KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Development    Na Karolině zahájili stavbu kancelářského objektu

Na Karolině zahájili stavbu kancelářského objektu

Publikováno: 20.12.2008
Rubrika: Development, Nová Karolina

I když byla dočasně stavba Nové Karoliny přerušena, byla v říjnu zahájena výstavba kancelářského objektu. I tady budou aktivně dodržovány a využívány přísné technologické postupy a zacházení s výkopovými materiály a podzemními vodami, jako je to již u probíhajících prací.

Na Karolině zahájili stavbu kancelářského objektu

Výkopy jámy obchodního a zábavního centra již dosáhly úrovně hladiny spodních vod a bylo zahájeno pažení stavební jámy. Po zapažení celého obvodu bude možné spodní vodu odčerpat a pokračovat dál ve výkopech na úroveň, kde je možné založit objekt. Na kvalitu čerpané vody i vytěžené zeminy dohlíží už od počátku stavby nezávislý konzultant, společnost G-Consult, která provádí kontrolní testy.

Nadále pokračují stavební práce na dalších objektech jako například dešťové kanalizaci, přeložkách sítí, staveništní komunikaci. Dalkia zahájila práce na výměníkové stanici, která bude budoucí objekty zásobovat teplem i chladem. V současné době je vybudována základová deska a svislé stěny. Od počátku je kladen důraz na promyšlenou a kontrolovanou logistiku nakládání se zeminami a vodami v této lokalitě a tento proces je řízen samostatným manuálem, schváleným příslušnými úřady a kontrolován stavebním managerem (společnost Cias) a specializovaným konzultantem (G-Consult).

V přicházejícím období dešťů a podzimních plískanic bude důsledně kontrolována čistota přilehlých komunikací, staveniště je v bezprostřední blízkosti ulice 28. října, hlavní dopravní tepny městem.

OBCHODNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRUM

Výkopové práce pokročily pod hranici spodní vody. 70 % pažení je hotovo a začalo se s čerpáním vody. V západní části jámy probíhá likvidace starých základů, materiál je drcen k dalšímu použití. Bylo rovněž zahájeno pažení jámy. V polovině září byly podepsány smlouvy se společností Passerinvest Group, na základě kterých byla počátkem října zahájena stavba kancelářského bloku u ulice 28. října. Do konce roku by měly být podepsány obdobné smlouvy ohledně bytového bloku na Galerijní třídě.

HISTORICKÉ BUDOVY V PROSTORU NOVÉ KAROLINY

Součástí I. etapy výstavby Nové Karoliny je rovněž rekonstrukce historických, památkově chráněných budov, které těsně přiléhají k jižnímu okraji dotčeného území. Rekonstrukce obou budov bude velmi náročnou akcí, a to jak z pohledu technického řešení, tak z hlediska financování. Situaci navíc komplikuje fakt, že každá z budov je ve vlastnictví jiného subjektu. Větší z budov Elektrocentrála je v majetku společnosti Multi Development, naopak budova Ústředny je v majetku Statutárního města Ostravy.

Ostravským zastupitelům byl předložen návrh na řešení způsobu zajištění rekonstrukce a následného využití historických budov v prostoru staveniště. Dohoda mezi statutárním městem Ostrava (SMO) a společností
Multi Development měla řešit právní formu užívání jak budovy Elektrocentrály, tak druhého objektu, který je v majetku SMO, budovy Ústředny. Pro oba tyto objekty je fi nancování předběžně zajištěno prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – magnet regionu (IPRM) a odhadovaná výše podpory ze zdrojů EU dosahuje výše cca 300 mil. Kč.

Zastupitelstvo města dříve souhlasilo se vznikem obecně prospěšné společnosti (o.p.s.), která měla rekonstrukci a následné využití obou budov řešit. Klíčovým faktem se nakonec stala skutečnost, že společnost Multi Development byla limitována způsobem fi nancování rekonstrukce a následného provozu historických budov. Tento fakt společně s nezkušeností obou stran při vedení takového typu společnosti za účelem získání prostředků z fondů EU na provedení rekonstrukce, vyústil v rozhodnutí pracovní skupiny o.p.s. nezaložit.

Obě strany nakonec problém vyřešily tak, že společnost Multi Development odprodá městu objekt Elektrocentrály za symbolickou cenu. Město potom vlastními silami provede rekonstrukci obou objektů. Ostrava tak sežene peníze z EU sama, Multi Development bude fungovat v roli sponzora a v průběhu rekonstrukce, která by měla začít v roce 2009, dořeší způsob provozu obou objektů. Zmiňovaná o.p.s. bude založena až po dokončení rekonstrukce obou budov a bude mít na starost jejich provoz.

DOPROVODNÉ STAVBY NA NOVÉ KAROLINĚ

K projektu výstavby na Nové Karolině, který je v režii soukromého developera, náleží rovněž několik staveb, které jsou v režii statutárního města Ostravy a k jehož vybudování se zavázalo v příslušných smlouvách se společností Multi Development. Financování těchto takzvaných Doprovodných staveb Karolina je opět z větší míry plánováno z IPRM Ostrava – magnet regionu. Tento programový dokument umožní statutárnímu městu Ostrava pokrýt většinu nákladů jak na samotnou realizaci, tak na přípravné práce. Doprovodné stavby jsou v zásadě rozděleny na dvě tématické oblasti – místní komunikace a tramvajové a trolejbusové tratě.

The site of Nová Karolina is still busy, even though only the introductory earth works can be noticed by the unprofessional sight. In September the construction of office building was commenced. Strict technological procedures shall also be actively followed and used here and the excavated material treatment and underground waters – the same as with the work under way. The process has also started resulting into the reconstruction of two historical buildings located on the site.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Jako první by měla stát budova administrativního centraAdministrativně-obchodní centrum bude branou do Nové Karoliny.Pohled z Nádražní ulicePohled z ulice 28. říjnaLetecký pohled do útrob administrativního centra a jádra nové městské čtvrti – vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (29x)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
VIDEO: Nová Karolina bude bez mostu, který navrhla architektka Jiříčná (26x)
Práce na Nové Karolině v centru Ostravy rychle pokračují. Vedení města ale oznámilo, že most od světoznámé architektky E...
Orchard Ostrava – první kancelářský projekt svého typu mimo území PrahyOrchard Ostrava – první kancelářský projekt svého typu mimo území Prahy (26x)
Projekt Orchard Ostrava, který tvoří komplex tří sedmipodlažních administrativních budov, nabízí celkem 36.000 m2 kancel...

NEJlépe hodnocené související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (5 b.)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
„Jediným možným řešením pro dodržení harmonogramu a znemožnění vzniku deformací od vztlaku spodní vody bylo budovu přitížit“„Jediným možným řešením pro dodržení harmonogramu a znemožnění vzniku deformací od vztlaku spodní vody bylo budovu přitížit“ (5 b.)
přibližuje problematiku výstavby Obchodně‑zábavního centra projektový manažer společnosti GEMO OLOMOUC spol. s r. o. Ing...
VIDEO: Virtuální prohlídka Nové Karolíny (3.8 b.)
Základní popis projektu Nová Karolína a virtuální prohlídka budoucí výstavby....

NEJdiskutovanější související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (3x)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...
„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“ (1x)
ujišťuje Ing. Libor Kilián, výrobní ředitel a jednatel společnosti OK mont-STM spol. s r. o....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice