KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Požární ochrana nosných ocelových konstrukcí

Požární ochrana nosných ocelových konstrukcí

Publikováno: 9.9.2014
Rubrika: Povrchová ochrana

Je zřejmé, že ocel je anorganická stavební hmota, kterou lze bez zvláštních zkoušek zařadit mezi materiály s třídou reakce na oheň A1 – nehořlavé (viz. ČSN EN 13501-1). Na druhou stranu při přímém působení ohně na daný ocelový prvek je možné podle teplotní normové ISO křivky předpokládat navýšení teploty u ocelového prvku o 556 K, již po pěti minutách. Následkem uvedeného nárůstu teploty ztrácí ocelová konstrukce své mechanické vlastnosti (mez kluzu, modul pružnosti, apod.) a dochází tak ve velice krátkém časovém úseku ke kolapsu ocelové nosné konstrukce.

Při hodnocení požadavku požární odolnosti ocelových prvků je standardně, dle českých projektových norem, uvažován parametr „R“ – únosnost a stabilita s požadavkem požární odolnosti v rozmezí 15 až 180 min. Návrh požární ochrany vychází z poměru A/V (ohřívaný obvod k ploše daného ocelového prvku) udávaného v hodnotě m–1. Další důležitou hodnotou je také návrhová teplota „θa,cr“, která je nezbytně nutná pro návrh skladby vhodné požární ochrany. Tato teplota se pohybuje v rozmezí 350 až 750 °C s tím, že dle zásad ČSN 73 0810 je možné u běžných nosných konstrukcí pro zjednodušení uvažovat ve výpočtu tuto teplotu s hodnotou θa,cr = 500 °C.

NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ MOŽNOSTI PASIVNÍ OCHRANY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SYSTÉMEM Promat JSOU: 
Protipožární nátěry
S ohledem na životnost vlastního nátěru je nejčastěji využíván pro požadavky nižší požární odolnosti R15 a R30 (R45). Tímto způsobem ochrany je zachována lehkost a vzhled ocelové konstrukce. Výjimečně při vyšších požadavcích na požární odolnost u daného způsobu ochrany, musí být dodrženy požadavky normy ČSN 73 0810.

Protipožární nástřiky
Tento systém je velice ekonomicky vhodný pro velké plošné výměry ocelových prvků, které nejsou pohledově náročné, nebo na ocelové prvky se složitým tvarovaným profilem. Na trhu je velká řada nástřikových systémů s prokázanou životnosti pro vnitřní i venkovní aplikaci. Hodnota požární odolnosti takto ošetřené konstrukce může dosahovat až R180. Některé nástřikové systémy je možné aplikovat i do speciálních provozů, jako je např. petrochemický průmysl a tunelové stavby.

Protipožární obklady
Pro zajištění požární odolnosti až R180 je vhodné požít protipožární ochranu pomocí obkladu deskovým materiálem. Hlavní výhodou tohoto materiálu je jasně prokazatelná tloušťka materiálu při návrhu a následné aplikaci, životnost a možnosti dalších povrchových úprav dle požadavků architekta. Pro ochranu kruhových sloupů je možné pro obklad navrhnout speciálně tvarované díly a rohože, které kopírují povrch ocelového prvku.

Protipožární podhledy (membrány) u vodorovných konstrukcí
Za předpokladu, že v prostoru mezi nově zřizovaným podhledem a stropní konstrukcí se nevyskytuje žádné požární zatížení (nebo dosti omezené, dle ČSN 73 0810) je možné ochránit vodorovnou ocelovou konstrukci podhledem s prokazatelnou požární odolností.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (126x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (113x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (81x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice