KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Administrativní budovy Mechanica Waltrovka

Administrativní budovy Mechanica Waltrovka

Publikováno: 20.3.2018
Rubrika: Opláštění a fasády, Architektura, Projektování

Výstavbou komplexu budov s názvem Mechanica pokračuje rozsáhlý development na území Waltrovky, pod taktovkou společnosti Penta. Mechanica tak naváže na první administrativní budovu Aviatica, která byla dokončena v létě 2015, a dnes je již sídlem mnoha úspěšných firem. Mechanica představuje část projektu, která bude situována nejblíže stanici metra B Jinonice, s jejímž vestibulem ji propojí nová lávka pro pěší. Občanská vybavenost v podobě obchodů, restaurací a ostatních služeb vznikne na přilehlém centrálním náměstí. Penta plánuje v této lokalitě investovat celkem přes 5 miliard korun s ambicí vytvořit nové příjemné městské prostředí pro práci, bydlení, nákupy a volný čas.

HISTORIE

Areál Waltrovka se nachází v místech bývalé továrny Walter Motors, založené Josefem Walterem v roce 1911. V roce 2005 koupila areál Waltrovky developerská firma RedGroup s plánem výstavby kancelářského komplexu a rezidenční čtvrti. V roce 2008 byla část výrobní část společnosti Walter Engines odkoupena americkou firmou General Electric. V areálu došlo k demolici několika budov a rekonstrukci historické budovy M3 pro kancelářské účely. K uskutečnění dalších developerských plánu však již nedošlo a v září 2012 celý areál bývalé Waltrovky odkoupila společnost Penta Investments s cílem revitalizovat toto rozlehlé území a vytvořit novou městskou čtvrť v této dynamicky se rozvíjející části Prahy.

DEVELOPER

Developerem projektu Mechanica je česko-slovenská investiční skupina Penta Investments založená skupinou partnerů v roce 1994, která působí v realitním developmentu a v private equity. V oblasti nemovitostí začala Penta investovat v roce 2005 a v současnosti realizuje projekty v Česku, na Slovensku a v Polsku. V Praze byla v roce 2013 úspěšně dokončena administrativní budova Florentinum a v roce 2015 budova Aviatica, které obě získaly mnoho ocenění nejen z řad odborníků, ale i samotnými nájemci. V příštích letech se plánují další investice v oblasti nemovitostí, kterými chce Penta navázat na doposud úspěšně realizované projekty s ambicí stát se lídrem v oboru kvalitní kancelářské a rezidenční výstavby.

PROJEKT

Mechanica představuje komplex tří administrativních budov Mechanica 1, Mechanica 2 a rekonstruované budovy Walter (dohromady 33 500 m2 kancelářských a obchodních ploch). Jak Walter, památkově chráněná budova původní továrny, tak dva další objekty svoji podobou navazují na původní průmyslovou architekturu. Výstavba dvou nových budov a totální rekonstrukce Waltera začala v květnu 2016, první nájemníky komplex přivítal na podzim roku 2017. Budovy 1 a 2 usilují o certifikaci trvalé udržitelnosti a energetické úspornosti LEED. Náměstí a budova 1 dosáhla nejvyššího stupně LEED PLATINUM, budova 2 závěrečnou fází certifikace právě prochází.

Budova Mechanica 1 je zcela pronajatá jedinému nájemci Johnson & Johnson. V budově Walter sídlí Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a Canadian Medical, v přízemí se potom nachází lékárna a je zde zamýšlena příprava restaurace. Mechanica 2 je prozatím pronajatá jen z části. Je tu již plně fungující prodejna Billa v přízemí a probíhá výstavba menších nájemních jednotek.

Na rozdíl od dynamických tvarů sousední Aviatiky (psali jsme v Konstrukce 5/2015) zachovává moderní Mechanica industriální vzhled původních budov továrny. Ten jen podtrhuje památkově chráněná budova Walter. Administrativní komplex má v rámci nově vyrůstající čtvrti ideální polohu. S vestibulem metra Jinonice je propojen lávkou, přímo u něj začíná liniový park, který ho odděluje od rezidenční zóny.

ZÁKLADNÍ DATA
Investor Mechanika s.r.o.
Hlavní architekt projektu ATELIER Krátký
Generální projektant OBERMEYER HELIKA a.s.
Construction management K4 a.s.

MECHANICA 1, 2

Budovy jsou navrženy maximálně efektivně tak, aby bylo možné připravit pro každého individuálního nájemce prostory přesně podle jeho požadavků, ať už ve formě otevřených kanceláří nebo naopak v podobě samostatných oddělených kanceláří.

Veškeré prostory lze uspořádat dle požadavků klientů a maximálně se přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce. Půdorys typického patra je velice efektivní s možností dělení prostor na menší jednotky a umožňuje realizovat poslední trendy v oblasti uspořádání kanceláří a požadavků na integraci mimopracovních a relaxačních zón. Projekt nabízí nejvyšší možný standard daný typem použitých materiálů, kvalitou zpracování veškerých interiérových prvků a využitím nejefektivnějších technologií s dopadem na úspornost a ekologičnost provozu.

Dostatek parkovacích míst a zázemí pro cyklisty je samozřejmostí, stejně tak jako archivní a skladové prostory, které efektivně doplňují kanceláře.

 • Nejmenší kancelářská jednotka od 250 m2.
 • Efektivní kancelářský modul 1,35 m2 – nejmenší kancelář o velikosti 2,70 m × 5,40 m.
 • Hlavní vstup s reprezentativní recepcí.
 • Kartový vstupní systém s turnikety.
 • Vysokorychlostní výtahy, samostatné výtahy z garáží,
 • nákladní výtahy.
 • Snížené podhledy s integrovaným LED osvětlením.
 • Světlá výška stropů 3 m.
 • Sprinklerový systém hašení.
 • Centrální ventilační systém s přívodem čerstvého vzduchu 36 m3/hod/pracovní místo.
 • Chladící trámy integrované v podhledech.
 • Zdvojené podlahy s podlahovými krabicemi.
 • Vytápění nadpodlahovými konvektory.
 • Otevíratelná okna pro každou kancelář.
 • Možnost záložního dieselového zdroje s dostatečnou kapacitou pro nájemce.
 • Datová připojení několika operátorů.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Construction management je systém řízení stavebních projektů spočívající v rozdělení stavby mezi více dodavatelů. Jejich výběr, koordinaci a kontrolu má přitom na starost tým construction managera, který tuto službu zajišťuje přesně podle potřeb investora. Tato forma managementu se uplatňuje tam, kde jsou projekty realizovány bez účasti generálního dodavatele. Zkušenosti zahraničních stavebních společností ukazují, že jde o velmi flexibilní způsob řízení staveb. Vede k rychlejšímu přenosu požadavků v průběhu projektu od investora a architekta až k samotnému zhotoviteli stavebního díla, a to bez použití prostředníka v podobě generálního dodavatele. V případě realizace stavebního projektu systémem construction managementu je navíc investor v přímém smluvním vztahu s dodavateli jednotlivých částí stavby.

Úspora času i financí

Využitím systému construction managementu se zásadně zjednodušuje a zrychluje celý proces výstavby. V ní totiž běžně dochází k řadě původně nepředvídatelných změn, na které je třeba reagovat. Investor má v systému construction managementu zároveň účinný nástroj, jak mít kontrolu nad veškerými investičními náklady i dodržováním termínů. „K časové úspoře dochází již ve fázi přípravy stavby. Řízení formou construction managementu například umožňuje zahájit stavbu už ve chvíli, kdy ještě není dokončena projektová dokumentace,“ vysvětluje zástupce ředitele Divize projektového řízení Jan Hršel ze společnosti K4, která tento systém řízení uplatnila mimo jiné při realizaci brněnského Technologického parku. „Tým K4 pracoval také na další části projektu Waltrovka pro společnost Penta Investments a sice na rezidenční části Waltrovka REZI (Rezidence Waltrovka). Také tuto část projektu řídíme systémem Construction management. S našimi službami je klient spokojen, proto jsme nebyli překvapeni, že jsme byli osloveni i na projekt Mechanica,“ dále doplňuje Jan Hršel.

Společnost K4 a. s. zajišťuje pro investora, společnost Penta Investments s. r. o., řízení výstavby systémem Construction management a dále služby technického dozoru stavebníka, cost control, dokument control a koordinátora BOZP.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba představuje dvě pronajímatelné kancelářské budovy, doplněné retailem a službami. Podzemní parkingy s rampou do nově budované ulice „Propojení Klikatá“ jsou dvoupodlažní. Je navržena jako železobetonový skelet s lehkým obvodovým pláštěm.

Objekty 1, 2 jsou sedmipodlažní hmoty (s ustupujícím sedmým podlažím) se dvěma komunikačními jádry a jedním vstupem. V pravidelném rastru jsou opláštěny keramickými tvarovkami nebo bondovými deskami s okenními otvory. Vlastní návrh fasády vychází z industriální minulosti území, rastrace průčelí do velkých formátů evokuje tovární haly. Otvíravá okna s hliníkovými rámy a izolačními dvojskly jsou vsazena přímo do železobetonové konstrukce.

Přízemí budovy 2 dominuje samoobslužná prodejna potravin, dále se zde nachází vstupní hala a zásobování prodejny na jižní fasádě. V objektu 1 je v přízemí, kromě vstupní haly, navržen gastroprovoz kantýny pro kanceláře i veřejnost a menší jednotky pro obchod a služby. Na střeše těchto objektů jsou osazeny hmoty strojoven opláštěné hliníkovými lamelami.

Důležitou součástí návrhu je řešení parteru. Na hlavních veřejných plochách jsou vysázena stromořadí, kde to situace dovolila, byly realizovány zatravněné plochy se skupinami stromů a keřovitou zelení. Zpevněné plochy jsou vesměs pojednány kamennými deskami, chodníky podél silnic jsou řešeny kamennou dlažbou typu Pražská mozaika. Parter ještě doplňují lavičky a prvky městského mobiliáře. Jak vlastní objekty, tak venkovní prostory vyhovují požadavkům pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Střechy jsou navrženy jako ploché s minimálním spádem, vyspádované k vnitřním vpustím. Kromě teras jsou pochozí jen pro údržbu.

Celkové provozní řešení

Dispoziční řešení budov charakterizuje vysoká míra flexibility tak, aby byla uspokojena co nejširší škála požadavků budoucích nájemců na půdorysná uspořádání. Provozy kancelářské budovy, retailu a služeb jsou odděleny a na sobě dispozičně nezávislé.

Objekty 1 i 2 jsou obslouženy dvěma vertikálními komunikačními jádry s integrovanými toaletami a instalačními šachtami. V přízemí se nachází vždy jedna centrální vstupní hala přímo napojená na výtahy. Přes vstupní recepce je monitorován a řízen pohyb osob v budovách.

Koncepce stavebně-konstrukčního řešení a založení

Vzhledem k místním podmínkám, situování okolních objektů a tvarové konfiguraci objektu bylo navrženo zajištění (pažení) stavební jámy. Záporové pažení bylo provedeno z ocelových válcovaných nosníků a dřevěných polohraněných pažin.

Nosná konstrukce obou novostaveb je v principu navržena totožně monolitickou prostorovou železobetonovou konstrukcí, kterou realizovala společnost Skanska a. s. Konstrukce je výškově rozčleněna na 10 podlaží.

Objekt je vzhledem ke geologické stavbě lokality a charakteru nosné konstrukce založen v kombinaci plošného a hlubinného založení pro objekt Mechanica 1 a pouze plošně pro objekt Mechnica 2.

Z pohledu hydroizolace jsou obě stavby řešeny v systému vodotěsné, železobetonové konstrukce s návrhovou šířkou trhliny.

Horizontální konstrukce tvoří za pomocí hlavic a trámů lokálně zesílené stropní desky. Vertikální konstrukce jsou tvořeny soustavou nosných sloupů a stěn. Vnitřní stěny jsou uspořádány do ztužujících komunikačních resp. technologických jader.

STŘECHY

Střecha nad 1. PP – náměstí

Střecha na nádvoří je navržena jako střecha s obrácenou skladbou se spádovou vrstvou z keramzitbetonu, bitumenovou hydroizolací a tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Spádová vrstva je v místech změn úrovní stropní desky vylehčena polystyrenem. V místech liniových žlabů je tepelný most eliminován vložením tepelné izolace pod betonové lože žlabu. Stejně tak je eliminován tepelný most okolo fasád objektu, kde je v pruhu širokém 1 m osazen polystyren tl. 100 mm. Střecha má dvě úrovně odvodnění – spodní v úrovni hydroizolace do skrytých vpustí a horní v úrovni dlažby do liniových štěrbinových žlabů. Bitumenová hydroizolace je ukončena natavením přes obvodovou hranu podzemní stavby na železobetonové stěny 1. PP, pod horní úroveň stropní desky a to na jednotnou výškovou úroveň –1,3 m.

Střecha nad 1. PP – chodníky okolo budovy

Střecha je rovněž navržena jako střecha s obrácenou skladbou se spádovou vrstvou z keramzit-betonu, bitumenovou hydroizolací a tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Spádována je směrem od objektu. Voda je likvidována vsakem do okolního terénu. Přebytečná voda je odvedena obvodovou drenáží. Bitumenová hydroizolace je ukončena natavením přes obvodovou hranu podzemní stavby na železobetonové stěny 1. PP, pod horní úroveň stropní desky a to na jednotnou výškovou úroveň –1,3 m. Toto překrytí je nutné z důvodu jiných systémů izolování stavby, neboť stěny podzemních podlaží a základová deska jsou řešeny jako „bílá vana“.

Střechy budovy – 3. až 7. NP

Jedná se o balkony typických podlaží objektu Mechanica 1. Balkony jsou konstrukčně řešeny jako monolitická balkonová deska vynesena přes tepelně-izolační prvek. Již vlastní konstrukce balkonů jsou spádovány k osazeným vpustím. Povrch je izolován modifikovanými asfaltovými pásy. Nášlapné vrstvy balkónů jsou řešeny dřevěnou palubkou na roštu a rektifikovatelných podložkách.

Střecha hlavní hmoty budovy – nad 7. NP a 8. NP

Střecha hlavních nadzemních hmot budovy je navržena jako klasická střecha s bitumenovou parozábranou, spádovou vrstvou a tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu, fóliovou hydroizolací a ochrannou vrstvou hydroizolace z desek z extrudovaného polystyrenu. Hydroizolace těchto střech je vždy vytažena minimálně 500 mm na navazující svislou stěnu nad úroveň finální povrchové úrovně střechy (vyjma návaznosti na prosklené fasády, kde je řešeno systémově dotěsněním hydroizolace k modulové fasádě). V místech s vysokým užitným zatížením je jako vrstva tepelné izolace použit polystyren s vyšší únosností. Finální povrchy těchto střech se liší dle využitelnosti a to na pochozí a nepochozí. Střechy pochozí jsou opatřeny nášlapnou vrstvou z dřevěné palubky. Nachází se převážně v 7. NP, kde jsou využívány jako terasy kancelářských prostor. Na nepochozí střechy je použit jako finální vrstva praný kačírek. Tato střecha se nachází v úrovni 8. NP a slouží převážně pro umístění technologických zařízení. Z těchto důvodů jsou na ni vybudovány akusticko-optické stěny. Technologická zařízení jsou převážně umístěna na ocelových konstrukcích osazených pomocí typizovaných stojek na povrchu střechy. Pro snadnější obslužnost jednotlivých zařízení jsou mezi konstrukcemi provedeny chodníčky z betonových dlaždic. Odvodnění je provedeno vnitřními skrytými vpustěmi.

OPLÁŠTĚNÍ

V polovině roku 2017 společnost OKM Group Brno, spol. s r. o. dokončila kompletní opláštění dvou kancelářských budov Mechanica 1 a Mechanica 2, které jsou součástí areálu Waltrovka. Předmětem zakázky byly prosklené fasádní pláště, sklocementové provětrávané plášťě, prosklené zábradlí, akustické zástěny, bondové fasády. Na třetí památkově chráněnou budovu Walter potom společnost dodávala a montovala střešní nástavby a ocelová schodiště.

Technická specifikace řešených konstrukcí obvodového pláště

Značný vliv na energeticky příznivý provoz budov má i skladba obvodového pláště. To se týká všech jeho součástí, včetně prosklených ploch. Ty jsou kompletně realizovány z hliníkových fasádních profilů značky Wicona. Pro sloupko – příčkovou (rastrovou fasádu) byl použit systém Wictec 50. Pro realizaci okenních výplní systém WICLINE 75evo. Dveře vstupních portálů jsou následně provedeny z dveřního systému WICSTYLE 75evo a části fasád s vyššími protipožárními nároky byly realizovány ze systému pro protipožární fasády WICTEC 50FP.

Neobvyklým řešením je provedení exteriérových naklapávacích lišt s hloubkou 100 mm přes celou šířku konstrukce a také interiérových žaluzií, které jsou napojeny mezi LOP (lehký obvodový plášť – hliníkovou fasádu) a podhled tak, aby v pohledu na objekt zůstávaly skryty.

WALTER – MEDICENTRUM

Stavba, nebo spíše rekonstrukce památkově chráněné budovy WALTER, představovala přeměnu stávajícího objektu bývalé výrobní haly, která se změnila na zdravotnické zařízení s obchodní a restaurační jednotkou v 1. NP. V rámci 1. PP jsou umístěny technologie objektu a část provozu jednoho z nájemců.

Objekt zůstal zachován ve svém původním hmotovém provedení, tz. pět nadzemních podlaží + ustupující 6. NP. Při severní fasádě jsou pak ponechány a nově využity nástavby na úrovni hlavní střechy.

Dispoziční řešení budovy je již určeno dvěma hlavními nájemci, kteří jsou situováni na 2. NP – 6. NP, přičemž první nájemce využívá 2. NP – 3. NP a části 1. PP a 4. NP. Druhý nájemce využívá zbylou část 4. NP a 5. NP – 6. NP. Z hlediska provozního jsou hlavními komunikačními trasami výtahy uprostřed dispozice a schodiště umístěné naproti výtahům. Provozy prodejny a gastronomického zařízení na 1. NP jsou provozně odděleny od ostatních nadzemních pater.

Konstrukci představuje stávající železobetonový skelet se sloupy a náběhovými hlavicemi. V 1. PP u základové desky jsou i náběhové patice. Stávající konstrukce byly až na výjimky respektovány a ponechány. Z důvodu nového dispozičního a provozního řešení bylo nově navrženo vertikální komunikační jádro.

V rámci rekonstrukce došlo k odbourání původních betonových konstrukcí, jež bránily novým stavebním úpravám v objektu (původní schodiště, obvodové konstrukce kolem původní výtahové šachty atd.), dále došlo k dobetonování nových stropních konstrukcí v severovýchodním a severozápadním rohu objektu (po bývalém schodišti a původním výtahu) a vybourání parapetů na úrovni 1. NP.

Kromě nového komunikačního jádra ve středu dispozice byla provedena rovněž demontáž a odstranění stávajících okenních výplní, vybourání stávajících okenních parapetů a ostatních nenosných zděných konstrukcí, které nebyly využity pro budoucí funkci budovy. Hlavní vybavení objektu technologiemi je na hlavní střeše nad 6. NP, kde je nově v rámci technologie VZT provedena nová krytá konstrukce pro zajištění chodu VZT zařízení. Spádování střechy respektuje původní konstrukční řešení.

Z podkladů Penta Investments a OBERMEYER HELIKA a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Administrativní budovy Mechanica Waltrovka - vizualizaceVizualizace veřejného prostranstvíVizualizace projektu Mechanica 1 a 2Původní areál WaltrovkyZpevňování základů původní budovyBudova Walter před rekonstrukcíRealizace základové deskyRealizace hlavic a trámů lokálně zesílené stropní deskyNosnou konstrukci tvoří monolitická prostorová ŽB konstrukceRealizace horizontálních konstrukcíKonstrukce je výškově rozčleněna na 10 podlažíŽelezobetonový skelet se sloupy a náběhovými hlavicemiObjekt zůstal zachován ve svém původním hmotovém provedeníNové vyzdívky a prosklené fasádyFinalizace opláštění budovy WalterNa náměstí najdeme tři sochy od výtvarníka Davida Černého s názvem Pegasové. Ti jsou napůl koňmi a napůl motory, kdy motory nahrazují přední část trupu koně a jeho hlavu. Dílo navazuje na to, že ve Waltrovce byly v minulosti vyráběny letecké motory. Mechanica Waltrovka - vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (188x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (78x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...
Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatíženíSpřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení (76x)
Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností než konstrukce vyrobené z betonu, je zde však problém s jejich stabi...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice