KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Požární odolnost ocelových konstrukcí

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Publikováno: 8.8.2012
Rubrika: Povrchová ochrana

Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnosti je na tom ocel bohužel špatně. I když se jedná o materiál, který má třídu relace na oheň A1 – tzn., že ocel je nehořlavá, vlastní požární odolnost ocelových konstrukcí je velmi nízká. Tato nepříznivá vlastnost je způsobena rychlým prohříváním nechráněných průřezů při působení vysoké teploty vznikající při požáru. Důsledkem je ztráta mechanických vlastností (mez kluzu, modul pružnosti).

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je požární odolnost ocelových konstrukcí charakterizována mezním stavem nosnosti – R a časem (t) po který si musí tuto vlastnost zachovat. U nechráněných nosných ocelových prvků se požární odolnost pohybuje přibližně v rozmezí R 5 až R 20.

Vlastní požární odolnost ovlivňuje také návrhová – kritická teplota, která vychází ze stupně využití oceli μo. V ČSN 73 08010 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení se pro většinu nosných konstrukcí stanovila kritická návrhová teplota na hodnotu 500 °C, což je hodnota, při které je stupeň využití oceli na straně bezpečnosti pro většinu běžných stavebních konstrukcí.

Z výše uvedených důvodů je nutné při požadavcích vyšších než R 15 ocelové konstrukce před účinky požáru chránit.

Základním předpokladem pro stanovení vlastní odolnosti konstrukce a následné ochrany je návrh konstrukce podle Eurokódu EN - 1993.

Zvýšení požární odolnosti je možné několika způsoby:

 1. Zvýšení statické rezervy konstrukce – vyplatí se u nízkých požárních odolností – R 15, R 30,
 2. Ochrana povrchu ocelového prvku:
  – zpěňujícími nátěry,
  – obklady deskovými materiály,
  – obetonováním, obezděním,
  – speciálními omítkovinami,
 3. Vyplnění dutých profilů betonem.
 4. Protipožárními podhledy.

Při provádění protipožárních ochran je vždy nutné dbát na protikorozní ochranu ocelových prvků odpovídající životnosti konkrétní konstrukce.

Při dimenzování tloušťky požárních ochran ocelových prvků se posuzuje rychlost prohřívání profilu pomocí jednoduchého vzorce:

A/V

A - je obvod prvku - u nátěrů Am, nebo vnitřní obvod plochy, ze které působí teplo na chráněný prvek - Ap pro obklady,
V - je plocha průřezu chráněného ocelového prvku.

Na základě hodnoty získané podle výše uvedeného postupu se odvodí v dimenzačních tabulkách jednotlivých systémů podle požadované požární odolnosti a návrhové teploty tloušťka příslušné požární ochrany.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SYSTÉMU PROMAT

 1. Obklady speciálními kalciumsilikátovými deskami PROMATECT® – H a PROMATECT® – L.
  Zajištění požární odolnosti v rozsahu R 15 – R 180.
  Obklad je klasifikován pro otevřené i uzavřené profily. Obklad je odolný proti vlhkosti.
 2. Obklad kruhových ocelových sloupů PROMATUBEX® a PROMATECT® FS
  Speciální obklad zachovávající kruhový tvar ocelových sloupů. Zajištění požární odolnosti v rozsahu R 15 – R 180. Obklad je odolný proti vlhkosti.
 3. Protipožární zpěňující nátěr PROMAPAINT®
  15 – R 30 Zajištění požární odolnosti R.
  Systém se skládá ze základního nátěru, požárně aktivního zpěňujícího nátěru a vrchního krycího nátěru. Je určen výhradně do interiéru. Je klasifikován pro otevřené i uzavřené profily.
 4. Protipožární nástřik PROMASPRAY® F250
  Speciální omítkovina, směs biorozpustných minerálních vláken a cementu.
  Nanáší se metodou suchého stříkání. Zajištění požární odolnosti R 15 až R 240.
  PROMASPRAY® F250 je klasifikován pro otevřené a uzavřené profily. Nástřik je určen do interiéru.
 5. Protipožární nástřik PROMASPRAY® P300
  Speciální omítkovina, směs vermikulitu a sádry.
  Nanáší se metodou mokrého stříkání. Zajištění požární odolnosti R 15 až R 240.
  PROMASPRAY® P300 je klasifikován pro otevřené a uzavřené profily. Nástřik je určen do interiéru.
 6. Protipožární nástřik Cafco FENDOLITE® MII
  Speciální omítkovina, směs vermikulitu a cementu.
  Nanáší se metodou mokrého stříkání. Zajištění požární odolnosti R 15 až R 240.
  Cafco FENDOLITE® MII je klasifikován pro otevřené a uzavřené profily. Nástřik je určen do interiéru a exteriéru. Je odzkoušen podle uhlovodíkové křivky a je možné jej aplikovat v místech s vyššími požadavky na tepelné zatížení, jakými jsou rafinerie nebo podzemní tunelové stavby.

Podkladem pro správnou volbu protipožární ochrany ocelových konstrukcí je zejména požárně bezpečnostní řešení stavby, kde jsou stanoveny požadavky na požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí.

Materiál byl prezentován na konferenci Ocelové konstrukce 2012 v Karlově Studánce.

Fire Resistance of Steel Structures
Steel is a modern construction material having wide application in all types of structures. From the perspective of fire resistance, the steel is unfortunately not doing very well. Even though it is a material which has the class of fire relation A1 – i.e. steel is fire-proof, the fire resistance itself of steel structures is very low. This unfavourable feature is caused by a fast overheating of unprotected crosssections when high temperatures have influence during fire. As a result, it loses mechanic features (characteristic stress, module of elasticity). The article also introduces the fire protection of the Promat system.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Obklady speciálními kalciumsilikátovými deskami PROMATECT®Obr. 2 – Obklad kruhových ocelových sloupů PROMATUBEX®Obr. 3 – Protipožární zpěňující nátěr PROMAPAINT®Obr. 4 – Reakce nátěru PROMAPAINT® na oheňObr. 5 – Protipožární nástřik PROMASPRAY® F250Obr. 6 – Aplikátor protipožárního nástřiku PROMASPRAY® F250Obr. 7 – Protipožární nástřik PROMASPRAY® P300Obr. 8 – Protipožární nástřik Cafco FENDOLITE® MII se nanáší metodou mokrého stříkání.Obr. 9 – Další podukt firmy Promat – kabelová protipožární přepážka PROMASTOP® – typ PObr. 10 – Další podukt firmy Promat – kabelový kanál PROMATECT®Obr. 11 – Protipožární obklad ocelového nosníku PROMATECT®

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (137x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...
Výroba zinku v minulosti a dnes (107x)
Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storoč...
Žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a CE-značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090 (102x)
1. CE ZNAČENÍ A NORMA EN 1090 PRO ZHOTOVENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE CE značení je pro všechny stavební výrobky, na které se ...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice