KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Ocel a její povrchová ochrana v nejlepší podobě

Ocel a její povrchová ochrana v nejlepší podobě

Publikováno: 26.12.2018
Rubrika: Povrchová ochrana

Ocelové opláštění budov má nesporná pozitiva, které z nich tvoří nejekonomičtější opláštění budov: pevnost a statickou únosnost, estetiku a cenovou dostupnost. Aby se eliminoval vznik koroze, jsou ocelové povrchy pro využití ve stavebnictví standardně pozinkovány a posléze povlékány duroplasty. V současné době jsou na trh v České republice nejvíce dávány zpravidla povlaky nižší a střední jakosti - Polyester, cca 85 % trhu a PVDF, cca 5 - 7 % trhu.

Technický vývoj přinesl i novou generaci povlakových látek s podstatně lepšími technickými vlastnostmi a až 40letou Confidex© garancí: 

  • Colorcoat Prisma® pro běžné použití
  • Colorcoat HPS200® ULTRA pro použití v chemicky agresivní atmosféře a v blízkosti moře

Jak vidět z níže uvedené tabulky charakteristických vlastností povlakových látek, jsou povlaky Colorcoat Prisma® a Colorcoat HPS200® ULTRA použitelné i v třídě korozní agresivity ovzduší RC5 a poskytují tak nadstandardní možnost protikorozní ochrany v dlouhém období i pro standardní obvyklou korozní agresivitu prostředí RC3 a RC4. Jedinečné spolupůsobení pokovení Galvaloy a povlaků Colorcoat Prisma a Colorcoat přináší lepší odolnost opláštění proti korozi a lepší stálost barev než bylo doposud nabízeno.

CONFIDEX® GARANCE

Záruka Confidex® pro povlaky Colorcoat Prisma® a Colorcoat HPS200® ULTRA je nejdelší skutečně platnou a použitelnou zárukou pro ocelové pokovené a poplastované opláštění budov s garanční dobou až do 40 let. Záruka Confidex® se vztahuje i na řezné hrany z výroby a je bezúdržbová, tj. bez nutnosti pravidelných ročních inspekcí. Existují pouze dvě kategorie záruk pro všechny nabízené barvy nezávislé na prostorové orientaci opláštění (sever, jih, východ, západ). Kategorie je závislá především na vzdálenosti stavby od moře a klimatické zóně (zóna 1 a 2), viz mapka. Záruka Confidex® je nezávislá na sklonu střechy a je platná od 1° sklonu úhlu.

Montáž musí být provedena v souladu s doporučeními pro montáž regionálního prodejce – firmy Kovové profily, spol. s r. o. Záruka je poskytována výrobcem firmou Tata Steel přímo majiteli objektu. Tím se výrazně zvyšuje jistota majitele objektu i dodavatelských firem. Záruka je přenosná, pokud se změní majitel objektu na nového majitele. Záruční lhůta začíná běžet v den dodání materiálu na stavbu, nejpozději však 18 měsíců po jeho výrobě. Záruka je ujednána vyplněním krátké a jednoduché registrace u výrobce na předmětnou stavbu a následně bude vystaven certifikát záruky. Neregistrovaní zákazníci získávají kratší záruční dobu. Při uplatnění záruky je nutno znát číslo objednávky materiálu, který poskytne regionální distributor, v ČR a SR např. firma Kovové profily, spol. s r. o.

COLORCOAT HPS200® ULTRA

Colorcoat HPS200® Ultra je povlak s tl. 200 μm s vynikající odolností proti korozním vlivům. Nosný materiál Galvalloy podle normy ČSN EN 10326:2015 (95 % Zn / 5 % Al) v kombinaci s duroplastovým povlakem nabízí vynikající možnosti protikorozní ochrany.

Exkluzivní záruka Confidex® až 40 let. Vynikající odolnost povlaku proti oděru, poškození při montáži a proti chemickým vlivům (provedeny testy na různé chemické látky). Překračuje požadavky Ruv4 a RC5 podle normy ČSN EN 10169-2, poskytuje vynikající stálost barev, lesku a odolnost proti korozi. Vlisovaná ochranná známka volby barvy Scintilla® je snadno rozpoznatelná a označuje pravost výrobku.

Certifikováno BBA (British Board of Agrément) na životnost přesahující 40 let.

COLORCOAT PRISMA®

Colorcoat Prisma® je povlak s tl. 40 – 65 μm = nejlepší kombinace ceny, estetiky a životnosti a je možné jej použít na všechny tenkostěnné profily pro opláštění budov. Nosný materiál Galvalloy® podle normy ČSN EN 10326:2015 (95 % Zn / 5 % Al) v kombinaci s duroplastovým povlakem nabízí vynikající možnosti protikorozní ochrany. Exkluzivní záruka Confidex® (dle barvy) až 30 – 40 let. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 je A1.

Nezávisle testováno na uvolňování těkavých organických sloučenin (VOC) podle EN ISO 16000-9 s výsledným hodnocením A+. Reverzní značka usnadňuje vysledování. Plně podporuje certifikace BREEAM a LEED. Povlaky Colorcoat Prisma a Colorcoat HPS200 Ultra dodáváme na širokém sortimentu tenkostěnných oplášťovacích profilů, tj. na fasádních lamelách, fasádních kazetách, sendvičových panelech, vlnitých profilech i trapézových profilech.

Výhoda užití prémiových povlaků Colorcoat Prisma a Colorcoat HPS200 Ultra spočívá v tom, že investor obdrží při navýšení ceny oplášťovacího materiálu o cca 10 %, kdy však hodnota oplášťovacích materiálů tvoří zpravidla řádově jen jednotky procent v hodnotě stavby, garanci na fasádu na 30 – 40 let oproti nejlevnějším běžně užívaným povlakům, kde je poskytována garance (bez nutnosti údržby) v rozsahu 5 – 10 let. Vztah užitné hodnoty a ceny produktů pro opláštění budov ošetřených povlaky Colorcoat Prisma a Colorcoat HPS200 Ultra je tak zcela jedinečný a pro každého investora výhodný.

Porovnání duroplastových povrchů dle vlastností:Pro poptávky a technické informace kontaktujte firmu Kovové profily, spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Délka Confidex© garance HPS200® ULTRA dle využití a oblastiDélka Confidex© garance PRISMA® dle využití a oblasti

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (130x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...
Výroba zinku v minulosti a dnes (108x)
Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storoč...
Žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a CE-značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090 (102x)
1. CE ZNAČENÍ A NORMA EN 1090 PRO ZHOTOVENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE CE značení je pro všechny stavební výrobky, na které se ...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice