KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Výsun mostních objektů na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov v Praze

Výsun mostních objektů na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov v Praze

Publikováno: 17.11.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:43
Rubrika: Zajímavosti

Přestože metoda postupného výsunu je velmi účinný způsob výstavby mostních konstrukcí, nebyla tato technologie v ČR aplikována po dlouhé období. Důvody je možné hledat v předešlých realizacích, spojených s vážnými potížemi. Pro znovuobjevení vysouvání mostů v ČR byla úspěšně vysunutá konstrukce takřka životně důležitá. Na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov šlo o vysunutí hned dvou mostů a v nebývale náročných podmínkách.

Součástí nově budované tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov jsou 2 mostní objekty SO 6001 - Hlubočepská estakáda a SO 6002 - Most přes Růžičkovu rokli. Vzhledem k charakteru terénu a nepřístupnosti nebylo možné pro výstavbu použít tradiční technologii výstavby na pevné skruži. Po komplexním vyhodnocení možných variant výstavby byla vybrána výstavba mostu SO 6002 a části mostu s konstantním poloměrem zakřivení SO 6001 efektivní metodou postupného výsunu. Jedním z rozhodujících faktorů použití této metody byl i minimální zásah do životního prostředí, dotčeného stavbou.

Nosnou konstrukci obou objektů tvoří komorový nosník o jedenácti, resp. sedmi polích z plně předpjatého betonu. Rozpětí polí, měřená v půdorysné ose ve směru staničení, jsou 24 + 40 + 43,5 + 42,5 + 6 x 48 + 32 m, resp. 36 + 3 x 46 + 2 x 44 + 34 m. Vítězem veřejné obchodní soutěže se stalo sdružení firem Subterra a.s. a ŽS BRNO a.s. Investorem stavby je Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. a generálním projektantem Metroprojekt Praha a.s. Zpracovatelem DSP a RDS obou mostních estakád je projektová kancelář Novák a Partner s.r.o., zpracovatelem technologické části projektu je Pontex s.r.o., zhotovitelem obou objektů mostních estakád je ŽS BRNO a.s., závod MOSAN a dodavatelem dodatečného předpínání a technologie výsunu je VSL SYSTÉMY (CZ) s.r.o.

   

TECHNOLOGIE POSTUPNÉHO VÝSUNU
Výstavba mostů metodou postupného výsunu (ILM) spočívá ve výrobě mostovky po částech, tzv. lamelách ve výrobně, která je umístěna v určité vzdálenosti před mostní opěrou. Průřez je postupně vysouván z výrobny na přilehlou opěru a pilíře a v poslední fázi na protější opěru. Vysouvané mosty na tramvajové trati jsou ve směrovém oblouku s poloměrem zakřivení 621,41 m, resp. 787,00 m a ve značném spádu 6,2 % resp. 6,0 %. V poslední fázi výsunu činila celková hmotnost vysouvané konstrukce 5.400 tun a celková délka byla 298 m, resp. 286 m. Výsun mostů byl prováděn v obou případech spouštěním od horní opěry. Toto řešení je u větších spádů nosné konstrukce výhodné, protože se při výsunu pracuje v absolutní hodnotě s podstatně menšími silami. Most bylo ale nutné v prvé fázi vytlačovat z výrobny a následně po vysunutí několika lamel brzdit. Tažné a brzdné síly vysouvacího zařízení musely působit současně tak, aby byl průřez při přechodu přes rovnovážný stav tažných a brzdných sil spolehlivě zajištěn.

Aplikovaný VSL systém výsunu, založený na speciálních synchronizovaných tažných a brzdných lanových jednotkách, zaručoval plnou kontrolu výsunu průřezu během všech jeho fází a tedy i maximální bezpečnost. Pro brzdění vysouvané konstrukce byly použity dvě jednotky VSL SMU 120 a v první fázi výsuvu bylo pro vysouvání použita jednotka VSL SLU 70. Použité jednotky jsou vybaveny samosvorným kotevním zařízením ve spodní i horní části lisu. Toto zařízení pomocí překotvování v závislosti na aktuální krajní poloze pístu „šplhá“ po tažném, resp. brzdném kabelu, tvořeném modifikovanými sedmidrátovými předpínacími lany průměru 15,2 mm. Tažný kabel byl kotven na konci výrobny k čelu průřezu pomocí ocelového přípravku, brzdné kabely pomocí ocelových trnů v prvním poli mostu. Z důvodu minimalizace zatížení profilu bylo vysouváno jádro průřezu, instalace prefabrikovaných vzpěr a dobetonávka konzol byla prováděna po dokončení výsunu.

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst v říjnovém čísle 5/2003.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (286x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (80x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...
K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle eurokódů (56x)
Problematika navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah doznala zrušením původních českých technických norem a jeji...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice