KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Breda & Weinstein    Ocelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten Opava

Ocelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten Opava

Publikováno: 16.12.2013
Rubrika: Breda & Weinstein

Navrhované konstrukce, které jsou viditelné, jsou umístěny v pohledově exponovaných prostorech. Z těchto důvodů byly kladeny vysoké estetické nároky jak na celkové zpracování konstrukce, tak na jednotlivé detaily (spoje, svary, opracování jednotlivých prvků apod.). Veškeré interiérově viditelné (na stavbě prováděné) spoje musely být pouze montážní, svařování nebylo dovoleno. Jako ocelové konstrukce byly kromě spojovacích lávek a závěsných prvků fasád navrženy rovněž dílčí části stropů v mezaninech, některých stávajících objektech a v multikinu.

SPOJOVACÍ LÁVKY
Spojovací lávky jsou umístěny v malé dvoraně za OD Breda mezi objektem nové sladovny a novostavbou na horním dvoře. V prostoru jsou umístěny celkem tři spojovací lávky. Dvě lávky jsou stejného konstrukčního řešení, jenom rozdílných rozměrů. Tyto lávky jsou z plnostěnných nosníků s ortotropní mostovkou tvořenou plechem. Třetí lávka je provedená jako věšadlové nosníky s příčníky a skleněnou mostovkou. Všechny lávky jsou uchyceny pevně ke konstrukci ochozu a posuvně k betonové stropní desce horního dvora. Konstrukce jsou navrženy tak, aby měly 15minutovou požární odolnost. Lávka za prosklenou fasádou tvoří vodorovnou podporu pro fasádní sloupky.

Další spojovací lávky najdeme za prosklenou fasádou do ulice Nákladní, mezi objektem spilky a novostavbou na dolním dvoře. Konstrukci tvoří dva svislé příhradové nosníky v úrovni 2. NP a 3. NP, s vodorovnými mostovkami na horním a dolním pasu. Půdorys lávek je lichoběžníkový. Dolní lávka je šikmá, horní je vodorovná. Na straně u spilky jsou nosníky uloženy na dvoupatrový rám, na druhé straně jsou osazeny na betonové stropní konstrukce. Rám je osazen na betonovém základu. Dolní lávka je k betonové desce připojena posuvně.

Konstrukce byly z hlediska výroby zařazeny do výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090-2. Montáž konstrukce proběhla běžnými stavebními prostředky. Přípoje jednotlivých prvků byly navrženy jako šroubované a svařované s jakostí šroubů 8.8, případně 10.9. Materiál použitý na výrobu ocelových konstrukcí byla ocel S 235, S355 a S460.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Materiál byl otryskán na stupeň Sa2,5. Povrchovou úpravu představuje základní syntetický nátěr v min. tloušťce 60 mm a vrchní nátěr o min. tloušťce 100 mm v odstínu podle požadavku architektů.

FASÁDY
V navrhovaném komplexu je uplatněn výrazný kontrast mezi stávajícími budovami a novými hmotami a to jak ve tvaru, tak i v materiálech. Tento kontrast je zřetelný jak v interiéru, tak i v exteriéru. Fasády nových budov jsou navrženy v kombinaci hladkých betonových panelů s podpůrnou konstrukcí pro popínavé rostliny, obkladových panelů z mléčného skla, obkladu z rastru dřevěných lamel z tvrdého exotického dřeva s podpůrnou konstrukcí pro popínavé rostliny a zasklených svislých a vodorovných ploch ve veřejných atriích.

Steel constructions and Facades in SC Breda & Weinsten in Opava
Designed visible constructions are placed in the areas exposed to viewers. That is why there were high esthetical demands not only on the overall construction processing, but also on individual details (joints, weld joints, individual components processing, etc.). The entire interior visible joints (done on the construction site) had to be assembled, welding was not allowed. Except for connecting footbridges and suspension elements on the facades, certain parts of the ceiling in mezzanine, some other objects and multiplex venue were also designed as steel constructions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Ocelová spojovací lávkaOcelová konstrukce zastřešení dvoranNový ocelový krov – nová sladovnaNový ocelový krov – nová sladovnaOcelová konstrukce zastřešení dvoranZasklení dvorany

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ocelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten OpavaOcelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten Opava (21x)
Navrhované konstrukce, které jsou viditelné, jsou umístěny v pohledově exponovaných prostorech. Z těchto důvodů byly kla...
„Bez záchrany velkých budov obrovského areálu pivovaru by v samém středu Opavy vznikla jizva,“„Bez záchrany velkých budov obrovského areálu pivovaru by v samém středu Opavy vznikla jizva,“ (15x)
tvrdí duo architektů Ing. arch. Jaroslav Šafer a Ing. arch. Oldřich Hájek....
„Náročnost spočívala především v nutnosti propojení stávajících objektů bývalého pivovaru a nově vybudovaných objektů,“„Náročnost spočívala především v nutnosti propojení stávajících objektů bývalého pivovaru a nově vybudovaných objektů,“ (14x)
vysvětluje Ing. Zdenek Pokorný, místopředseda představenstva, zástupce GŘ a výrobní ředitel společnosti VCES a. s....

Server Vodohospodářské stavby

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most