KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    SCIA Engineer verze 19 – rychlý a efektivní návrh konstrukce

SCIA Engineer verze 19 – rychlý a efektivní návrh konstrukce

Publikováno: 21.8.2019
Rubrika: Projektování

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících a zjednodušujících pracovní postupy při návrhu a posouzení konstrukce. Nabízí mnoho nových funkcí, které vám pomohou řešit běžné každodenní úkoly s minimálním úsilím a velmi efektivně. V článku jsou prezentovány především novinky v software pro statiku.

Odevzdávejte hospodárné a přehledně zdokumentované projekty připravené s minimální námahou díky novým funkcím jako jsou automatický návrh skutečné výztuže do betonových nosníků a sloupů, rozšířená optimalizace při návrhu smykových trnů ve spřažených stropech, uvažování nadvýšení při návrhu ocelových prvků a podobně. Pro snadnou kontrolu modelu a pro přesné vystižení odezvy konstrukce můžete využít nové, kontaktními prvky modelované zděné stěny, integrační dílce pro návrh ztužujících stěn a jader, aktualizované absence pro simulaci fází výstavby konstrukce, modifikátory tuhosti prvků konstrukce, rozšířené možnosti zobrazení výsledků a podobně.

Využijte parametrického modelování pro optimalizaci konstrukce nebo použijte svoje vlastní řešení pro nalezení nejhospodárnější a nejelegantnější varianty projektu s pomocí aktualizovaného XML rozhraní nebo zcela nového OPEN API rozhraní, které vám zprostředkuje přístup k mnoha interním funkcím software SCIA Engineer.

NÁVRH A POSOUZENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Rychlý a praktický návrh smykové výztuže

 • Vestavěné šablony různých tvarů třmínků pro rozdílné tvary průřezů,
 • automatické zohlednění vlivu třmínků na podélnou výztuž,
 • praktické rozmístění třmínků po délce nosníku s využitím třmínkových zón.
 • volitelné symetrické rozmístění třmínků po délce pole.

Praktický návrh nosné výztuže ve sloupech, nosnících a žebrech

 • Nové šablony výztuže pro sloupy s pruty pouze v rozích průřezu,
 • rovnoměrné rozmístění podélné výztuže po výšce sloupu,
 • rovnoměrné rozmístění výztuže v nosnících a žebrech nad podporami,
 • uživatelem definovaná minimální délka prutů v nosnících a žebrech.

Automatický návrh výztužných prutů v 1D dílcích

 • Automatická konverze spočtené nutné plochy výztuže na skutečné pruty,
 • zohlednění skutečných výztužných prutů ve všech posudcích podle MSÚ a MSP a také v posudku v řezu,
 • možnost ruční úpravy automaticky generované výztuže,
 • export konvertované výztuže do IFC a XML.

Výztužné pruty a sítě ve 2D dílcích

 • Návrh skutečných prutů a výztužných sítí ve 2D dílcích,
 • všechny typy výztuže se uvažují v posudcích i ve výpočtu protlačení, trhlin a dlouhodobých průhybů,
 • export všech typů výztuže do souboru ASF (ALLPLAN).

NÁVRH A POSOUZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Posudky použitelnosti

 • Podpora norem EN 1993 a SIA 263,
 • posudek podle MSP pro stálé a proměnné zatížení v jednom kroku,
 • uvažování nadvýšení v návrhu,
 • zjednodušené zadávání kritérií návrhu.

Další vylepšení návrhu

 • Výpočet plastických kloubů aktualizovaný na EN 1993‑1‑1,
 • při stanovení momentové únosnosti plastického kloubu se zohledňují specifické součinitele spolehlivosti stanovené národní přílohou,
 • otevřené posudky (Open Checks) nově podporují párové průřezy (dvojice úhelníků, U‑profily se stojinami u sebe a podobně),
 • plastické klouby jsou nyní dostupné v 64bitové verzi,
 • posudky podle SIA 263 jsou nyní dostupné v 64bitové verzi.

NÁVRH A POSOUZENÍ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Spřažené stropy

 • Ekonomický návrh trnů zohledňující běžné postupy z praxe,
 • optimalizace s lepším zohledněním konstrukčních zásad,
 • rychlejší a ekonomičtější optimalizace pro nosníky s více otvory ve stojině,
 • kratší standardní výstup s větším podílem podstatných informací,
 • podrobný výstup s důsledným odkazováním na použité články a vzorce.

NUMERICKÁ ANALÝZA A VÝSLEDKY

Zdivo

 • Zjednodušený postup pro lineární výpočty zděných dílců,
 • jednoduchá úprava parametrů ortotropie pro redukci klenbového účinku,
 • pokročilé nelineární možnosti s klouby působícími pouze v tlaku na okraji zděných stěn,
 • kontaktní prvky pro hrany vhodné i pro další využití jako analýza vrstveného dřeva, výpočty trhlinami porušených dílců a podobně.

Integrační dílec

 • Integruje vnitřní síly ze zadaného obvodu; nutné např. pro návrh ztužujících stěn,
 • snadné a přímočaré zadání „náhradního“ integračního dílce,
 • integrování vnitřních sil z 2D i 1D dílců,
 • využití pro lineární i nelineární výpočty,
 • neovlivňuje ostatní výsledky na zbývající části konstrukce.

Filtrování vlastních tvarů

 • Urychluje spektrální analýzu při současném splnění podmínky na 90 % kmitající hmoty,
 • redukuje počet nutných vlastních tvarů,
 • až desetinásobné snížení počtu vyžadovaných vlastních tvarů,
 • výrazné zkrácení doby výpočtu.

Modifikátory modelu

 • Absence a úpravy (modifikace) tuhosti ve společné skupině,
 • přiřazení k určitému zatěžovacímu stavu,
 • jsou součástí standardního typu projektu (již není třeba zakládat speciální projekt),
 • vhodné pro simulaci fází výstavby, řešení dlouhodobé odezvy konstrukce v důsledku změny modulu pružnosti apod.

Vylepšení práce s výsledky
1D prvky

 • Snadné odhalení kritických bodů na nosnících s více poli.

2D prvky:

 • Vrstvy lze používat také pro řezy na 2D dílcích,
 • nové možnosti pro výběr řezů,
 • výslednice na řezech.

INTEROPERABILITA & BIM

ESA_XML

 • Podpora pro vytvoření Engineering Reportu,
 • export Engineering Reportu do RTF, PDF apod.,
 • aktualizace projektu prostřednictvím souboru připraveného v Excelu s využitím SAF formátu (Structural Analysis Format).

OPEN API

 • Snadno propojuje SCIA Engineer s vaším řešením,
 • podporuje řadu programovacích jazyků C#, Python, VBA, …
 • poskytuje funkce pro otevření projektu, definici materiálů a průřezů, vytvoření nosníků a desek, zadání zatížení a dalších dat modelu, spuštění lineárního výpočtu a načtení výsledků,
 • s pomocí šablony projektu podporuje i nelineární a stabilitní výpočty.

OBECNÉ OVLÁDÁNÍ

 • Vylepšená práce se vzpěrnými délkami po úpravách modelu,
 • přehlednější dialog pro zadávání kombinací zatěžovacích stavů,
 • automatické propojení všech prvků modelu před výpočtem,
 • rychlé odhalení a přehledné zobrazení nestabilit v modelu,
 • lepší kontrola nad formátováním (zalomením) tabulek v Engineering Reportu,
 • urychlení základních operací jako otevření či uložení projektu, kopírování a přesouvání dílců, práce s výsledky a posudky na 2D dílcích při objemných obálkových kombinacích, otevření Engineering Reportu apod.

Ve verzi 19 software SCIA Engineer opět rozšiřuje svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci statika.

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje kompletní BIM řešení pro výpočty a posudky konstrukcí dle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Automatický návrh výztužeNávrh spřažených stropůIntegrační dílecAbsence

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (210x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (72x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Kotvení sloupu zabetonovanou deskouKotvení sloupu zabetonovanou deskou (61x)
Kotvení ocelových a ocelobetonových sloupů k základům je jedním z nejméně studovaných konstrukčních prvku v evropském i ...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...