KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Výstavba se kvůli krizi pravděpodobně nezastaví

Výstavba se kvůli krizi pravděpodobně nezastaví

Publikováno: 26.2.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:36
Rubrika: Zajímavosti

Globální finanční krize už zamávala s mnohými plány tuzemských firem. Ekonomika se hroutí, burzy jsou jako na housenkové dráze.  Jedním z ukazatelů současného vývoje situace na trhu je stavebnictví a development. Co čeká tato odvětví v nejbližší době? Bude se šetřit na stavebních materiálech? Jak současnou situaci vidí ti, kterých se bezprostředně dotýká? Jelikož jsme časopis, který má hodně blízko k oceli, podíváme se rovněž na situaci a prognózy i v tomto odvětví.

Výstavba se kvůli krizi pravděpodobně nezastaví, ale firmy mohou jejich realizaci na čas odložit. Určitě však výstavba nebude po dobu trvání krize postupovat příliš rychle, vyplynulo z ankety ČTK mezi odborníky na realitní trh. Některé developerské projekty už investoři pozastavili. Experti se obecně shodují v tom, že doba výstavby se kvůli krizi protáhne. „Je velmi pravděpodobné, že většina těchto projektů bude odložena kvůli ekonomické krizi, a to hlavně kvůli problémům s financováním,“ uvedl Stuart Bloomfield z poradenské firmy CB Richard Ellis.

Banky developerům ztížily přístup k úvěrům, požadují po nich větší podíl vlastních zdrojů, stejně jako větší počet předem prodaných bytů nebo pronajatých kanceláří. Podle posledních informací z bankovního sektoru je možné získat financování pouze na menší projekty v objemu do 150 až 200 milionů korun. U větších projektů v objemu nad 200 milionů korun se poskytování úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku de facto zastavilo z důvodu nedostatku peněz na mezibankovním trhu. Dokládají to mnohé příklady z celé země. Například v centru Ostravy zůstane na místě budoucí Nové Karoliny na území bývalé koksovny staveniště na neurčito. V Brně zase už půl roku stojí výstavba jednoho z největších domů v areálu Spielberk Office Center. Příkladem dopadů krize je také zdržení výstavby komplexu složeného z hotelu, bytů a administrativně-obchodního centra v Ústí nad Labem. Společnost Czech Property Investments (CPI) chtěla mít centrum původně hotové na jaře příštího roku, ale letos prozatím plánovanou výstavbu pozastavila.

ZLOM K LEPŠÍMU PŘIJDE PODLE MATYÁŠE V HORIZONTU 1 AŽ 2 LET
Černá předpověď vývoje tuzemské ekonomiky počítá s dvouprocentním poklesem HDP v roce 2009. I tato informace byla vyslovena koncem ledna 2009 v Praze na konferenci s názvem Stavebnictví 2009 – Rozvoj, nebo stagnace? Předneseny byly další zajímavé příspěvky, které reagovaly na palčivou situaci ve stavebnictví na počátku roku 2009. Aleš Michl, analytik Raiffeisen Bank, vysvětlil, že ekonomická krize začala na trhu nemovitostí v USA. Předpověděl, že v roce 2009 dojde k poklesu v českém stavebním odvětví, ovšem na konci roku 2009 očekává změnu trendu směrem vzhůru. Ohledně růstu HDP České republiky vyslovil tři scénáře: černý, počítající s dvouprocentním poklesem, bílý, avizující stagnaci, a růžový, který by znamenal 2% růst HDP v roce 2009. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš připodobnil sektor stavebnictví k barometru konjunktury celé ekonomiky. Zlom klesajícího trendu předpověděl v horizontu 1–2 let, což je pesimističtější odhad než u Aleše Michla, analytika Raiffeisen Bank. Prezident Matyáš dále uvedl, že neočekává plošný pokles cen bytů, protože ziskové marže developerů a stavebních společností se pohybují momentálně kolem 7–8 %, tudíž tyto společnosti nemají manévrovací prostor pro snižování cen. Varoval před hrozbou dumpingových cen, které by se na trhu mohly objevit, a ohrozit tak fungování trhu a existenci jeho hráčů.

NÁVRH NĚKTERÝCH OPATŘENÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EKONOMICKÉ KRIZE NA ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ
Ve stavebnictví je zaměstnáno více než 430 tisíc pracovníků a má vysoký multiplikační efekt, díky němuž je na jeho produkci navázáno další, minimálně stejné množství dalších pracovních příležitostí. Právě tento obor je spolehlivým indikátorem ekonomického stavu, a proto je podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví nutné zasadit se o to, aby dopad v něm byl co nejmenší.

Státní rozpočtová politika

 • Nepřipustit, aby ekonomické reformy znamenaly pokles příjmů státního rozpočtu, který při konstantních mandatorních výdajích otevírá recesi. Zachovat vyváženou vazbu mezi příjmy a výdaji.
 • V případě nezbytnosti při snížení příjmů SR nehledat východisko ve snižování objemu veřejných zakázek, ale zvolit možnost překročení hranice rozpočtového deficitu, přísně ve prospěch investic.
 • Zachovat proinvestiční politiku vlády. Případné projevy fi nanční krize neřešit radikálním omezením veřejných investic, což vede druhotně k oslabování ekonomiky v období nastupujícího rozvoje. Prvním oborem národního hospodářství, který na tuto skutečnost reaguje, je stavebnictví.
 • Neřešit schodek v některých položkách SR cestou krácení státních fondů (Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu dopravní infrastruktury).

Finanční politika k podnikatelské sféře

 • Přispět ke zlepšení ekonomické stability podniků snížením daně z příjmu právnických osob a snížením dávky sociálního pojištění.
 • Pro oživení prudce klesající bytové výstavby snížit do roku 2013 DPH na původní hodnotu 5 %, eventuálně úplně zrušit, včetně u oprav bytového a domovního fondu. U ostatních stavebních prací snížit DPH na hodnotu 9 %.
 • Vytvořit právní záruky, aby úhrady faktur ze strany veřejných investorů nebyly delší nežli 1 měsíc, a tím odstranit finanční potíže podniků v oblasti cash-flow z důvodu nutnosti stavět pro investora na dodavatelský úvěr.
 • Vyloučit dodavatelský úvěr z obchodních podmínek veřejných soutěží.
 • Stanovit proplácení prací objednatelem zhotoviteli podle skutečně provedeného rozsahu v daném čase.
 • Zlepšit úvěrové podmínky pro zdravé firmy, které jsou schopné a ochotné investovat.
 • Zajistit zrychlené čerpání z fondů EU, které jsou pohotovým zdrojem finančních prostředků a kde je situace v dlouhodobém horizontu neuspokojivá, a zvýšit dotace na opravy bytového fondu (včetně panelových domů).

Construction probably won’t stop due to the crisis
The article deals with the impact of the world crisis on the civil engineering and development segment in the Czech Republic. It outlines the proposals for solution of the situation by the Association of Building Entrepreneuers in the Czech Republic and individual views of the current status and estimated development from the building company representatives, developers and steel producers. The situation shall supposedly improve within 1 or 2 years. The market shall clear up and in many people´s opinion it shall not mean to be an overwhelming fall but a return to the normal state.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice