KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Oceli, vhodné pro větší tloušťky žárově zinkovaných povlaků

Oceli, vhodné pro větší tloušťky žárově zinkovaných povlaků

Publikováno: 10.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:25
Rubrika: Materiály, Povrchová ochrana

Propracovaným, letitou praxí ověřeným a rozšířeným způsobem ochrany ocelových výrobků proti korozi, je žárové zinkování. Je známo, že tloušťku povlaku zinku na ocelových výrobcích významně ovlivňuje hodnota obsahu křemíku ve výchozím materiálu. Ačkoliv je možno aplikovat povlak zinku na všechny běžné konstrukční oceli, jsou v zásadě preferovány ty, jež mají nízký obsah křemíku a dosahuje se u nich optimálních hodnot tloušťek, korespondujících s požadavky normy EN ISO 1461.

Spolehlivá povrchová protikorozní úprava žárovým zinkováním je využívána při výrobě silničních svodidel v podniku Ispat Nová huť již 30 let. V posledních letech dochází vzhledem k vyššímu zatížení silničních komunikací (narůstajícím provozem a tím zvyšujícím se nákladům na údržbu) k požadavkům na kvalitnější povlaky s většími průměrnými tloušťkami zinkových povlaků. Z původně požadované tloušťky 60 µm dnes vzrůstají požadavky na tloušťku povlaku 85 µm a lze očekávat trend zvyšujících se tlouštěk povlaků zejména, u konstrukcí, používaných v agresivních prostředích. Již dnes je možno setkat se u zakázek do skandinávských zemí s požadavky na tloušťku 100 i více µm.
Při zinkování svodidel z nízkokřemíkové oceli na vyšší tloušťky jsou požadované parametry povlaku dosahovány, avšak v případě rozdílného obsahu Si u jednotlivých taveb, z nichž jsou sériově svodnice vyráběny, dochází ke kolísání tloušťky povlaku. V případě obsahu Si pod 0,015 % je nutno prodlužovat dobu ponoru až na sedm minut, což snižuje produktivitu práce zinkovny. U některých taveb s minimálním obsahem Si (0,010 % Si) není dosahováno minimálních hodnot tloušťky povlaku, takové svodnice je nutno vyřadit jako neshodné výrobky, čímž dochází k zvyšování výrobních nákladů.
V této situaci je třeba hledat cesty, jak při žárovém zinkování efektivně dosahovat větších tloušťek. Čili používat při výrobě takové typy ocelí, u kterých je možno dosáhnout vyšších tlouštěk při kratších časech a nižších teplotách a při dodržení požadavků na jakost povlaku jako je přilnavost a vzhled.

SEBISTYHO OCELI
V naší firmě vyrábíme konstrukční oceli s přesně definovaným chemickým složením, vhodné k pokovovacím procesům žárovým zinkováním. Jsou to nízkokřemíkové oceli s obsahem Si max. 0,030 % a oceli s obsahem Si 0,17 až 0,23 %. Právě výrobky z této tzv. Sebistyho oceli (0,17 až 0,23 % Si) lze s úspěchem použít pro žárové zinkování, při němž mají být docíleny povlaky o vyšších tloušťkách. Při výrobě dílů silničních svodidel jsou tyto oceli využívány a díky tomu jsou dosahovány předepsané tloušťky při nižších teplotách a kratších časech ponoru (obr. 1 a obr. 2). Tohoto jevu je využíváno pro zvýšení produktivity práce při zinkování svodnic a úsporu energie pro vytápění zinkovací lázně. Při teplotě 450 °C je možno spolehlivě dosáhnout požadovaných tlouštěk již při polovičních dobách ponoru oproti nízkokřemíkovým ocelím. Při zkouškách přilnavosti povlaku podle DIN 50 978 tyto povlaky plně obstály taktéž a tento parametr je při použití Sebistyho oceli na vysoké úrovni. Vzhled povrchu zinkového povlaku po zinkování je lesklý s náznakem zinkového květu (obr. 3).
Výhoda rychlejší tvorby povlaku se však může při špatném stanovení nebo nedůsledném dodržování technologických parametrů (teplota lázně, doba ponoru) projevit negativně v matném vzhledu povrchu a růstu povlaku vysoko nad 80 µm a tím zvýšit spotřebu vsazovaného zinku, což je nerentabilní jev.

ZÁVĚR
Z uvedených skutečností vyplývá, že Sebistyho oceli s obsahem Si 0,17 až 0,23 % mají perspektivu v jejich použití pro žárově zinkované povlaky vyšších tlouštěk za dodržení vyhovujících hodnot přilnavosti a vzhledu a je možno je doporučit k využití pro zinkování konstrukčních výrobků.

Článek včetně grafů najdete v říjnovém čísle 5/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (88x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a CE-značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090 (80x)
1. CE ZNAČENÍ A NORMA EN 1090 PRO ZHOTOVENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE CE značení je pro všechny stavební výrobky, na které se ...
Moření v HCl (72x)
Na povrchu oceli jsou přítomny oxidické vrstvy, vytvořené vzájemnou interakcí oceli a okolního prostředí. Utváření vrste...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice