KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Celková sanace železobetonového trámového mostu

Celková sanace železobetonového trámového mostu

Publikováno: 14.8.2014
Rubrika: Povrchová ochrana

V roce 2013 provedla firma PORR a. s. – Morava celkovou sanaci železobetonového trámového mostu v Hnojníku. Most převádí komunikaci přes místní říčku Stonávku. Nosná konstrukce je tvořena dvěma krajními monolitickými trámy, které jsou ztuženy příčníky, a vše je zmonolitněno železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je uložena na masivních betonových opěrách. V rámci sanace došlo k celkové opravě mostu a to v různém rozsahu. Vedle klasických sanačních prací, došlo i k použití speciálních sanačních postupů.

PODKLAD
V prvním kroku došlo k očištění konstrukce a ověření jejích fyzikálně‑mechanických vlastností. Následně bylo nutné vyspravit trhliny ve stávajících konstrukcích. Toho bylo dosaženo pomocí nesmrštivé malty SUPERFIX THf, která je pro podobné aplikace vhodná.

Následně bylo přistoupeno k sanaci jednotlivých částí.

SANACE OPĚR
Konstrukce opěr a zejména konstrukce úložných prahů bylo nutné sanovat obzvlášť pečlivě. Degradace betonu, způsobená zejména působením okolního prostředí, ve kterém se most nachází a zatékáním do mostní konstrukce a na konstrukce úložných prahů, byla poměrně značná. Proto bylo nutné, vzhledem k degradaci úložných prahů, použít k sanaci epoxidového adhezního můstku. V případech, kdy podklad nesplňuje parametry pro běžnou sanaci, nebo v případech, kdy lze předpokládat vyšší riziko namáhání konstrukce je epoxidový adhezní můstek vhodnou alternativou. Můstek sestává z epoxidové pryskyřice (BETOLIT EP 0-1 DC W) a do ní nafoukaného sušeného křemičitého písku. Tím je vytvořen povrch, který zajistí dostatečnou přídržnost reprofilační malty k podkladu, ale současně je zpevněn i podklad samotný. Je tím umožněno zachovat části konstrukce, které by jinak bylo nutné bourat a zcela nahradit. Samotné obnovení krycí vrstvy betonu a reprofilace konstrukce opěr bylo provedeno materiálem MONOCRETE MONOMIX TH v místech s potřebou hrubé reprofilace a tenčí vrstvy byly zajištěny PC maltou MONOCRETE PPE TH.

SANACE NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce byla opravena klasickými sanačními postupy. Nejprve byla ošetřena výztuž a byl předpřipraven podklad. Toho bylo dosaženo pomocí dvousložkového polymercementového adhezního můstku DENSOCRETE 111. Reprofilace železobetonu byla provedena maltou MONOCRETE PPE TH v zrnitostech dle tloušťky opravované vrstvy.

SEKUNDÁRNÍ OCHRANA
Povrch konstrukce byl sjednocen nátěrovým systémem BETOSIL W, kterým bylo dosaženo požadovaného vzhledu a současně byla konstrukci propůjčena větší odolnost vůči prostupu agresivních médií do krycí vrstvy betonu a potažmo k výztuži.

ZÁVĚR
Mostní konstrukce jsou stavby, které jsou vystaveny náročným podmínkám, které je poškozují a mají významný vliv na jejich životnost. V současné době se stále více železobetonových mostních konstrukcí blíží k polovině své životnosti a jejich stav je nutné důsledněji kontrolovat a zajistit jejich údržbu, nebo sanaci. Na mostní stavby, by mělo být pamatováno právě v průběhu jejich životnosti, protože jejich význam nám dochází obvykle až v okamžiku, kdy jsou zcela odstaveny v důsledku celkových rekonstrukcí a ztěžují dopravní dostupnost v daném místě.

Overall Redevelopment of the Reinforced Concrete Beam Bridge
In 2013, the company PORR a. s. – Morava performed overall redevelopment of a reinforced concrete beam bridge in Hnojník. The Bridge carries a road over the Stonávka River. Its bearing structure comprises of two end monolithic beams reinforced by transverse beams and all is monolithized by a reinforced concrete plate. The bearing structure is laid on massive concrete abutments. Overall reconstruction was performed within redevelopment in various extents. Apart from standard redevelopment works, special redevelopment procedures were used.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Předmětná konstrukce – krajní parapetní trámSanace do epoxidového můstku – sanační malta Monocrete PPE TH fSanovaný bok konstrukceSanovaný bok konstrukceSanovaný spodní líc konstrukceSanovaný spodní líc konstrukceNátěr betonové konstrukce Betosil W ral 7032

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (126x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (113x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (81x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice