KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    XXII. mezinárodní sympozium SANACE 2012

XXII. mezinárodní sympozium SANACE 2012

Publikováno: 8.2.2012
Rubrika: 2012

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a Fakulta stavební VUT v Brně – Centrum AdMaS si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém druhém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2012, které se bude konat ve dnech 24. – 25. května 2012, v Brně, Kongresovém centru v areálu Brněnského výstaviště. Slavnostní zahájení sympozia, spojené s předáním významných ocenění se tradičně odehrává v předvečer akce 23. května 2012.

Mezinárodní sympozium SANACE je odborně zaměřenou akcí, která se každoročně koná v Brně na Brněnském výstavišti. Letošní ročník bude pro účastníky sympozia o to zajímavější, protože se nám podařilo v úzké spolupráci s výzkumným Centrem AdMaS významně rozšířit odborný program o okruhy dotýkající se pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií.

Výzkumné Centrum AdMaS je součástí Fakulty stavební VUT v Brně a je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních sys-témů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Kromě výzkumných aktivit se Centrum AdMaS zaměřuje také na spo-lupráci s firmami s cílem podpořit inovační potenciál těchto firem a propojit získané poznatky základního
i aplikovaného výzkumu se stavební praxí.

Historie SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, odráží vývoj sanací a oprav betonových konstrukcí od skromných začátků počátkem devadesátých let k plnohodnotnému segmentu na trhu stavebních prací v současnosti. Paradoxně k tomuto rozvoji přispívá i současná hospodářská recese se svým důrazem na snižování nákladů a omezování investičních aktivit. Významný je i enviromentální aspekt sanací. Tím, že významně prodlužují životnost konstrukcí, přispívají nemalou měrou ke snižování spotřeby stavebních hmot a zejména energeticky náročného cementu. Moderní sanační technologie jsou proto významným faktorem pro udržitelný rozvoj stavebnictví.

Ve své podstatě představují sanace širokou technickou a ekonomickou problematiku s velkou dynamikou roz-voje, která vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Ano, dotýká se přímo investorů, projektantů, výrobců sanačních hmot, prováděcích společností, dodavatelů staveb, jako i výzkumných center co by poskytovatelů nejnovějších poznatků ze souvisejících teoretických oblastí. SSBK si klade za cíl šíření nejnovějších poznatků pro odbornou veřejnost, legislativní posílení oboru, zprostředkování zkušeností z realizací v tuzemsku a v zahraničí, ale i analýzu minulých omylů a důsledků přehnaného optimismu v otázkách životnosti betonových konstrukcí. V neposlední řadě sledujeme vývoj a aplikaci našich návrhů, postupů, materiálů, technologií a služeb při nové výstavbě, protože jejich význam a uplatnění již přerostl rámec pouhých oprav či údržby stávajících konstrukcí.

Vlastní program sympozia je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl, pokrýt celou problematiku sanací betonových konstrukcí. Pro každý ročník sympózia, pak vybírá jeho organizační výbor hlavní téma, kte-rému je věnován větší prostor a ke kterému se většinou vyjadřují i autoři jednotlivých příspěvků. Pro letošní ročník zvolil organizační výbor aktuální téma: Sanace betonových konstrukcí - propojení vědy, výzkumu a praxe.

V letošním roce, i z důvodů významného rozšíření odborného programu, jsme se rozhodli uspořádat sympozium v Kongresovém centru Brněnského výstaviště. Získali jsme tím nejen dostatek prostoru, ale zachovali i komfort snadné dostupnosti, pohodlného parkování i možnosti ubytování v blízkosti konferenčních prostor.

Součástí programu sympozia je kromě rozsáhlé odborné části složené z přednášek a prezentací i očekávané slavnostní předání cen „Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí“, „Sanační dílo roku 2011“, „Sanační materiál roku 2011“ a ocenění úspěšně zpracovaných diplomových prací studentů vysokých škol. Pro-gram doplňuje bohatá doprovodná výstava členů sdružení i neformální společenské setkání účastníků sympozia.

 

 

 

 

Tématické bloky a okruhy zaměření sympozia SANACE 2012

I. Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring.

 • Přípravné průzkumné práce před rekonstrukcí železobetonových konstrukcí
 • Nové zkušební metody při kontrole železobetonových konstrukcí
 • Měřící a zkušební přístroje
 • Úspěšné projektování sanací betonových konstrukcí
 • Specifické problémy při průzkumu historických betonových konstrukcí
 • Praktické zkušenosti a výsledky průzkumu železobetonových konstrukcí
 • Diagnostika povrchů vozovek v souvislosti s metodikou údržby a oprav

II. Sanace a zesilování betonových konstrukcí – metody – technologické postupy – příklady.

 • Opravy betonových povrchů a ploch
 • Sanace betonových konstrukcí a mostů
 • Sanace vodohospodářských a hydrotechnických staveb
 • Zesilování nosných betonových konstrukcí (prvků)
 • Opravy historických mostů
 • Náhrada nosných prvků konstrukce

III. Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udržitelného rozvoje.

 • Vady a poruchy (druhy, typy, zákonitosti a zvláštnosti)
 • Principy trvale udržitelného rozvoje, specifika jejich aplikace v oblasti sanací
 • Specifické problémy sanací montovaných a spřažených konstrukcí
 • Moderní technologie sanací
 • Regenerace, revitalizace, sanace, opravy a údržba
 • Příklady realizací
 • Nový trend sanací – výzkum, věda

IV. Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací

 • Mechanismy porušování betonu
 • Vady a poruchy způsobené chybným návrhem konstrukce
 • Vady a poruchy související s nekvalitním provedením
 • Vady, poruchy a problémy sanovaných konstrukcí
 • Vady a poruchy vznikající v důsledku špatné údržby
 • Trhliny a jejich sanace
 • Obnovování vodotěsnosti betonu

V. Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu.

 • Novinky v oblasti výzkumu a vývoje nových hmot
 • Progresivní technologie sanace betonových konstrukcí
 • Aplikace nových trendů v sanačních materiálech
 • Různé materiálové báze
 • Vhodnost sanačních materiálů v různých podmínkách aplikace

VI. Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí.

 • Technické vybavení - stroje a zařízení pro přípravu povrchů, stříkané betony, zařízení pro přípravu a aplikaci sanačních hmot, stroje pro dělení betonových prvků, zpřístupňovaní technika, technika a zařízení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Ekonomické aspekty a legislativa
 • Bezpečnost konstrukce a bezpečnost provádění sanačních prací
 • Vliv sanace na životní prostředí

VII. Energetické sanace budov

 • Zateplování obvodových konstrukcí
 • Diagnostika tepelně technických vlastností
 • Technologie sanací
 • Energetické souvislosti při sanaci budov
 • Vnitřní prostředí v sanovaných budovách

VIII. Sanace geotechnických konstrukcí

 • Sanace základových konstrukcí
 • Sanace zemních těles
 • Sanace v podzemním stavitelství
 • Sanace brownfields a skládek

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (40x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2Vliv vnitřního prostředí na chování oken – zneužívání normy ČSN 730540-2 (23x)
Hysterie, která vypukla po vydání změny Z1 ČSN 730540-2 v dubnu 2012, byla malicherná v kontextu komplexní problematiky ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (21x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice