KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    Základní charakteristika stavby DELTA II

Základní charakteristika stavby DELTA II

Publikováno: 26.11.2015
Rubrika: 2015

Podmiňující stavbou pro realizaci objektu DELTA II byla realizace objektu DELTA I, jakožto samostatné provozně, stavebně a technicky nezávislé etapy výstavby areálu BB Centra.

Objekt je navržen jako univerzální pronajímatelná kancelářská budova. Převládající funkce objektu je tedy administrativní, v parteru jsou pak navrženy funkce doplňkové, přímo či nepřímo související s hlavní funkční náplní, resp. tvořící její nezbytné zázemí.

Navrhovaný objekt je sám o sobě v půdorysné stopě pravidelného tvaru písmene H, jehož křídla se kónicky rozevírají pro zajištění lepšího přístupu světla do středu dispozic.

Hmota spočívá na obdélníkové podnoži suterénního parkingu, která přechází v ustoupené formě mezi jednotlivými křídly až na úroveň podlahy 1. NP.

Objekt v základním hmotovém, materiálovém i dispozičním řešení opakuje princip sousedícího objektu DELTA I, ke kterému na jižní straně přiléhá. Rovněž výšková hladina okolní zástavby je respektována, atika objektu navazuje na výškovou úroveň hrany atiky sousedícího objektu DELTA I. V obdobné výškové relaci se nacházejí i další blízké objekty – tedy budova BETA, objekt A v BB Centru a panelové domy podél ul. Vyskočilovy.

Objekt DELTA II je navržen s rozměry maximálně 75,5 m ve směru východ‑západ a maximálně 52,5 m ve směru sever‑jih. Objekt má devět nadzemních podlaží.

Podzemní stavba má pět podlaží (2. – 6. PP), ve kterých jsou umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 422 stání a dále technické a skladové zázemí budovy. Suterén objektu má obdélníkový půdorys, opsaný okolo vnějšího obrysu nadzemní části budovy s výjimkou východní strany, kde předstupuje před její líc o cca 11,0 m na úroveň vnější hrany sjezdové rampy do suterénního parkingu sousedního objektu DELTA I.

Vjezd i výjezd do podzemních garáží, obdobně jako přístup pro zásobování, je společný s objektem DELTA I a byl realizován již v rámci jeho výstavby.

Hlavní vstup do objektu i do veřejné pasáže je navržen na severní fasádě, přímo z ulice Vyskočilovy, mírné odsazení parteru od uliční čáry zde vytváří pro danou potřebu určitý přiměřeně velký předprostor, navazující na sadové úpravy s vodním prvkem podél ulice Václava Sedláčka.

V přízemí jsou kromě vstupních prostor s lobby a s kontrolním bodem a samostatným výtahem do parkingu pro administrativní část navrženy jako doplňkové funkce univerzální pronajímatelné plochy pro obchod, služby a stravování. Ty jsou přístupné z výše uvedené veřejné pasáže. Pasáž je pak dvojicí eskalátoru propojena s přízemím – 1. NP – objektu DELTA I. Další samostatná obchodní plocha je pak umístěna na severovýchodním nároží objektu, s přímým vstupem z ulice Vyskočilovy.

Vyšší podlaží budou pronajímána jednotlivým uživatelům pro administrativní účely.

Vnitřní uspořádání pater odráží jejich konkrétní potřeby. V tuto chvíli je proto vnitřní uspořádání navrženo jako tzv. kancelářský OPEN SPACE, umožňující v budoucnu rozčlenění jak na dnes preferovaný KOMBI systém kanceláří, tak i na jednotlivé kanceláře či ponechání ploch jako halové prostory. Zároveň je umožněno dělení patra na více kancelářských celků při minimalizaci společných chodeb. Tato podlaží nejsou veřejně přístupná, objekt tedy je stavbou s malou návštěvností veřejnosti.

Společné centrální komunikační jádro se schodištěm a výtahy je doplněno úzkou vertikální prosklenou dvoranou, zakončenou na úrovni stropu nad přízemím nad prostorem pasáže. Komunikační vertikály pak doplňuje dvojice exteriérových ocelových schodišť, sloužících především jako schodiště požární – úniková. Jejich hmota
je vsazena mezi kancelářská křídla půdorysu a pohledově uzavírá při vnějším obvodu stavby jimi vymezený prostor.

Plochy pro technologii jsou umístěny na střeše objektu. Tyto prostory jsou zakryty vhodným tvarováním atiky objektu, resp. akustickými zástěnami okolo prostoru pro technologie vyhražených. Část střechy (cca ¼) je pak zelená s kvalitními sadovými úpravami a slouží pro relaxaci osob pracujících v objektu.

Plášť objektu je v rozsahu 1. – 8. NP kombinací obkladu trapézovým perforovaným ALU plechem v místě parapetních pruhů a okenních pásu z ALU fasádního systému. Ustoupený prosklený plášť administrativních pater mezi křídly na východní a západní fasádě má v rozsahu 1. – 8. NP charakter celoprosklené ALU sloupkové fasády, v místě stropní konstrukce s obkladem plné části. V líci vnějšího obvodu objektu je pak mezi těmito křídly vloženo vnější ocelové únikové schodiště. V přízemí – 0. NP v místě vstupu a obchodních jednotek pak plášť objektu tvoří celoprosklenou ALU fasádou na výšku podlaží, s pevným zasklením.

Pro zasklení bylo použito čirých skel s minimální reflexí. Plné plochy obkladu ALU trapézovým perforovaným plechem mají povrch v metalické tónované barvě středních odstínů s perleťovým efektem.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém objektu představuje železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet kombinovaný se svislými stěnami, schodišťovými a výtahovými jádry. V suterénech v kombinaci s obvodovou železobetonovou monolitickou stěnou. 

Objekt má v suterénu půdorysně tvar obdélníku o vnějších rozměrech stran 85,45 × 36,80 m.

Sestává se celkem ze šesti suterénů a devíti nadzemních podlaží. Poslední NP je částečně ustoupené a tvoří strojovnu a dojezdy výtahu. Parter 0. NP je na úrovni upraveného terénu. Konstrukční výška podlaží 0. NP je cca 5,0 m. V ostatních nadzemních podlažích je konstrukční výška 3,90 m. V suterénech je konstrukční výška převážně 2,80 m, lokálně až 3,8 m. Stropy v suterénech jsou v každém podzemním podlaží vždy ve dvou výškových úrovních propojených šikmou deskou. Objekt je založen na desce, v kombinaci s doplňkovými tahovými pilotami, obdobně, jako je tomu u budovy DELTA I.

OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ BUDOVY DELTA II
Ocelové venkovní schodiště
Podesty schodiště jsou tvořeny svařeným rámem z profilu I180 uloženým na stranách na železobetonovou konstrukci stropu a ve střední části zavěšenou pomocí táhel ∅ 25 mm na podélné nosníky v 8. NP. Ocelové nosníky 200 × 600 × 15 mm v 8. NP jsou uloženy do atiky stropu nad 8. NP. Vlastní schodiště je tvořeno střední, dvakrát zalomenou schodnicí z 2 × U240. Na schodnici jsou provedeny stupně z plechu. Povrch podesty je tvořen pororoštem. Táhla jsou opatřena rektifikátory.

Nosná konstrukce západní fasády atria
Tvoří ji hlavní vodorovný nosník 2 × U260 výškově umístěný v úrovních stropních desek jednotlivých podlaží od úrovně 2. NP výše a svislými nosníky 200 × 80 × 5 a 200 × 80 × 6,3 v rastru á 2 150 mm pro uchycení fasády. V posledním podlaží (9. NP) je nosná konstrukce fasády rozšířena na každou stranu o dvě pole a svislé nosníky uloženy na stropní desce nad 8. NP (tl. 350 mm). Konstrukce zastřešení atria je provedena pomocí šikmých nosníků a je kotvena do žb. atiky stropu nad 9. NP přes kotevní plechy.

Z podkladů GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vjezd do parkinguSmršťovací pás stropní deskyPohled na dvoranu budovy DELTA IIRealizace LOP (lehký obvodový plášť)Kotva mycího systémuPohled na ocelové únikové schodištěTerasa střechy DELTA INájemní prostory (kanceláře)Nájemní prostory (kanceláře)Lobby DELTA I

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Chceme být první, koho přivoláte“„Chceme být první, koho přivoláte“ (32x)
Říká v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ján Fabián, generální ředitel společnosti Schindler pro ČR a SR, která je jednič...
Unikátní vrtací stroj poprvé v ČRUnikátní vrtací stroj poprvé v ČR (29x)
Minulý čtvrtek byl veřejnosti prezentován unikátní stroj – lafeta k vrtání v těžko přístupných terénech. Toto unikátní z...
Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (27x)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...

NEJlépe hodnocené související články

Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (5 b.)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...
Česká rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologieČeská rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologie (5 b.)
Česká rodinná firma RWT, přední evropský výrobce brousících strojů, rozšiřuje své exportní destinace a expanduje na vyso...
Regus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČRRegus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČR (5 b.)
Společnost Regus, největší globální poskytovatel flexibilních pracovišť, dnes oznámila otevření nového business centra P...

NEJdiskutovanější související články

Právě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM ExcellentPrávě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM Excellent (2x)
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské bud...
Pronájem průmyslových prostor a logistických center bude dražší (1x)
Jak potvrdilo 75 % ředitelů developerských společností,  firmy využívající  v Česku logistická a průmyslová centra potře...
Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světěLindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě (1x)
Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Crui...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice