KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Změny v certifikaci svářečů

Změny v certifikaci svářečů

Publikováno: 8.12.2016
Rubrika: Svařování a dělení

Období rozjezdu nové normy pro zkoušky svářečů ČSN EN ISO 9606-1 máme konečně za sebou. Také zde musím znovu a opět připomenout nešťastné a odbornými komisemi v IIW a EU nepřipravené a nedotažené vpuštění normy do světa. V důsledku této nepřipravenosti jsme se v průběhu realizace a náběhu setkávali s řadou složitých diskusí a nepochopení. Přesto se ještě setkáváme s nejednoznačností výkladu.

ZMĚNY V CERTIFIKACI SVÁŘEČŮ

Po dlouhé době máme konečně jediný předpis pro zkoušení a certifikaci svářečů. Od listopadu 2015 se kvalifikace ručních svářečů pro ocel provádí podle ČSN EN ISO 9606-1.

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Jak víte, vedly se dlouhé diskuse na nejrůznějších úrovních ve věci certifikace svářeče pro tlaková zařízení – požadavek PED 97/23/EC. Problém spočíval v tom, že nová EN ISO 9606-1 nebyla harmonizovaná s PED 97/23EC. (Norma nebyla zveřejněna v Ústředním věstníku Evropského společenství (OJEU) pod směrnicí PED 97/23/EC.) Očekávali jsme ať už z CENu nebo z ÚNMZ nebo z CWS ANB jednoznačné stanovisko jak postupovat. Po mnohých a konce neberoucích jednáních v této záležitosti na výše uvedených úřadech jsme se nakonec na Českém svářečském ústavu sami rozhodli, že budeme vystavovat certifikáty pouze podle EN ISO 9606-1, a to i pro tlaková zařízení vč. PED 97/23/EC.

REVIZE NORMY EN ISO 9606-1

Revize normy EN ISO 9606-1 není zatím z důvodu „platných normalizačních postupů“, jak zní hlas normalizační komise EU možná. Předpokládaná revize proběhne snad asi až v roce 2017. Proběhne nebo neproběhne, a jaký bude výsledek? Nechme se překvapit.

AUTORIZACE CWS ANB

Z různých stran přicházely dotazy k certifikátům svářečů s PED 97/23/EC, resp. k autorizaci CWS ANB k této činnosti. Po řadě jednání a na písemnou žádost CWS ANB odeslanou přes Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na Evropskou komisi se věci posunuly dál.

V první polovině roku se uskutečnila poslední jednání CWS ANB v přípravě na rozšíření autorizace CWS ANB od EWF. Tento záměr se podařilo CWS ANB dotáhnout zdárně do konce. Cituji ze sdělení CWS ANB k této záležitosti: Obdržel jsem zprávu hlavního auditora, Mr. Italo Fernandeze, že všechny body pro rozšíření autorizace EWF pro „Certifikaci svářečů, páječů a operátorů v systému EWF“ byly splněny. Zároveň byl požádán Mr. Stefano Mora předseda Technické komise EWF o rozhodnutí o autorizaci. Autorizaci CWS ANB potvrdilo generální zasedání EWF v Gentu 25. 5. 2016.

REVIZE PRAVIDLA EWF

Byla schválena revize pravidla EWF doc. 647r2-16, která zjednodušila postupy certifikačního orgánu v doplňování loga EWF do hlavičky certifikátů svářečů, operátorů a páječů. CWS ANB splnil náročné podmínky EWF auditu pro certifikaci personálu podle EN ISO 17042 a stal se autorizovaným certifikačním orgánem EWF číslo certifikátu 021/4 a může proto používat logo EWF i na certifikátech svářečů, operátorů a páječů.

PED 2014/68/EU

Dne 19. 7. 2016 došlo ke změně 97/23/EC a NV na PED 2014/68/EU. Zároveň bylo zrušeno nařízení vlády NV č. 26/2003 Sb. A bylo nahrazeno nařízením vlády NV č. 219/2016 Sb. CWS ANB však nebyla autorizována k výkonu činnosti podle těchto dokumentů. Na písemnou žádost CWS ANB odeslanou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) posoudil ÚNMZ kladně způsobilost subjektu CWS ANB a udělil ji oprávnění uznané nezávislé organizace u výrobků stanovených nařízením vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Rozsah oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v § 1 odst. 2 NV 2019/2016 při schvalování pracovních postupů i pracovníků pro nerozebíratelné spoje dle bodu 3.1.2 přílohy č. k NV 2019/2016 (příloha č. 1). Tuto skutečnost oznámil ÚNMZ Evropské komisi (příloha č. 2, 3). Nové oprávnění pro CWS ANB pro PED je uvedeno v NANDO v (New Approach) v informační systému Evropské komise.

CERTIFIKÁTY SVÁŘEČE

Z výše uvedeného textu vyplývá, že se už vystavují nové certifikáty pro svářeče, operátory a páječe, kdy v pravém horním rohu je logo ČIA nahrazeno logem EWF. Tato změna zvyšuje uznatelnost našich certifikátů v mezinárodním měřítku. V příloze jsou uvedené všechny základní vzory. Změnu jste někteří zaznamenali na počátku prázdnin r. 2016. Tento dokument se bude vystavovat rovněž pro svářeče tlakových zařízení. Doklady s logem EWF se pro větší uznatelnost vystavují přednostně (příloha č. 4, 5, 7).

Pokud by v praxi někdo požadoval certifikát výhradně s logem ČIA (příloha č. 6), pak i tento dokument jsme připraveni vystavit. Nevystavuje se však pro tlaková zařízení.

CERTIFIKÁT SVÁŘEČE A BEZPEČNOST

Ptáte se, jak postupovat, když platnost certifikátu svářeče jsou 3 roky, páječe 3 roky, operátora 6 let. Prodlužování po šesti měsících je jasné z norem.

Co však z bezpečností při svařování? Zatím stále platí doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnosti při svařování nejméně jednou za dva roky. Dřívější dvouletý cyklus „period“ na toto nezapomínal a souběžně to měl ošetřené. Dnes jsou jiné EN a EN ISO, ale ČSN 050600 a další vč. Vyhlášky 87/2000 Sb. stále platí, proto nezapomínejte si tato doškolení svářečů, páječů a operátorů pohlídat.

ZÁVĚR

Jakým směrem se bude ubírat očekávaná revize normy v roce 2017 nebo další změny v certifikaci svářečského personálu? Uvidíme. O tom, ale i o jiných změnách, úpravách a podobně budeme svářečskou veřejnost včas informovat.

Materiál byl prezentován na 19. ročníku semináře Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování.

Changes in the Certification of Welders
We have finally completed the period of implementing new standards for testing welders – EN ISO 9606-1. However, again and again, I must remind here the unlucky launching of the standard that was not prepared and finished by expert committees in IIW and the EU. Due to this unpreparedness, we encountered a number of complicated discussions and misunderstandings in the process of implementation and launching. Yet, through it all, we have been still encountering ambiguous interpretation.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Příloha 1Příloha 2Příloha 3Příloha 6

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (226x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (208x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (135x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice