KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný

Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný

Publikováno: 2.11.2008, Aktualizováno: 12.12.2008 16:17
Rubrika: Materiály

Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi je v současnosti na vysoké úrovni. UPE profil býval pro odbornou veřejnost mnohdy problematický, jelikož se v historii vyskytovalo několik verzí UPE profilů a jejich různých náhražek.

Podle průzkumu trhu jsou v současnosti dostupné pouze dvě ucelené řady U profilů (od malých po velké). Jsou to stará klasická U (někdy také značená UPN i když některé rozměry nad 300 mm nejsou vždy dostupné) a řada UPE podle DIN 1026-2 z roku 2002 (až do výšky 400 mm). A zde je zašifrována velmi důležitá informace – UPE podle DIN normy! Ano, právě UPE DIN 1026-2 je tím lehčeným UPE profilem, který je na trhu dostupný jak ze skladů, tak je pravidelně vyráběn válcovnami. A právě přednosti profilu UPE podle DIN vedou k jeho častému využívání.

V této souvislosti si dovolíme upozornit na skutečnost, že UPE ve starších tabulkách vedený podle normy ČSN a současné UPE podle DIN nejsou stejné. UPE DIN profil má větší únosnost! Dalším neméně podstatným rozdílem je fakt, že profil UPE podle ČSN je podle našich průzkumů v praxi téměř nedostupný, naproti tomu je UPE podle DIN1026 průběžně skladem ve všech rozměrech a dokonce v několika jakostech ocelí.

 
Graf 1 – Porovnání únosnosti U/ UPE DIN 1026 v ohybu osa Y-Y
 
Jaké jsou tedy výhody při použití UPE DIN1026:2002 v porovnání s klasickým UPN, co přináší? Využitím UPE DIN 1026 se šetří finance a to z několika důvodů:
  • podstatné odlehčení konstrukce oproti klasickému UPN díky lepšímu poměru únosnost/hmotnost,
  • běžná úspora cca 10–35 % hmotnosti podle typu namáhání a rozměru profilu,
  • zjednodušení detailů, zejména šroubových přípojů k pásnicím, díky rovnoběžnosti pásnic,
  • odpadá použití klínové podložky,
  • kompletní sortiment rozměrů do výšky 400 mm, výborná kombinace s IPE profi ly díky shodě výšek vyráběných rozměrů,
  • k dispozici je např. UPE 270 odpovídající výškou IPE 270,
  • UPE v jakosti S275 může nahradit UPN stejného rozměru bez nutnosti složitých přepočtů,
  • porovnání únosnosti pro jednotlivé typy namáhání jsou uvedeny v tabulce.
Kdy se rozhodnout pro použití UPE DIN 1026-2?
Pokud je zájem na zlevnění konstrukce, pak prakticky vždy. Podle názoru odborníků praktiků, není důvod proč používat zastaralá UPN. UPE DIN 1026 je více než plně nahrazují.

Maximálních úspor lze dosáhnout při použití UPE DIN již v návrhu konstrukce. Zde se uplatní v plné výši kvalita produktu ve smyslu poměru únosnost/hmotnost. Při návrhu UPE ve fázi projektu je možné uspořit 20–35 % hmotnosti oproti klasickým UPN, viz graf 1 (pro namáhání v ohybu přes měkkou osu i více!).

 
Lze provést záměnu klasického UPN za UPE při realizaci?
V zásadě ano. K tomuto účelu slouží nabídka ucelené řady profilů UPE DIN v jakosti S 275. Ta umožňuje, jak je uvedeno v tabulce, záměnu UPE za UPN stejného rozměru. Z tabulky je zřejmé, že až na malé výjimky je únosnost UPE nad 100 % v porovnání s UPN. Úspora je zde cca 10 %, což rozhodně stojí za to. Příprava dílenské dokumentace musí v takovém případě pracovat se skutečnými rozměry UPE, které se nepatrně liší od rozměrů obdobného UPN (širší a tenčí příruby, tenčí stojina, příruba není šikmá), což se odrazí i ve výpočtu únosnosti šroubů při otlačení.

Propočty ukazují, že zatímco u příruby lze počet šroubů navržených pro UPN/235 u UPE/275 zachovat, u stojiny je při záměně nutné počet šroubů zkontrolovat. Malé snížení únosnosti šroubu na otlačení ve stojině UPE ale v žádném případě nemůže představovat závažný problém.

Naše společnost se rozhodla zpřístupnit výrobcům konstrukcí výhody UPE profilů, pomoci rozplést otazníky nad druhy a dostupností UPE, které v minulosti panovaly. Jsme připraveni jak zodpovědět otázky technického charakteru k problematice UPE, tak nabídnout komplexní dodávky UPE profilů. K tomu nám slouží skladová zásoba v jakostech S 235 a S 355. Jakost S 275, kterou také skladujeme, je vhodná zejména pro okamžitou úsporu – tedy jednoduchou náhradu za naprojektované starší UPN.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (97x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (96x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Kolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcíchKolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcích (71x)
Řešením zastřešení velkých rozponů z materiálů na bázi dřeva jsou lepené příhradové nebo obloukové konstrukce. Limitujíc...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice