KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    XI. Konference Ocelové konstrukce 2009, 28.-30. 4. 2009, Karlova Studánka, hlavní lázeňská budova Libuše

XI. Konference Ocelové konstrukce 2009, 28.-30. 4. 2009, Karlova Studánka, hlavní lázeňská budova Libuše

Publikováno: 16.2.2009, Aktualizováno: 20.4.2009 23:35
Rubrika: Zajímavosti

Konference se zaměří na následující tematické okruhy, které odborně garantují 1. Materiály ocelových konstrukcí - Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., 2. Moderní technologie výroby a montáži ocelových konstrukcí -Ing. Miloslava Pošvářová, 3. Povrchové a protikorozní úpravy ocelových konstrukcí – Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., 4. Moderní architektura s využitím oceli jako architektonického a stavebního prvku – Ing. Stanislav Cieslar, 5. Realizace ocelových konstrukcí v tuzemsku eventuelně v zahraničí - Ing. Jiří Skyva, 6. Ocelové konstrukce v energetice a průmyslu - Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

Vybíráme z programu: Sekce č. 2 – Moderní technologie výroby a montáží ocelových konstrukcí:

 • Ing. Lucie Krejčí (Přejímka hutního materiálu podle předpisů ministerstva dopravy ČR) - Přednáška by měla seznámit s problémy přejímek hutního materiálu dle platných TKP 19A, které mohou nastat při nedodržování těchto podmínek, zejména ze strany zhotovitelů staveb. Podrobným popisem doporučuje a vysvětluje, jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k časovým prodlevám a zvyšování nákladů staveb a zároveň byla prověřena kvalita materiálu.
 • TZÚS Praha, Ing. Simon Palupčík (Požadavky na kvalifikace organizací pro svařování betonářské oceli) - V současné době se kvalita svařování betonářské oceli dostává do popředí zájmů jak zhotovitelů, tak zadavatelů, především pak ze strany státní správy. Ministerstvo dopravy (odbor infrastruktury) schválilo a s účinností od 1. července 2008 vydalo Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Tyto TP platí pro veškeré stavby pozemních komunikací v resortu ministerstva dopravy ČR. Ačkoliv jsou požadavky TP závazné pouze pro dodavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), není vyloučeno, že i ostatní investoři budou po svých dodavatelích (zhotovitelích) požadovat dokladování zajištění požadované kvality svařování dle těchto TP. Tyto TP uvádí požadavky na zhotovitele:
 1. způsobilost zhotovitele podle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4,
 2. posouzení způsobilosti organizace certifikačním orgánem akreditovaným k provedení certifikace podle ČSN EN ISO 3834-3 (např. TZÚS Praha, s. p.), zhotovitel musí mít platný certifikát dle ČSN EN ISO 17 660-1,
 3. přítomnost alespoň jednoho pracovníka svářečského dozoru ve výrobě nebo na stavbě, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 17660-1,
 4. svary betonářské oceli musí být svařovány pouze kvalifikovanými svářeči, se speciálním výcvikem ke svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17 660-1.

V přednášce budou detailněji specifikovány tyto požadavky s možnými způsoby zabezpečení jejich splnění.

 • Ing. Jaroslav Sigmund (Metodika průkazních zkoušek povlakových systémů pro ocelové konstrukce v resortu MD ČR) - V přednášce budou prezentovány výsledky dosavadních zkušeností s prováděním zkoušek podle TKP 19B, včetně problematiky činnosti laboratoří. Současně budou posluchači seznámeni s výzkumným úkolem MD ČR, který řeší firma SYNPO s.r.o. společně s firmou Mott MacDonald, pod názvem Ověření speciální metodiky urychlených korozních zkoušek povlakových systémů protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (podle metodiky TKP kapitola 19
 • Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Legislativní požadavky při výrobě a opravách svařovaných ocelových mostních konstrukcí - teorie a praxe) - Příspěvek se zabývá problematikou schvalování postupů svařování dle ČSN EN ISO 156xx v návaznosti na související předpisy pro výrobu, opravy a montáž ocelových mostních konstrukcí. Další důležitou oblastí, při výrobě svařovaných ocelových konstrukcí, je systém řízení jakosti dle řady norem ČSN EN ISO 3834.
 • Ing. Jiří Hlavatý (Vliv legujících prvků na vlastnosti svarových spojů ocelových konstrukcí z jemnozrnných ocelí) - Příspěvek se zabývá vlivy legujících prvků na vlastnosti svarových spojů jemnozrnných ocelí. Problematika je zaměřena na použití přídavných materiálů a jejich vlivu na vznik možných vad ve svarových spojích převážně mostů.
 • Ing. Romana Černická (Problémy svarových spojů betonářské výztuže) - Příspěvek se zabývá problémy při svařování betonářské výztuže, vadami betonářských tyčí a jejich vlivem na kvalitu svarových spojů.
 • Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. (Vliv aspektů na dobu životnosti ocelové konstrukce mostního závěru) - Příspěvek je zaměřen na výsledky výzkumného úkolu ministerstva dopravy ČR , Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik pro dopravu.
 • Vladimír Carbol (Vliv obsahu difúzního vodíku (HDM) plněných elektrod na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí) - Příspěvek se zabývá moderními plněnými elektrodami s nízkým obsahem difúzního vodíku, specifikami jejich výroby ve vazbě na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí. Dále budou prezentovány praktické zkušenosti s jejich aplikacemi na silničních i železničních mostech realizovaných v současnosti jak v ČR tak i v zahraničí.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit ZDE.

Další informace najdete na SEKURKON, s.r.o., nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel./fax/zázn.: 596 762 550, GSM: 736 768 182, e-mail: ostrava@sekurkon.cz, www.sekurkon.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice