KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2008    VIDEO: Virtuální prohlídka Nové Karolíny

VIDEO: Virtuální prohlídka Nové Karolíny

Publikováno: 1.8.2008, Aktualizováno: 17.6.2009 15:33
Rubrika: 2008, Nová Karolina, VIDEO

Základní popis projektu Nová Karolína a virtuální prohlídka budoucí výstavby.

Základní principy návrhu nové výstavby v lokalitě Karolina v Moravské Ostravě lze shrnout do následujících bodů.

Inspirace historickým kontextem

Cílem návrhu je rozšířit hranice dnešního historického centra města dále jižním směrem na území bývalé koksovny Karolina a to bez definování jasného předělu či hranice mezi novou a původní výstavbou. Snahou autorů návrhu je vytvořit novou městskou strukturu, která měřítkem objemu městských bloků, jednotlivých domů, proporcemi ulic a náměstí a samozřejmě způsobem jejich využití odpovídá historicky rostlé struktuře ostravského městského jádra. Všechny památkově chráněné objekty a ostatní architektonicky cenné stavby, které se nalézají na stávajícím území Karoliny nebo v jejím těsném sousedství, mají své de.nované místo v nově navržené urbanistické struktuře. Jasná čitelnost nově navržených urbanistických prvků - ulice, náměstí, dominanty, volného parkově upraveného prostoru - jejich vzájemný vztah, souhra, návaznost a komplexnost řešení - to je ve zkratce hlavní cíl návrhu.

Město pro pěší

Existující pěší trasy směrem od historického středu města - Masarykova náměstí - a trasy nově uvažované směrem na západ od Místecké ulice a na jih směrem k národní kulturní památce Dolní Vítkovice jsou propojeny systémem pěších bulvárů a náměstí do jednoho funkčního celku. Jádro nové výstavby na území Karoliny vytváří město pro pěší, uživatelsky komfortní, bez kolizního křížení s automobilovou dopravou. Celé území Karoliny je obslouženo nově plánovanými zastávkami městské hromadné dopravy. Je snadno přístupné návštěvníkům Ostravy a všem těm, kteří nežijí přímo v jeho centru. Pěší lávka vysunutá západním směrem nad ulicí Místeckou zajišťuje bezkolizní pěší spojení území s komunikačním uzlem nádraží Ostrava-střed a ÚAN.

Synergie lidských aktivit

Nová výstavba na území Karoliny je navržena takovým způsobem, aby zde docházelo ke vzájemnému prolínání různých aktivit a činností charakteristických pro městské centrum. Synergický efekt smíšené zástavby bude pro každou denní a noční dobu, každé roční období, bez ohledu na nepřízeň počasí, pomáhat zvyšovat atraktivitu území pro co nejširší spektrum jeho uživatelů. Pro obyvatele a návštěvníky Ostravy, kteří hledají v městském centru práci nebo zábavu -, a zároveň i pro samotné obyvatele této části městského centra. Různé formy obchodu, vysoký podíl bydlení, služby a administrativa, kulturně vzdělávací instituce, oddechové, sportovní a zábavní aktivity - všechny tyto uvažované druhy staveb zajistí území jeho přitažlivost, přinesou do něj různorodost a přirozený městský život. Návrh nové výstavby vytváří městské prostory se schopností´dále se v čase rozvíjet a.exibilně reagovat na změněné nebo nově vzniklé potřeby města.

Město jako kompozice ulic a náměstí

Urbanistická kompozice nachází svoje ohnisko v historických budovách "dvojhalí" a sousedící budově bývalých dílen rekonstruovaných jako kulturně vzdělávací centrum. Středem kompozice je přilehlé náměstí, které je de.nováno na průsečíku hlavních pěších tras. Náměstí je univerzálním místem náhodných setkání běžného všedního dne i místem pro slavnostní kulturní a společenské akce. Jeho význam je záměrně zdůrazněn rozměrem a prostorností. Náměstí protíná pěší bulvár, který spojuje území nové Karoliny s historickým centrem Ostravy a je veden dále až k historickým areálem Dolních Vítkovic, čímž symbolicky spojuje historické podoby ostravské aglomerace. Silueta jeho vzdálených vertikál bude v druhém plánu pohledově uzavírat celou jižní stranu centrálního náměstí nové Karoliny. Druhá pěší trasa je pohledovým propojením z ulice 28. října na fasády historického "dvojhalí". Tento bulvár není jen požadovaným průhledem, ale vytváří i myšlenkovou osu "náměstí - Dům umění". Bulvár je koncipován jako galerijní expozice na ulici. Uvozují ho velké sochařské skulptury, umělecké artefakty a je i místem pro živý umělecký akcent - hudbu, performance apod. Druhý významný prostor, menší náměstí inspirované rozměry historického Jiráskova náměstí , je distribučním bodem území ze směru od historické centra. Náměstí má svůj předobraz v italské piazzetě s atmosférou venkovních kaváren a důvěrných setkání. Dominuje mu budova s kulturním obsahem - např. hudební síň, slavnostní sál, kaple nebo galerie. Z náměstí jsou umožněny průhledy pěším bulvárem na centrální náměstí, v druhém plánu na "dvojhalí" a je zakončeno pohledem na panorama areálu Dolních Vítkovic. Druhou hlavní pěší trasou je cesta ke komunikačnímu uzlu nádraží Ostravastřed, ÚAN. Tento peší bulvár má obchodní charakter, prochází komplexem obchodního, administrativního a zábavního centra a pozvolna stoupá ke komunikačnímu uzlu, jenž je zosobněn věžovitými pylony mostu propojujícího všechny zamýšlené druhy hromadné dopravy. Cílem návrhu je vytvořit různorodé městské prostory charakteristické svými proporcemi a atmosférou. V odstupu od věží historického centra je umístěna vertikální dominanta nově navržené výstavby. Výšková polyfunkční budova je protiváhou horizontální polohy ulice 28. října a přemostění přes "frýdlantskou" dráhu.

Sémantika architektonických akcentů

Architektonickými dominantami které usnadňují orientaci v uliční síti nové výstavby se v území nové Karoliny stane konstrukce pěšího mostu nad "frýdlantskou" dráhou, dům - skulptura uprostřed Popis urbanistického konceptu náměstí na křižovatce hlavních pěších ulic. V místě vstupu na území - ulice 28.října - mostem přes "frýdlantskou" dráhu, v určitém odstupu od věží historického centra, se nachází dominanta nově navržené výstavby - výšková polyfunkční budova. Výšková budova označuje vstup do území - začátek pěší třídy končící průhledem k fasádám historického "dvojhalí" v ose centrálního náměstí nové výstavby. Všechny tyto výtvarně akcentované objekty budou vnímány jako unikátní charakteristické artefakty nesoucí v sobě odkazy na historický vývoj každého evropského města - most, věž, kaple, to budou nezaměnitelné znaky nové Karoliny.

Přírodní element ve městě

V neposlední řadě byla při vzniku návrhu zvažována otázka poměru zastavěných a nezastavěných ploch pojednaných jako městské park sloužící pro krátkodobý a střednědobý oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků centra. Na prahu tohoto parku je umístěn pás budov pro bydlení chápané jako rozvolněná zástavba v parkové zeleni. Zeleň, vodu, ostatní přírodní prvky v koexistenci s uměleckými díly nenalézáme pouze v parcích ale prolínají dle uceleném konceptu všemi ulicemi a náměstími nové Karoliny. Jednotlivé výše uvedené urbanistické principy byly v návrhu autory dále dopracovány ve větším detailu tak, aby výsledkem byly životaschopná městská struktura charakteristická svým měřítkem, zajímavá svojí kompozicí navazujících městských prostor, umožňující maximální flexibilitou funkcí a aktivit, které je schopna pojmout.

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Zdroj: www.nova-karolina.cz

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Lávky pro pěší na stavbě FORUM Nová KarolinaLávky pro pěší na stavbě FORUM Nová Karolina (34x)
Ještě před tím, než si přiblížíme prvky opláštění a fasád nacházejících se v nové budově FORUM na Nové Karolině, podívej...
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (32x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Forum Nová Karolina – opláštění a fasádyForum Nová Karolina – opláštění a fasády (32x)
Novostavba budovy Forum Nová Karolina již několik dní od svého otevření funguje na plné obrátky. Náš seriál o její výsta...

NEJlépe hodnocené související články

VIDEO: Po dražbě nastal hon na posledního strojaře (5 b.)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zveřejnila na svých sociálních sítích v rámci kampaně Poslední stroja...
Stotunový jeřáb dorazil ze Sviadnova do Abú Dabí za 30 dní (5 b.)
Největší kompletní jeřáb vyrobený ve sviadnovském Huismanu v celé jeho 20leté historii převážela společnost DAN-CZECH SP...
O zpřísněných podmínkách výroby ocelových stožárů přenosových soustav s Mariánem Bartošem (5 b.)
Marián Bartoš, ze společnosti SAG Elektrovod, se stal dalším hostem Amper Fóra - živého vysílání  z mezinárodního veletr...

NEJdiskutovanější související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (3x)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“ (1x)
ujišťuje Ing. Libor Kilián, výrobní ředitel a jednatel společnosti OK mont-STM spol. s r. o....
Forum Nová Karolina – opláštění a fasádyForum Nová Karolina – opláštění a fasády (1x)
Novostavba budovy Forum Nová Karolina již několik dní od svého otevření funguje na plné obrátky. Náš seriál o její výsta...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice