KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Prolamované nosníky s kruhovými otvory

Prolamované nosníky s kruhovými otvory

Publikováno: 13.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:28
Rubrika: Projektování, Materiály

Použitím takzvaných prolamovaných nosníků a překlenutím delších rozpětí lze docílit snížení počtu sloupů, zvýšení tuhosti a únosnosti bez navýšení hmotnosti prvků. Kruhové otvory umožňují průchod všech technologických rozvodů stěnou nosníků. Navíc lehkost, transparentnost i celková estetika jsou vítány většinou architektů.

Společnost PROFILARBED provedla optimalizaci návrhu a konstrukčních zásad a pojmenovala tento typ nosníku „ACB profil“ (ARCELOR Cellular Beams). Proces optimalizace zahrnoval nejen několik sérií testů a numerických analýz, ale také tvorbu samostatného návrhového softwaru „ACB“. Vývoj software provedený ve spolupráci s CTICM (Centre technique Industriel de la Construction Métallique) byl nezbytný pro možnost dimenzování prvků širokou projektantskou veřejností.

VÝROBA
Prolamované nosníky ACB jsou produkty s pravidelně rozloženými ruhovými otvory ve stojině, vyrobené z běžných válcovaných profilů vypálením dvojího řezu stojinou a následným zavařením posunutých částí k sobě.

TESTOVÁNÍ
Cílem 5ti testů v reálné velikosti byla analýza:

  • různých poměrů geometrie průřezu (průměr otvoru, šířka stěny mezi otvory, výšky nosníku),
  • kombinace mechanických parametrů (různé jakosti ocelí s důrazem na S 460),
  • použití hybridních spřaženců, kde horní pás byl z profilů IPE v jakosti S 235 a dolní pak z HE profilu jakosti S 460.

Výsledky umožnily kalibraci modelu konečných prvků, použitého pro numerickou simulaci chování daných nosníků.

NUMERICKÁ SIMULACE METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ
Pro modelování chování úplného spektra možných prolamovaných nosníků byl použit software ANSYS 5.7. S jeho pomocí byla rovněž provedena parametrická studie. Výsledky chování modelů byly porovnány se skutečností prokázanou testy v reální velikosti. Shoda výsledků byla přesvědčivá.

ACB SOFTWARE
Výsledný návrhový dimenzační software je k dispozici zdarma ke stažení na www.oceloveprofily.cz nebo přímo z domovské stránky www.alc.arcelor.com. Testování a modelace probíhaly více než deset měsíců a prokázaly následující výsledky.

Pro čistou ocelovou variantu:

  • byla stanovena optimální kriteria pro geometrické poměry mezi průměrem otvoru a šířkou zbylé stojiny, byla potvrzena maximálních napětí po obvodu otvoru i stabilita oslabené stěny nosníku,
  • starší metody výpočtu chování prolamovaných nosníků nezohledňovaly dostatečně vliv jakosti oceli,
  • velké zlepšení v přesnosti výpočtu bylo dosaženo zejména u hybridních prvků, kde je nově započítáván i vliv zesíleného dolního pásu.

Pro spřažené prvky:

  • byl zdokonalen výpočet průhybů spřažených nosníků,
  • spolupůsobení betonové desky napomáhá ke zvýšené stabilitě oslabené stěny průřezu. V extrémních případech hybridních nosníků přínáší stupeň bezpečnosti až 500%.

Výsledky zkoušek potvrdily přesnost nové numerické simulace a přinesly očekávané výsledky. Nedostatky starších metod návrhu prolamovaných nosníků s kruhovými otvory byly nalezeny, analyzovány a opraveny tak, aby výpočet lépe odpovídal skutečnému chování konstrukce. Zpřesnění bylo dosaženo zejména u návrhu spřažených nosníků.

Celý článek včetně nákresů a fotografií si můžete přečíst v říjnovém čísle 5/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (254x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (70x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatíženíSpřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení (69x)
Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností než konstrukce vyrobené z betonu, je zde však problém s jejich stabi...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice