KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Dům připomíná letícího racka

Dům připomíná letícího racka

Publikováno: 7.9.2006, Aktualizováno: 22.2.2010 00:13
Rubrika: Materiály

Možná vás zaskočil titulek, kde stojí rodinný dům. V časopise Konstrukce se těmito objekty běžně nezabýváme, ale stavba sama je tak ojedinělá a unikátní, že jsme se ji rozhodli zařadit. Jde o návrh rodinného domu v Boršově nad Vltavou, připomínající racka s roztaženými perutěmi ve svahu nad řekou, jehož návrh pochází z dílny architektonického Ateliéru 8000.

Dům je zasazen do svažitého terénu. Vzhledem ke značnému sklonu svahu je částečně zapuštěn do terénu. Nosná konstrukce je kombinací monolitických železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí. Nosné dřevěné konstrukce jsou navrženy jako lepené vazníky. Obvodové stěny jsou řešené jako sendvič, jehož vnější povrchovou úpravu tvoří stříkaný beton s vloženými dřevěnými lištami. Střecha je navržená jako jednoplášťová, nevětraná. Hlavní krytina je z hydroizolační fólie, pohledová krytina je tvořena dřevěným pobitím.


Nosné dřevěné konstrukce jsou navrženy jako lepené vazníky

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispozičně je objekt rozdělen hlavní kónickou chodbou dělící objekt na část aktivní, tj. obývací pokoj a kuchyni s jídelnou. Ty jsou spojeny do jednoho funkčního celku a část odpočinkovou, jež je tvořena ložnicí s koupelnou. Prostory jsou doplněny zázemím (předsíň, šatna a WC).

Obytné patro má terasu s vyhlídkovým molem a lavičkou, ze kterého vedou schody na zahradu. Suterén je přístupný z předsíně po schodišti. V něm je umístěno technické a technologické zázemí domu, sklep, sauna a prostor, který bude užíván jako fitness a odpočinková místnost pro saunu. Ze sklepa je možné vyjít na terén a z prostoru fitness lze vstoupit na terasu.

ZÁKLADY
Vzhledem k nízké stabilitě svahu celého území, inženýrsko-geologickým poměrům místa stavby a charakteru stavby je navrženo založení na železobetonovém monolitickém roštu, podepřeném vrtanými pilotami vetknutými do nosného podloží. Rošt je navržen pod hlavním objektem a přilehlými železobetonovými sloupy, dále pak pod dřevěnými sloupy a masivním blokem pro připojení táhla. Podpory na konci mola jsou založeny na samostatném základu, rovněž podporovaném pilotami.

Garáž je oddilatována od hlavního objektu a založena samostatně na příčných prazích, též podporovaných pilotami. Opěrná stěna navazující na garáž je od ní oddilatována a založena plošně.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Svislé nosné konstrukce 1. PP hlavního objektu jsou železobetonové, monolitické, tloušťky 200 mm z vodostavebného betonu B25 vyztuženého profily 10 505-R a kari sítěmi. Dvě stěny pravého traktu projektanti navrhli vertikálně šikmé. Ze střední stěny směrem k terase vybíhá mohutná železobetonová konzola, tepelně oddilatovaná nerezovými kotvami. Vnitřní stěny by měly být železobetonové monolitické nebo zděné z lehčených bloků Liapor M 240. Svislé a šikmé sloupy ve tvaru kříže a masivní blok pro připojení táhla jsou rovněž železobetonové monolitické.

Šikmé sloupy podpírající střešní vazníky, terasu a molo jsou navrženy dřevěné. Vnitřní monolitická střední stěna, stejně jako monolitické stěny v suterénu, je pojata jako pohledová. Tepelná izolace pod úrovní terénu je chráněna delta-fólií. Nad úrovní terénu je na tepelnou izolaci nastříkána betonová směs mezi dilatační a pohledové laťování. Nástřik je proveden na ocelovou armovací síť s pletivem, která je kotvena skrz tepelnou izolaci do nosných stěn nerezovými kotvami.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
U hlavního objektu je základový rošt kvůli hydroizolaci provázán se základovými deskami oky uprostřed jednotlivých trámů roštu. Deska je tloušťky 150 mm, z monolitického vodostavebného železobetonu třídy B25 vyztuženého kari sítěmi a profily 10 505-R. Stropní konstrukce nad 1. PP je tvořena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 200 mm z betonu třídy B25. Schodiště mezi podlažími, na terasu a lomená deska v koupelně jsou rovněž monolitické. Stropní konstrukce nad podkrovím je jen lehká dřevěná jako součást konstrukce zastřešení.

Konstrukce terasy a mola bude dřevěná, z masivních profilů, případně z lepených dřevěných profilů. Spojována by měla být klasicky tesařsky, hmoždinkami Bulldog nebo spojovacími deskami z plechů. Veškeré dřevěné konstrukce budou ochráněny bezbarvou hloubkovou impregnací proti působení atmosférických vlivů.

ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU
Hlavní nosné prvky zastřešení tvoří lepené dřevěné vazníky ve tvaru křídla stejné geometrie a tři lepené pozednice. Střední pozednice je v interiéru nahrazena monolitickou železobetonovou stěnou. Pozednice budou kladeny na vnitřní a obvodové stěny a na šikmé dřevěné sloupy. Na tyto pozednice budou osazeny lepené vazníky ve tvaru křídla. Ostatní prvky zastřešení (vaznice, stropnice a zavětrování) jsou z dřevěných hranolů. Konstrukce krovu bude ztužena paždíky kolmými na lepené vazníky. Osová vzdálenost paždíků bude 800 mm. Na ně budou zespoda přikotveny ocelové spony nosného roštu dřevěného podhledu. Shora budou na paždíky přichyceny ocelové spony pobití střechy. Dřevěná konstrukce krovu bude v celém rozsahu opatřena ochranným nástřikem proti biotickým škůdcům.

Konstrukčně je střecha jednoplášťová, bez větrané mezery. Jako tepelná izolace bude použit 2 × 80 mm Rockwool Durock. Tepelná izolace je položena na dřevěný podhled, který je kotven k dřevěnému roštu mezi vazníky. Mezi podhled a tepelnou izolaci je vložena parozábrana. Nad tepelnou izolaci je položena hydroizolační fólie. Nad hydroizolací jsou dřevěné pásnice, do kterých budou vruty kotveny prkna pobití střechy. Pásnice jsou navrženy tak, aby při kotvení prkenného pobití střechy nebyla porušena hydroizolace. Dřevěné pobití střechy bude opatřeno bezbarvou hloubkovou impregnací proti působení negativních atmosférických vlivů.

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst v čísle 4/2006 časopisu KONSTRUKCE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (97x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (66x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (54x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice