KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Janata Vladimír CSc.

Ing. Janata Vladimír CSc.

Články tohoto autora:

Komenského most v Jaroměři

Komenského most v Jaroměři
Publikováno: 25.2.2019

Původní Komenského most přes řeku Labe z roku 1886, spojující historické centrum s novější pravobřežní částí v čele s budovou školy, byl zničen povodní v červnu 2013. Autorský tým zvítězil v architektonické soutěži na obnovu mostu s originálním konceptem trojbokého předpjatého vzpínadla s centrální tlačenou rourou. Kromě limitovaných investičních prostředků byl požadavek zachovat a obnovit stávající historické opěry na obou březích rozhodujícím k...

Celý článek zde

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci
Publikováno: 11.5.2017

Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pankráci. Jedná se o tři trojice příhradových vazníků uložených na středním traktu jako prosté nosníky, na jejichž převislých koncích je na jedné straně zavěšen čtyřpatrový železobetonový skelet nad konferenčním sálem a na straně druhé, jako protiváha, třípatrová administrativní část budovy. Příhradové vazníky mají truhlíkové dolní ...

Celý článek zde

Přeměna Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice na vyhlídkový objekt s nástavbou – ocelová konstrukce

Přeměna Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice na vyhlídkový objekt s nástavbou – ocelová konstrukce
Publikováno: 4.6.2015

Národní kulturní památka Dolní oblasti Vítkovic je postupně přetvářena v živoucí zónu podle návrhů architekta Josefa Pleskota. Po rekonstrukci plynojemu na multifunkční objekt byla v roce 2012 vybudována na Vysoké peci č. 1 naučná trasa s panoramatickým výtahem, svážnicí a pohyblivou membránou nad exteriérovým hledištěm. V současné době byla dokončena válcová prosklená nástavba na vrcholu rámové konstrukce vysoké pece, ve které jsou umístěny kavá...

Celý článek zde

Návrh ocelové konstrukce zastřešení WERK ARENY

Návrh ocelové konstrukce zastřešení WERK ARENY
Publikováno: 20.2.2014

Ocelová konstrukce zastřešení ve tvaru kulového vrchlíku je tvořena v příčném směru rovinnými obloukovými vzpínadly o maximálním rozpětí 60 m. Příhradové trubkové vazníky s konstrukční výškou 3 m jsou doplněny předpjatým táhlem Macalloy M100 z materiálu s mezí kluzu 520 MPa. Vazníky spolu s příčnými portálovými ztužidly vytváří nad ledovou plochou štíhlou klenbu. Zvolené řešení je úsporné z hlediska hmotnosti i ceny. Volný prostor mezi táhly a ko...

Celý článek zde

Využití měření vlastností větru a odezvy pro navrhování a posuzování konstrukcí

Využití měření vlastností větru a odezvy pro navrhování a posuzování konstrukcí
Publikováno: 15.4.2013

Příspěvek přibližuje několik projektů, při kterých bylo s výhodou využito měření odezvy konstrukce a vlastností větru. Měření a jeho vyhodnocení bylo prováděno v těsné spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR....

Celý článek zde

Multifunkční aula v plynojemu a vyhlídková trasa na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic

Multifunkční aula v plynojemu a vyhlídková trasa na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic
Publikováno: 16.4.2012

Přeměna objektů Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic, plynojemu a Vysoké pece se blíží k závěru. Plynojem se mění na multifunkční aulu a na Vysoké peci se vybudovala vyhlídková trasa, procházející i vnitřkem pece, s výtahem, svážnicí na skipovém mostě a s pohyblivou membránou nad exteriérovým hledištěm. Zároveň probíhá projektová příprava doplnění vysoké pece o vyhlídkový objekt umístěný na jejím vrcholu....

Celý článek zde

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace
Publikováno: 20.9.2011

Použití předpětí a předpjatých táhel u zastřešení velkých rozpětí znamená zpravidla výrazné úspory v hmotnosti a ceně konstrukce. Umožňuje navrhnout konstrukce inovativních tvarů a konceptů, které kromě architektonického výrazu mohou přinést i výrazné dispoziční výhody a provozní úspory. Použití předpětí u zastřešení lze i typově rozlišit....

Celý článek zde

Předpjaté ocelové konstrukce

Předpjaté ocelové konstrukce
Publikováno: 20.12.2010

Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometrická měření při vnášení předpětí, předznamenal výrazný nástup předpjatých ocelových konstrukcí v mnoha dalších našich projektech. Rozšíření těchto teoreticky a technologicky náročných konstrukcí i mimo mostní stavby je umožněno rozvojem výpočetní techniky a dostupností materiálů, výrobků a metod měření předpětí v táhlech. Příspěve...

Celý článek zde

Rekonstrukce ocelové konstrukce plynojemu v Národní kulturní památce v Dolní oblasti Vítkovic na multifunkční aulu

Rekonstrukce ocelové konstrukce plynojemu v Národní kulturní památce v Dolní oblasti Vítkovic na multifunkční aulu
Publikováno: 7.12.2010

Plynojem bude po rekonverzi podle návrhu Ing. arch. Josefa Pleskota novým kulturním centrem v D olní oblasti Vítkovic. Ve vnitřním prostoru plynojemu budou vybudovány nové konstrukce hlediště, jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu centra. Vznikne tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který bude využit pro pořádání kulturních a společenských akcí....

Celý článek zde

Předepnutá ocelová konstrukce pro zastřešení dvora Nosticova paláce přetlakovou ETFE folií

Předepnutá ocelová konstrukce pro zastřešení dvora Nosticova paláce přetlakovou ETFE folií
Publikováno: 21.5.2010

Firma UNIVARS, s. r. o. realizovala výrobu a montáž nosné ocelové konstrukce pro zastřešení dvora Nosticova paláce o půdorysných rozměrech 10 × 14 m. Nosná ocelová konstrukce je předepnuta pomocí systému nerezových táhel Macalloy. Na ocelovou konstrukci byl instalován systém zastřešení přetlakovými polštáři z ETFE fólie v rámech z hliníkových profilů....

Celý článek zde

Baldachýn pro Svatého Otce v Brně Tuřanech

Baldachýn pro Svatého Otce v Brně Tuřanech
Publikováno: 10.11.2009

Na brněnském letišti v Tuřanech vytvořil architekt Marek Štěpán scénu, jejíž středem byl baldachýn nad Svatým Otcem, který zde koncem září sloužil mši před 120 tisíci věřícími. Baldachýn má pouze jednu křivost a střešní membránu (o půdorysných rozměrech 17 × 25 m) tedy nebylo možno samotnou předepnout. Proto bylo potřeba vytvořit podpůrnou střešní ocelovou konstrukci. Podstatným požadavkem architekta bylo, aby konstrukce nebyla vidět....

Celý článek zde

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m
Publikováno: 10.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:32

Architekt Arnošt Navrátil je autorem návrhu rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení ve Světlé nad Sázavou. V rámci této stavby bylo nutno zdvihnout ocelovou konstrukci zastřešení včetně střešního pláště o celkové hmotnosti cca 450 tun o 2,5 m. V nové poloze jsou nejnižší prvky ocelové konstrukce střechy ve výšce cca 8,7 m nad budoucí ledovou plochou. Zlepší se tím podmínky pro zamezení kondenzace par na konstrukci. Poloha s...

Celý článek zde

Předpjatá ocelová konstrukce protihlukového tunelu v Hradci Králové

Publikováno: 25.8.2008, Aktualizováno: 12.12.2008 16:39

V současné době se dokončuje montáž a předpínání ocelové konstrukce protihlukového tunelu v Hradci Králové. Tunel o celkové délce cca 180 m půdorysně kopíruje komunikaci I/31 po obou stranách a to od křižovatky Buzulucká – Okružní po nadjezd nad Pospíšilovou třídou a řeší tak ochranu extrémně hlukově zatížených bytových objektů, které jsou u nadjezdu v těsném sousedství. Zasklení tunelu, které připomíná kostru hrudního koše druhohorního ješ...

Celý článek zde

K problematice řízení technické dokumentace při realizaci velkých projektů

Publikováno: 3.9.2006, Aktualizováno: 22.2.2010 00:11

Časové nároky, kladené v posledních letech na projektování a souběžnou realizaci větších staveb, zvyšují požadavky na bezchybnou organizaci projektové dokumentace. Jde zejména o to, aby všichni projekční partneři i výrobci měli co nejrychlejší přístup k postupně vznikající dokumentaci projektu a následně ke změnám, které se často objevují až do jeho závěrečných fází. Pro generálního projektanta, resp. dodavatele, je dnes nutností zajistit centrál...

Celý článek zde

Zastřešení víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou v Lanškrouně

Publikováno: 15.3.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:50

Architektonické řešení zastřešení stadionu o půdorysných rozměrech 36 × 78 metrů určilo jeho tvar jako část válcové plochy o malém vzepětí 4,55 metru. Konstrukce střechy nese střešní plášť, tvořený dřevěným bedněním s tepelnou izolací a kotveným hydroizolačním pásem. Boční stěny jsou opláštěny stěnovými kazetami, překrytými lamelami na systémových lištách....

Celý článek zde

Víceúčelová aréna SAZKA ve Vysočanech

Publikováno: 20.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:53

Otevření víceúčelové arény SAZKA je směřováno k mistrovství světa v hokeji v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha sportovních odvětvích (hokej, atletika, kolektivní sporty, motokros) se v aréně budou pořádat nejrůznější akce kulturního a společenského charakteru jako koncerty, divadlo, kongresy, výstavy a veletrhy. Na stavbě arény se uplatnily ocelové konstrukce na několika objektech. V současné době je dokončena výroba a je smontována větš...

Celý článek zde

Technologická věž s rozhlednou Velký Kamýk

Publikováno: 25.8.2002, Aktualizováno: 18.12.2008 15:23

Rozhledna na vrchu Velký Kamýk u obce Velké Nepodřice nedaleko Písku je kombinací technologické věže pro antény operátorů mobilních telefonů a rozhledny pro veřejnost. Zadáním investora bylo postavit věž výšky 65 m pro těžké anténní obložení o celkové návětrné ploše přibližně 100 m2. Běžně se taková úloha řeší návrhem příhradové věže příslušných rozměrů....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice