 6 m + 9 m + 6 m o pěti polích rozpětí 9 m. Konstrukce je v obou směrech ztužena diagonálními ztužidly, umístěnými kolem tří přístupových svislých šachet, viz půdorys na obr. 4. Ocelové nosníky jsou navrženy z otevřených profilů I jako prostě uložené a jsou spřaženy trny s plechobetonovou deskou o tloušťce 130 mm z profilovaných plechů a betonu s lehkým kamenivem. Přípoje nosníků na průvlaky tvoří desky na stojině. Přípoje na sloupy jsou navrženy pomocí čelních desek, viz obr. 3e. Ocelobetonová stropní deska je vyztužena jednou vrstvou sítě trhlinové výztuže o ploše 142 mm2/m v obou směrech.
Při návrhu konstrukce se počítalo se stálým zatížením 3,65 kN/m2 a s užitným zatížením 3,5 kN/m2. Procento použitého krátkodobého užitného zatížení je pro jednotlivé experimenty shrnuto v tab. 2. Konstrukce byla navržena podle britských norem a ověřena výpočty podle Eurokódu 3 a 4.

ZKOUŠKY NA OCELOBETONOVÉM OBJEKTU
Kromě řady dílčích zkoušek bylo na ocelobetonovém objektu uskutečněno sedm velkých požárních experimentů [5]. Mechanické zatí-žení na konstrukci představovaly pytle s pískem, každý o váze 1.100 kg, viz obr. 5a. První experiment byl zaměřen na chování ocelobetonového nosníku (průřezu 305 x 165 x UB 40) za vysokých teplot s využitím skutečných okrajových podmínek na konstrukci, viz obr. 6. Při experimentu č. 2 byla teplotou namáhána jedna příčná vazba. Při obou zkouškách se zahřívalo plynovými hořáky na teplotu 900 °C, respektive 800 °C, viz [6]. Zkouška č. 3 byla první zkouškou, u níž byl v laboratoři v Cardingtonu simulován přírodní požár. Požární zatížení 45 kg/m2 vytvořily dřevěné hranoly, viz obr. 5b. Sloupy a vnější nosníky byly chráněny požárně izolačním nástřikem. Stěny byly vyzděny z tvárnic z lehkého betonu. Čtvrtá zkouška představovala požární úsek o velkosti běžné kanceláře. Bylo použito požární zatížení 40 kg/m2. Stěny byly tvořeny požárně odolnými sádrokartonovými deskami. Okenní otvory byly vybaveny dvojitým zasklením do hliníkových rámů. Sloupy včetně přípojů byly požárně izolovány. Průběh hoření byl ovlivněn omezením přívodu kyslíku.

Nezkrácený článek včetně všech fotografií, tabulek a grafů si můžete přečíst v únorovém čísle 1/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (121x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (118x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (103x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice